fredag 6 mars 2020

Återigen slår den gröna maffian till och ödelägger landsbygden ännu mer.

Det är dags igen med en ny miljölagstiftning som träder i kraft den 1 juli 2022 som kommer att drabba bensinmackar, främst på landsbygden, eftersom de inte kommer att ha råd med renoveringskostnaden. Att banken skulle låna ut vad som behövs, efter det de har tittat på kalkylen, är en utopi. Vi kan se framemot att många mackar kommer att lägga ner efter den 1 juli 2022 och det kan bli en lika stor nedläggning som när pumplagen genomfördes 2006.
 
Lagen innebär att det blir skärpta miljökrav som innebär att cisterner och rörledningar behöver fuktisoleras, vilket oftast innebär plastning av utrustningen, en investering på runt två miljoner kronor. I lagen finns det regler om saneringar vid en nedläggning av en bensinmack. Om marken behöver saneras finns det en odefinierad miljöskuld som varken en ny köpare eller en bank är intresserad att ta över, utan det är den gamla ägaren som får ta kostnaden. Idag är det mycket svårt att få lönsamhet i en mindre bensinstation och att man skulle lyckas med att bygga upp ett tillräckligt eget kapital för att efterleva den nya lagen och ta kostnaden för renoveringen, finns i på kartan för många mackägare på landsbygden. Tillväxtverket anser att det är en viktig fråga för lokalbefolkningen, att det finns post- och paketservice samt tillgång till drivmedel. 

Robert Dimmlich, VD för branschorganisationen Svensk Bensinhandel:  "Det varken allmänheten eller landets politiker tycks förstå är ett en stor del av drivmedelsbranschen har en stor ofinansierad miljöskuld, som utgör ett näst intill oöverstigligt hinder vid generationsskifte eller för att erhålla krediter vid investeringar. På kort sikt behöver en säker finansieringslösning komma på plats för att erbjuda brygglån och möjliggöra glesbygdsstationer att kunna finansiera sina investeringar. På längre sikt är det helt nödvändigt att hitta en finansieringslösning för landets drivmedelsbransch och dess ofinansierade miljöskuld som enligt Svensk Bensinhandel uppgår till drygt 600 miljoner kronor."

Förra gången den gröna maffian slog till mot bensinmackar var med pumplagen 2006. De var främst MP och C som drev igenom pumplagen, för de ville styra över till etanol. Pumplagen innebar att alla bensinmackar var tvungna att installera en E85 pump till en kostnad av 500.000. Följden blev att minst 1000 mackor försvann från landsbygden. Syftet med beslutet var enligt MP att minska koldioxidutsläppen, genom att förbättra tillgången på förnybara drivmedel och att etanol var framtidens bränsle. Pumplagen var ett bra exempel på att politikerna och miljökämparna, ibland inte ser längre än näsan räcker!

Med facit i hand kan vi se att pumplagen blev ett gigantiskt fiasko. 2700 mackar investerade 500.000 var för en E85 pump till kostnad av 1,35 miljarder. Idag säljs inga rena bilar som går på etanol. Flera Norrlands kommuner investerade stora pengar på att framställa etanol och på skämt kallades det för ”När Etanol-Jesus  kom till byn!” Ett par kommuner gjorde brakförlust(över miljard) på sina investeringar. Centerns ekonomiska snille Maud Olofsson var djupit inblandad och pådrivande i detta.

Lagen byggde på en god tanke. Men de negativa biverkningarna har visat sig vara avsevärt större än den klena nyttan.
I och med att mackorna försvann från landsbygden, fick landsbygdsbefolkningen som vill köpa bränsle - ibland köra flera mil - till andra orter för att tanka. Det är definitivt inte miljövänligt! Det blev också ett dråpslag mot många småorter. Servicen urholkades ännu mer, eftersom många mackar hade ett litet sortiment av andra varor som var gångbara på landsbygden.

Långt om länge insåg den rödgröna regeringen 2014 att ”pumplagen” slog hårt mot landsbygden. Man ville mildra gränsen för hur mycket drivmedel en mack får sälja för att slipa investera i dyra pumpanläggningar för alternativa bränslen. Om detta förslag hade funnits med när pumplagen började gälla, hade hälften av landets mackar, främst på landsbygden inte behövt investera i dyra E85–pumpar.  Tyvärr kom denna ändring alldeles för sent. Många mackar på landsbygden hann lägga ner innan ändringen av säljvolymerna!   

Politikerna gav etanolen flera år att etablera sig, men konsumenterna vill inte ha den, eftersom förbrukningen är 1,5 gång jfr med bensin. Bilmotorerna gick inte rent på etanol och i tanken växte det svampar! 

EU slog till och tvingar Sverige att införa skatt på biodrivmedel från årsskiftet 2020/2021. Sverige har haft ett undantag från EU-reglerna om skatt på biobränslen och den skattebefrielsen försvinner och inga försök har gjorts från svensk sida om att förlänga undantaget. Konsekvensen blir att biodrivmedel som etanol och HVO får en chockhöjd energi- och koldioxidskatt då de ska beskattas på samma sätt som fossila drivmedel. Etanol och biodrivmedel kommer då att kosta över 20:-/litern!

Även miljödieseln HVO verkar drabbas av chockhöjningen. Om HVO100 beskattas som vanlig diesel blir priset vid pump cirka 27 kr. Inga bilägare kommer att ha råd att tanka etanol eller HVO100 efter skattechocken. Följden är att Sverige får svårare att klara sina klimatmål. Många bussbolag i Sverige har dessutom satsat miljardbelopp på att köpa in etanoldrivna bussar som blir extremt dyra att köra med.

Foliehatten anser att den gröna maffian och deras politik, visar gång på gång, att de inte har något huvud att tänka med!

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar