torsdag 5 mars 2020

Kan Corona knäcka den redan dåliga svenska ekonomin?

Regeringen varnar nu för de ekonomiska effekterna av Corona och JÖKen vill nu förhindra massuppsägningar i drabbade branscher. Förändringarna innebär att den anställde får kortare arbetstid och lägre lön för att skyddas mot uppsägning. Samtidigt ska regeringen kunna skjuta till skattemedel mot företag som drabbas. Reformen beräknas kosta 350 miljoner kronor per år
Det nya coronavirusets utbredning får inte bara humanitära konsekvenser utan även ekonomiska.  
Magdalena Andersson: ”Vi har betalat av på statsskulden och Sverige har starka offentliga finanser med möjlighet att vidta finanspolitiska åtgärder vid behov.”

Starka finanser får Magdalena stå för. Verkligheten är att BNP-prognos låg på 0.8% i tillväxt, så en reduktion på 0.3% innebär 0.5% i tillväxt för 2020. När Sverige ligger och skvalpar precis runt 1,0% i tillväxt oavsett Corona eller ej, finns det inte mycket marginal på nedsidan. SCB släpper snart en ny prognos men för närvarande väntats befolkningen 2020 öka med 88 344 personer eller 0,86%. Det blir inte mycket till välståndsökning realt per person, med andra ord recession per capita. För facken är detta en mardröm, när de skall förhandla fram nya löner i de drabbade branscherna!

I en artikel i Aftonbladet skriver de: ”Kortare arbetstid och sänkt lön under en begränsad tid till följd av coronavirusets spridning. Inom kort går regeringen fram med ny lagstiftning om korttidsarbete för att undvika ett liknande kaos som under finanskrisen 2008. Målet är att ge stöd till fack och arbetsgivare i drabbade branscher – för att hindra massuppsägningar.”
(EU:s så kallade länkskatt kan man inte länka dit.)

Förslaget/lagen innebär att där det finns avtal mellan fack och arbetsgivares, så ska arbetsgivaren kunna få stöd i sex månader och möjlighet till tre månaders förlängning vid "tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som rimligen inte hade kunnat förutses eller undvikas". Finns det inget avtal mellan fack och arbetsgivare, får inte arbetsgivaren ersättning. Glöm inte att Maggan sa, att erbjudandet gäller företag som är fackanslutna. Det här är ett sätt att tvinga på fria människor den socialistiska tvångströjan. Hur tror ni det går?

Det framgår att "systemet snart kommer att vara på plats." Det låter bra, men det är inte så enkelt, lagen ska stiftas, IT-system ska tas fram för att stödja detta, rutiner hos berörda myndigheter ska skapas och det skall igenom riksdagen. Det kan ta tid!
Magdalena Andersson har sagt att det nya systemet kan komma på plats först i och med vårbudgeten i april. Svenskt Näringsliv har dock krävt att det ska komma tidigare än så. Realistiskt är om det går igenom riksdagen och detta sätts igång vid halvårsskiftet.

Det svänger snabbt nu! ena myndigheten menar att svenskar inte kan smittas och att inget kan hända och nästa ska hugga av 20% av lönen i ett akut krispaket, det känns passande att ena myndigheten är mycket effektiv och snabb att agera proaktivt.
Vi har max 80 personer i Sverige som visar milda symptom och knappt är sjuka enligt normala mått och så dundrar Maggan och JÖKen in med ett jorden-går-snart-under förslag.
Ska vi utgå ifrån FHM så finns det ingen anledning att ens besluta om detta, så regeringen kan väl lugna sig tills vi vet om svenskar som är immuna i tunnelbanor faktiskt kan bli smittade på annat sätt? Frågan som ställs är att om regeringen får klubba igenom detta, på de grunder allmänheten har blivit informerad om i hur läget ser ut? Eller vilseleder FHM oss? Varför detta förslag om ett virus som inte är så allvarligt som inte kan smitta barn och som inte behöver bevakas på flygplatser eller ens stoppa importerad smittspridning från smitthärder. Viktigaste av allt är att inga förberedelser behövs och man behöver inte ens vara orolig, allt enligt FHM.
 
Nu framgår det att staten kommer stå för en del av lönen så i värsta fall kanske det blir 40% arbete till 60% kostnad för dig som arbetsgivare. Staten ska betala en del av lönerna om man skär ned på arbetstiderna pga minskat behov. Det är väl det positiva för arbetsgivaren och att man har kvar personalstyrkan när efterfrågan ökar. Tror bara det gällde ett halvår. Enligt JÖKen är det ett förebyggande sätt för att förhindra uppsägningar.
 
Det som säkert många funderar över, hur långt kommer dessa 350 miljoner att räcka? Delar man 350 miljoner i 6 månader blir det strax under 60 miljoner i månaden och 15 miljoner i veckan!
Enligt Ekonomifakta har vi drygt 5 miljoner anställda och flera hundratusen anställda i exportindustri. Redan idag har flera företag brist på reservdelar och produktioner kan stoppas ner som helst. Regeringen ska hjälpa till med 350 miljoner , det är skrattretande. Om det blir ett stopp på några veckor, är dessa pengar inte mer än nålpengar.

I dagens debattartikel utlovas att systemet ”snart kommer att vara på plats”. Frågan om korttidsarbete har utretts av Anders Ferbe, före detta ordförande för IF Metall, på uppdrag av regeringen. I hans förslag kan arbetstiden maximalt kunna kortas med med 60 procent och lönen minskas med som mest 20 procent.
20% minus på lönen... smaka på den svenska arbetare i tider med allt fler höjda skatter och de som lever på marginalen.
Kortare arbetstid är ju något som V och MP vill ha, men sänkt lön blir definitivt inte speciellt poppis. Detta är en typisk konsekvens av att driva marknadspolitik under kriser.
Man har diskuterat detta flitigt det senaste året innan Corona kom, vid en eventuell lågkonjunktur. Sossarna lär vara glada nu, när de får Corona att skylla på .


Regeringen är nu rädd för att svenskar kommer behöva ta del av välfärdsresurser vid en ekonomisk nedgång och ökad sjukdomsbild. Sjukpenning, bidrag, A-Kassa o.s.v, det vi arbetat och betalat skatt för, att svenskar nu plötsligt också skulle behöva välfärden, kommer den att kollapsa. Förslaget är givetvis till för att hålla svenskarna borta från bidragen så länge som möjligt, de som arbetar för samma lön som invandrarna får i bidrag.
Kan det här vara planen från första början av Löfvens regering att sänka lönerna i Sverige. Först genom att ta in en mängd flyktingar och skapa ”instegsjobb” eller rättare sagt låglönejobb och nu slå in nästa spik i kistan genom att sänka lönerna för övriga.

Många grupper kommer säkerligen inte att drabbas av några sänkta löner, utan det drabbar som vanligt bara vanligt folk i framförallt exportindustrin eller annan tillverkningsindustri!

Som plåster på såren så lovar riksbanken att dom ska sänka räntan vilket bara kommer att försämra den svenska kronan ytterligare. En krona som gentemot dollarn gjort att Sverige redan idag enligt Credit Suisse tappat 125 000 miljarder kronor i värde de sju senaste åren. Frågan är om våra banker kommer att nöja sig med, att det blir problem för dem, att folk inte kan betala sina lån. Det vore en fördel om Ica, Willy och Coop, inte smyghöjer priserna också.

I klarspråk så måste JÖKen mena att exporten, tillverkningen av produkter går ner kraftigt framöver. Idag finns ingen överbemanning inom industrin, oavsett vilken industri det än är. Tittar vi på BNP som är vi inne i en recession. JÖKen syftar på en allmän nedgång av ekonomin och det lär inte bli bättre när Corona försvinner

När ska svenska folket börja säga ifrån på riktigt? I Spanien så kom ett förslag för några veckor sedan att bönder och jordbrukare skulle få mindre pengar i bidrag för att pengarna skulle omfördelas till ”grön politik.”
Det resulterade i massprotester runt om i Spanien, traktorkonvojer som blockera
de stora vägar och i städer, bränder som startats på motorvägarna och kravallpoliser som drivit undan massorna. Hur länge ska svenskarna låta sig hunsas och att en stor del av statens inkomster går till att försörja invandrare?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar