söndag 25 juli 2021

Är kvinnornas röstade en av anledningarna till dagens politiska kaos?

För en månad sedan röstades Löfvenregimen bort för och bara någon vecka senare återväljas. Det vi fick uppleva var ett sällan skådad teaterföreställning av våra politiker som visar att Sverige har ett totalkorrupt system. Den egna makten”, det utopiska politiska målet-socialismen och det egna berikandet står över allt annat.
Folkets väl har inte någon plats överhuvudtaget, förutom i de falska slagorden för att vid varje val få folket att tro, att det finns alternativ att rösta på.

Det politiska oligarkiet/monopolet/nomenklaturan/8-klövern/de sk. "partierna" slänger ur sig någon floskel eller löfte om gratis ost (som i råttfällan) som publiceras i regimmedia och folket tror direkt att det finns skillnad mellan de sk. "partierna!"

Väldigt mycket av dagens förfall
och här stickar Foliehatten fram sin haka och påstår, går att hänföra till kvinnor och deras s.k. röstande, en snöbollseffekt som ständigt växer. Det kvinnorna inte själva är införstådda med, är att de framöver kommer både som grupp och individer att få precis vad de röstade för. Vi andra kan på avstånd beskåda och glädja oss åt olyckan som kvinnorna röstade för och kommer att drabbas av!

Givetvis kommer kvinnorna protestera och kanske i sällskap av några män och då har Foliehatten ett utmärkt tillfälle att visa medias krig mot befolkningen och påverkansgruppers inflytande och över kvinnorna.

De flesta känner till att ett fåtal ruttna äpplen i en korg sprider detta till alla äpplen i korgen.

Alla män
har tt skulden för det våld som en liten grupp män utövar mot kvinnor och att alla män dras ner i skiten och skuldbeläggs, även de oskyldiga. Det är märkligt att se, att det är kvinnor som kör denna hetsjakt och propaganda mot alla män. Hederliga män förhindras att reda ut problemen och bestraffa, alternativt i tillämpliga fall utvisa, de kriminella män som begår brott mot kvinnor.

På samma sätt kan det generaliseras när en liten grupp
starkt feministiska kvinnor tvingar igenom politiska beslut som gör livet surt och otryggt för sina medsystrar.
När kvinnorna upptäcker vad deras feministiska medsystrar har hittat på, så måste de agera gemensamt och motarbeta och stävja dessa dåliga tendenser hos en liten subgrupp bestående av sk. batikhäxor/aktivister och journalister/media som förstör för kollektivet av kvinnor.

Det finns i dagsläget
inget som män kan göra för att hjälpa kvinnor då varje handling som företas av män stämplas och brunsmetas av media och den subgruppen av kvinnor.
Det är
mer än dags för majoriteten av kvinnorna att förstå att fienden inte är hederliga män utan batikhäxor/aktivister/media/politiker som uppsåtligen skapat denna situation. I realiteten så har dessa aktivister och regimmedia skapat en situation där hederliga laglydiga män (av självbevarelsedrift) inte ingriper, utan hellre tittar åt andra hållet och går förbi platsen när en kvinna utsätts för våld.

Straffpåföljden för att avbryta en våldshandling är högst kännbar (även inkluderande fängelsestraff) för den som ingriper, medan gärningsmannen går fri och i många fall får ekonomisk kompensation för påstådd misshandel/övervåld han utsatts för.

Det finns ett mönster i gruppen och mönstret finns där, för det är en underliggande biologisk logik. Ingen skall döma någon grupp. Däremot bör hänsyn tas till till de omständigheter som föreligger. Det är inget konstigt eller oväntad med att kvinnor och män har
olika intressen som ackumulerat får konsekvenser på ett makroplan. Det är inte bara hos människor vi kan observera att hanar förvarar territorium och att unga honor slår sig i-lag med inkräktare.
Gammal erfarenhet som försvunnit i de progressiva, egalitära dimmorna. Kvinnor kan minsann heter det nu. Men går de att lita på? Nej det gör det inte, eftersom de som mindre ansvariga tycker de kan kasta loss och showa. Det är ändå männen som styr. Blir tiderna hårdare kommer kvinnorna att ty sig till sina män. De är beroende av männen. Men i tider av välstånd kan man leka. Kvinnor är som barn. 

1 kommentar: