onsdag 25 mars 2020

Hur många kan bli Coronasjuka om flera invandarartätta områden drabbas?

Det mesta tydde på att Coronasmittan mest togs hit av pursvenska sportlovsfirare, snarare än, att den var en konsekvens av öppna gränser och "liberalism."

Men
råkade som ni läsare av bloggen kanske sett, att patientetnisk fakta läckt ut, att mer än hälften av alla döda (för några dagar sedan) i Stockholmstrakten är somalier. En rent massiv överrepresentation som kanske kan förklaras med oförmåga och ovilja att ta till sig myndighetsinformation, en kultur där hela släkten samlas runt den som är sjuk och allmänt dålig hälsonivå som man skaffat sig redan i Somalia och fortsatt odla här i Sverige. Och inte bara det, anekdotiska bevis tyder på att andelen invandrare bland intensivvårdade är påtagligt hög. Corona blev ändå en invandringsfråga. 

Expressen har pratat med anställda på ett sjukhus i Stockholm och de uppger, att en hög andel av patienterna på vård- och intensivvårdsavdelningarna är utrikesfödda. Enligt information från en Twitteranvändare som arbetat med många av de sjuka är smittkällan troligen en moské som många av dem besökt.
Smittskydd Stockholm har analyserat andelen inlagda för sjukhusvård och bekräftar nu, att det finns en överrepresentation av patienter från stadsdelarna Spånga och Kista.
Smittskyddsläkare Per Follin vid Smittskydd Stockholm i ett pressmeddelande:  ”Vi uppmanar invånare i dessa stadsdelar att vara särskilt noga med handtvätt och att nysa i armvecket samt att vid första symptom av feber, torrhosta och andnöd isolera sig i största möjliga mån och vid behov av vård kontakta 1177 eller vid livshotande tillstånd ringa 112.”

Fem av de sex avlidna somalierna bodde i Järvaområdet i Stockholm som består av stadsdelarna Kista/Rinkeby och Spånga/Tensta. Jihan Mohamed, styrelseledamot i svensksomaliska läkarföreningen, till SVT: ”Jag vet inte varför just Järvaområdet sticker ut när det gäller avlidna i Covid-19, men många bor trångbott här. Flera generationer kan bo i samma lägenhet och det kan spela in. Samtidigt vet vi också att folkhälsan generellt sett är sämre i utsatta områden som Järva.”

Vad händer om flera andra invandrartäta områden i Sverige också blir drabbade? Hur informerar man analfabeter?

MSM har rapporterat en del om detta, naturligtvis med vinkeln att det är svenskarnas fel att invandrare inte lyckas ta till sig världens största nyhet någonsin. Här finns hur mycket som helst att tänka på, som extrem (självpåtagen?) alienering, väsensskilda kulturer, välfärdsbelastning etc.
När tror ni vi får se en grundlig analys av etnisk bakgrund av de Coronadrabbade med tillhörande förklaringsmodeller som inte enbart skyller allt på svenskarna? Säg inte "aldrig", saken har redan börjat läcka.

Efter somaliernas överrepresentation bland de drabbade blev känd har många belyst problemen med parallella samhällen, där man varken talar svenska eller tar del av majoritetssamhället, medan andra anser att det är statens uppgift att översätta och få ut adekvat information om smittan till samtliga invandrargrupper.
Invandrare från MENA, Asien och Sydamerika har ett helt annat umgängesmönster, än vad vi svenskar har. Alla generationer umgås ofta och nära hos dem. Det i kombination med språkförbistring, kan möjligen förklara överrepresentationen.

Låt oss hoppas att denna Coronapandemi kan övertyga politiker och andra att man måste arbeta för att bygga ett homogent samhälle vad gäller kunskap, värderingar etc.
Steg ett är naturligtvis att man ställer krav på de som kommer in och får godkännande att leva sina liv här. De måste precis som vi andra fullt ut anpassa sig till det samhälle vi har, och det inom rimlig tid. Och detta är bara en nödvändig förändring. Det finns ett otal fler som måste göras, inte minst att behålla gränsbevakningen och en restriktivitet för vilka som får passera.
 
Svensk media avslöjar själva sin märkliga agenda. Ett nytt ord har skapats, ”svensksomalier” När de begår grova brott kallas de svenskar. Undrar om de måste kunna svenska språket. En sak är dock säker, somalier är den grupp där arbetslösheten är skyhög och att de är sämst integrerade!

Foliehatten bifogar några artiklar som GP skrev för några år sedan! En bedrövlig läsning! Givetvis gick vänstern in och försvarade somalierna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar