måndag 9 mars 2020

Corona och Folkhälsomyndigheten!

Med Coronavirusets framfart och spridning, har vi fått insyn i Folkhälsomyndigheten. Det verkar vara ytterligare en dysfunktionell myndighet med Anders Tegnell i spetsen som framstår som en totalt inkompetent myndighet som kostar betydligt mer än den smakar. Anders Tegnell meddelar att Coronaviruset inte är farligare än än vanlig influensa (dödlighet på 0,1%), trots att den statistik som finns tillgänglig, tyder på att dödligheten ligger på mellan 3-4%.
 
För några dagar sedan går Anders Tegnell ut och meddelar att landet kommer att nå sin "peak" idag eller imorgon och från och med nu kommer det bara att bli bättre!

Samtidigt går
utbildade smittskyddsläkare ut och meddelar att enligt datakörningar kommer en överväldigande del av befolkningen att drabbas av viruset. Ett flertal professorer går ut och kraftfullt kritiserar Anders Tegnells analyser och beslut.

Han står på en presskonferens och nyser/hostar i båda händerna medan den kraftigaste rekommendationen för att minska smittspridning från hans egen myndighet är att nysa i armvecket. När detta uppmärksammas på sociala medier så känner Anders Tegnell sig mobbad, kränkt och gråter ut i en artikel i Aftonbadet.

Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten JO-anmäls av ca 30st olika personer för sin inkompetens inom loppet av två dygn.
Svenska myndigheter har god beredskap och en utomordentlig kontroll på vilka som kommer in i landet med de aktuella flygen från de drabbade områdena. Ena dagen så finns det absolut ej någon anledning att stoppa direktflyg från drabbade länder med kraftiga Coronautbrott och nästa dag dras flyttillstånd in av Transportstyrelsen.
 
Anders Tegnell går ut och meddelar att det finns ingen anledning att stänga skolor. Gör man det för tidigt så ger det en ganska liten positiv effekt, gör man det för sent så kan det effekten tvärt om bli negativ. Så man beslutar sig för att avråda från att stänga skolor!

Sunt förnuft för en vanlig människa borde vara att stänga dem omedelbart och dra nytta av den lilla positiva effekten medan man kan, men så resonerar inte Anders Tegnell, nej han väntar med att stänga skolor tills det är försent och allt verkligen har ballat ur!


Folkhälsomyndigheten meddelade 2015 att det inte är någon fara eller inte så stor i alla fall med sjukdomarna som TBC, hepatit, difteri, polio, mässling etc.

"Det är låg risk för spridning av infektionssjukdomar i befolkningen kopplat till att många människor nu reser till Sverige för att söka skydd, visar Folkhälsomyndighetens samlade riskbedömning. Flyktingarna själva kan vara mer utsatta och det är därför viktigt att de erbjuds hälsoundersökningar.
Anders Tegnell: ”Den speciella situationen på anläggningsboenden gör att det är viktigt att vaccinationer och andra preventiva åtgärder genomförs så snart som möjligt och att man är uppmärksam på symptom som kan tyda på smittspridning av infektionssjukdomar."

Fakta om Corona,

WHO och forskare från Johns Hopkins University och andra institutioner räknar på antal smittade – döda – tillfrisknande av coronaviruset. Alla länder lämnar tyvärr inte ut data – vissa länder testar inte smittade alls. Så de kan bara räkna på den faktiska datan de fått in.

I ett utbrott av en smittsam sjukdom är det inte bara viktigt att veta hur många som är sjuka utan även i vilken takt antal sjuka förändras i, Då brukar man i dessa sammanhang räkna i fördubbling av antal sjuka i tid, dvs den tiden det tar antal sjuka att fördubblas i antal. Om antal smittade idag är exempelvis 100 stycken och det var 50 stycken smittade för tre dagar sedan så är fördublingstiden 3 dagar.

Den 8 mars var 105,586 sjuka i coronaviruset. Det är resultatet av 21 fördubbling av antal sjuka sedan smittan kom. Den 8 mars är 24,727 personer utanför Kina i 102 regioner/länder sjuka och detta har fördubblats 5 gånger.

En människa tar ca 20 000 - 25 000 andetag per dygn. Det bli i genomsnitt 14 andetag per minut. Det blir 10-20 kg luft som passerar in och ut ur vårt system varje dag. Coronaviruset smittar via luften, genom att folk andas och hostar och pratar så är det viktigt att förstå hur det kan bli en pandepidimi. COVID-19 smittar via luftvägarna.

WHO meddelar att personer som är smittade av COVID-19 kan visa symptom 5-6 dagar efter de blivit smittade samtidigt som inkubationstiden kan variera från 1-14 dagar. Finns källor på ännu längre inkubationstider. För de flesta smittade börjar det i lungorna som sedan går i tre olika faser: viral replication, immune hyper-reactivity, and pulmonary destruction.  Smittan för milda fall varar i ca 2 veckor från diagnos till klinisk frisk. För svåra till kritisk sjuka kan sjukdomen vara 3 -6 veckor innan de blir klinisk friska. För personer som dör, kan det ta mellan 2 – 8 veckor.

I lungorna finns det två olika celler som blir infekterade av coronaviruset. Det är dels celler som tillverkar slem och dels hårliknande celler (celia).
De slemliknande cellerna hjälper till att skydda lungorna från sjukdomar och hjälper även till att dina andningsorgan inte torkar ut. Celia celler som är hårliknande celler i lungorna fördelar slemmet och försöker sortera ut pollen och virus. Coronaviruset slår ut dessa två celler i lungorna som gör att personer får hosta, svårt att andas och kan få lunginflammation i båda lungorna samtidigt.

När detta sker, så försöker kroppen immunsystem bekämpa Coronaviruset genom att hjälpa lungorna att tillfriskna, men när man har Coronaviruset så blir immuncellerna infekterade och istället för att hjälpa lungorna att tillfriskna, istället dödar de lu
ngvävnader. Personer som tillfrisknat får permanenta lungskador i form av ärrvävnad och hårdheter i lungorna. Coronaviruset skapar hål i lungorna och lungorna ser ut som dåliga vaxkakor från bin.

Coronaviruset försvagar membranet mellan luftsäckarna och blodkärlen vilket gör att lungorna blir fyllda med vätska och påverkar och detta är dödligt. Viruset påverkar även möjligheten för lungorna att skicka ut syre till övriga kroppen vilket kan leda till organsvikt vilket också är dödligt. 

För de flesta börjar coronaviruset som feber och torrhosta och kan leda till andningssvårigheter efter en tid. För människor med hjärtsjukdomar – diabetes – astma/allergi – cancer – högt blodtryck är COVID-19 extra farligt och dödlig.
Vissa personer får milda symptom och upplever coronaviruset som en vanlig influensa men dessa kan smitta andra människor som blir betydligt mer sjuka.

Läkare i Wuhan,KinA har rapporterat att två nyfödda smittades med Coronaviruset inom 30 timmar efter de föddes. Man vet inte om dessa blev smittade i livmodern eller via bröstmjölken eller via luften. Coronaviruset har spridits till 6 kontinenter på några veckor och 102 länder är drabbade. Alla länder rapporterar fortfarande inte in antal sjuka eller döda eller överlevande.

Spanska sjukan dödade ca 50 miljoner under de två åren smittan spreds och hade en dödlighetsnivå på ca 2.5 %. Coronaviruset har för närvarande en dödlighets på 3-5 % med dagens data och siffror. 
 
Foliehatten är kritisk med facit i hand. Det är FHM/Tegnell som håller på med profetior och önsketänkande. Kan viruset spridas i andra länder kan det självklart spridas i Sverige också. Korrekt information i det läget borde vara "Vi har för tillfället ingen smittspridning i Sverige". Saklig och korrekt till skillnad från Anders Tegnell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar