måndag 9 mars 2020

Resurserna i välfärdsstaten räcker inte till!

Mångkulturen och välfärdsstaten är oförenliga. Problemet är att svenska folket inte fattar det. Mångkulturen kräver ett nytt samhällssystem som inte finns idag.
Det svenska välfärdssystemet är byggt på, att en stor majoritet arbetar och betalar skatt som sedan kan försörja några som är temporärt arbetslösa genom bidrag, tills de efter något år börjar arbeta igen. Systemet är knappast byggt för att det ska försörja hundratusentals människor som är permanent arbetslösa i decennier. Välfärden är inte anpassad till gränslös massinvandring av migranter som är klanorienterade, inte nettobidrar till systemet och de har inte några som helst dubier, att maximalt utnyttja det och missbruka det.

Sverige är nu i en situation där nettoskattebetalarnas andel av befolkningen sjunker årligen, jämfört med de som är en nettokostnad för systemet. Vilket i längden är helt ohållbart. Hittills har detta klarats av genom massiva överföringar från gruppen svenskar till gruppen invandrare, men i längden kommer gruppen svenskar vara för få, jämfört med gruppen invandrare, att man inte längre kan omfördela skattepengarna på det sättet längre. Man kommer då tvingas höja skatterna än mer, vilket leder till att fler produktiva svenskar utvandrar till andra länder, vilket gör att spiralen nedåt sedan accelererar och fortsätter.
 
I en SVT/Novas undersökning som genomfördes i slutat av november 2019, är sjukvård, invandring-integration och kriminaliteten de tre områden som väljarna placerar högst bland viktiga frågor att ta tag i. De här tre frågorna är också sammankopplade på ett sätt som tydligt pekar på brister i vår nuvarande samhällsmodell.

Avsaknaden av ansvarstagande i invandrings- och integrationspolitiken spär på brottsligheten och belastar välfärden. Den organiserade brottsligheten gör det ännu svårare att kontrollera migrationen samtidigt som den alltmer äter sig in i välfärden, en allt viktigare brottskategori. De ofta dåligt kontrollerade välfärd
ssystemen drar inte bara till sig en hel del ekonomiskt motiverade migranter, utan även global brottslighet.

I veckan
som gick beslutade regeringen att förstärka det samarbete som tolv myndigheter – däribland polisen, Försäkringskassan och Migrationsverket inlett för att kartlägga den organiserade brottsligheten och komma med åtgärdsförslag.

Den som tror att de här problemen är marginella bör läsa rapporten med det byråkratiskt klingande namnet ”Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet” som de tolv myndigheterna gav ut i höstas. Tidens två stora megatrender – globalisering och digitalisering – samverkar med bristande regleringar och kontroll hos den svenska staten med sin inriktning på snabb service.

Rapporten ”Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighetavslöjar den nakna sanningen om migranternas brottslighet. De två fall som väckt störst uppmärksamhet var ministrar i Irak och Afghanistan och bägge erhöll pengar från välfärdssystemet och de gjorde detta utan att skämmas!

Ett axplock av alla de bedrägerier som myndigheterna radar upp i rapporten som de i många fall bedömer som allvarliga och växande i antal.
Den organiserade brottsligheten har satt i system att på olika sätt utnyttja bidragssystemen. Det rör sig bland annat om nystartsjobb, arbetstillstånd och assistansersättning där man helt enkelt skapar arbeten som inte finns och på olika sätt får ut subventioner och lönestöd från staten. Det finns till och med kriminella som specialiserat sig på att sälja paketlösningar på sådana här upplägg till andra.

Falska jobb kan ge uppehållstillstånd, sjukpenning och a-kassa, utbetalningar från den statliga lönegarantin och så vidare. Mottagarna bor ibland i andra länder, där det är billigare och pengarna räcker till mer. Tips om hur man får ut pensioner till avlidna i utlandet sprids ”inom vissa etniska grupper och bland utlandssvenskar”.

Falska föreningar startas för att få ut föreningsbidrag eller genomföra skenanställningar med stöd från arbetsförmedlingen. Felaktig folkbokföring utnyttjas systematiskt för få ut olika bidrag och stöd. Skenäktenskap används för anhöriginvandring som i sin tur ger rätt till försörjning.
Ett annat vanligt förekommande problem är falska identiteter, som utnyttjas för e-legitimationsbedrägerier.

Idag har Myndighetssverige inga som helst verktyg att hantera dessa massbedrägerier som migranter systematiskt riktar mot välfärdsstaten, inte sällan hjälpta och påhejade av globalistiska s.k. människorättsaktivister. Maktens maktlösa nakenhet inför denna kolonialistiska utplundring åskådliggörs obarmhärtigt genom den åtgärdskatalog som föreslås i rapporten.
 
Ur rapporten; ”Biometrisk data bör användas för att motverka falska identiteter (exempelvis ögonigenkänning och fingeravtryck vid digital inloggning). E-legitimationen bör förstatligas. Arbetsintyg standardiseras. Karenstider och bidragsspärrar införas inom välfärden. Dömda ska inte kunna återgå till samma verksamhet. Kriminella företag bör kunna avregistreras. Nystartsjobb och arbetskraftsinvandring ska genomgå myndighetsprövning. Riskprofiler bör kunna samköras i register. Utbetalningar från välfärdssystemen ska vara digitalt spårbara.

Polisen bör därutöver ges utökade befogenheter att använda smarta kameror som kopplar registreringsnummer på bilar till brottslingar (ett sådant förslag presenterades av regeringen under fredagen angående polisens gränsbevakning). Falska arbetstillstånd bör bedömas som människosmuggling. Postföretag bör få tillåtelse att anmäla misstänkt narkotikasmuggling i brev och paket. Slutligen bör skyddet för tjänstemän som utsätts för påverkan, digital kartläggning och hot stärkas, anser rapportförfattarna. ”

Ingen av de åtgärder som föreslås är möjlig med dagens lagstiftning. Så illa är det ställt. 
 
Många av problemen med brott mot välfärdssektorn beror på bristande rutiner och samverkan mellan myndigheterna. Med bättre utredningar och samverkan skulle mycket av det som pågår omöjliggöras. För det behövs inga nya lagar.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet startades 2009. Brottsligheten tycks bara öka
och satsningen har inte varit särskilt framgångsrik, eftersom brotten bara ökar. Polis och åklagare har sedan länge inte resurser att utreda befintliga brott. Nya lagar är hyfsat meningslösa om inte de rättsvårdande myndigheterna fungerar. Det är problem av detta slag och många andra som måste upp i samhällsdebatten, men tystnaden är i det närmaste total.

Det är mer än skrämmande att se hur stor vänsterns flathet och oförmåga att hantera utlänningarnas välfärdsbrottslighet är. Det hela kan stavas med ” valboskap!”

De två demonstrationerna Refugees Welcome som genomfördes förra veckan, visar varför dessa är så angelägna att få in mångkultur. De vill ha ett annat samhällssystem i Sverige och Europa, än det som bygger på en modern välfärdsstat.
En framgångsrik välfärdsstat är en farlig ideologisk utmanare till det
vänsterliberala imperiets innersta maktapparat, eftersom deras imperium inte kan, trots att de kanske skulle vilja, skapa en välfärdsstat av europeisk standard, just för att de är mångkulturella. Om man skall vara bäst, får de andra inte bli bra. Frågan är om vänstern själva ens vet vilket samhälle de vill ha eller förstår konsekvenserna av sin utopism. Foliehatten tror inte det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar