fredag 30 juli 2021

Media släpper igenom dynga i sina artiklar bara om de handlar invandringen!

Gabriel Urwitz(GU) gick ut igår i DI och ansåg att ”Sverige måste anpassas till sin nya demografi. Alla som inte känner till fakta är att denne GU finansierar Expo. Artikeln är ett tydligt exempel på hur liberaler och vänstern jobbar ihop.

GU i DI: ”Rätt hanterat skulle Sverige kunna dra stor nytta av att vara ett mångkulturellt samhälle. Men integrationspolitiken har varit ett monumentalt misslyckande, vilket visar sig genom att landets strukturella problem accentuerats på en rad samhällsområden. Situationen kräver att S och M måste komma över sin oförmåga att samarbeta, skriver Gabriel Urwitz.
Sverige är i dag ett helt annat samhälle än det var för 30–40 år sedan. Sverige är det land inom EU och Storbritannien som har högst andel utlandsfödda av sin befolkning (år 2020).
Utvecklingen är mer dramatisk än i något annat EU-land. Jag skulle tro att förändringen gått snabbare här än i något annat land i världen under hela efterkrigstiden, möjligtvis med undantag för Israel. Jag tror också att den kulturella spännvidden och därmed de kulturella utmaningarna varit större i Sverige än i något annat EU-land under de senaste 20 åren. Med andra ord handlar det om en mycket dramatisk utveckling som fundamentalt stöpt om Sverige.
...
Man kan tycka vad man vill om detta. Själv ser jag i grunden positivt på utvecklingen, även om den har gått snabbare än det svenska samhället hittills har klarat av
Jag ser inte förändringen av Sverige till ett mer mångkulturellt samhälle som något negativt – tvärtom. Varför älskar så många svenskar att åka till New York? Sannolikt bland annat för att få uppleva och känna dynamiken och kraften i det mångkulturella samhälle som New York i högsta grad är. Även Sverige kan rätt hanterat dra stor nytta av att vara ett mer mångkulturellt samhälle.
Sverige lider av flera strukturella problem, som exempelvis i skolan, inom sjukvården, inom polis och kriminalvård, bostadssektorn, välfärdssystemet och i pensionssystemet. Dessa problem fanns redan innan integrationsproblematiken tog fart, men har allvarligt accentuerats av den dramatiskt stora invandringen och den totalt misslyckade integrationspolitiken. Det gäller för nästan samtliga ovan nämnda områden.
Förändringen av Sverige kräver en total genomgång av hela den svenska modellen. På många områden krävs fundamentala förändringar för att anpassa Sverige till den nya demografiska situationen.”


Israel som föredöme för mångkultur? Hur får GU ihop det? Trots alla problem ser han positivt på utvecklingen med ökad mångkultur i Sverige.
Gabriel Urwitz retorik är inte hållbar om vi ser på fakta. Invandringen till Israel är nästan helt judisk och till stor del ashkenazi. Annars har GU rätt att Sverige måste göra något.

GU:”Men om man menar allvar med att ta ansvar för Sverige så måste både socialdemokrater och moderater släppa politisk prestige och populistiska ideologiska låsningar. Det är nödvändigt att de två största partierna skapar ett realpolitiskt samarbete, det vill säga att socialdemokrater och moderater samarbetar för att lösa de stora problem som finns.”

Hans lösning är ungefär att låta M och S bilda regering och att det skall komma något ur det. Vidare så är detta viktigt enligt GU, att SD och V inte får politiskt inflytande. Den där texten passerade sitt "bäst-före-datum" innan den skrevs.

En nödvändig förändring är införande av ”folkvett”, i meningen att de egenintresserade folkminoriteterna äntligen lär sig respektera svenskarna som ett folk med rätten att agera egenintresserat och med det självklara företrädet till Sverige. En demografiskt ohotad supermajoritet kan bjuda på sådant som en snabbt krympande majoritet inte kan.

De flesta inser inte att ju flera araber, syrier och kaosinvandrare etc. som flyttas/flyr från MENA som ett resultat av USAs eviga krig (på beställning av Israel), desto lättare blir det för Israel att föra sitt etniska krig för "stor-Israel" från Turkiet till Egypten, Eretz Yisrael landet som Gud "lovade" Judarna.
En etnisk rensning och folkförflyttning av enorma mått av för
judarna icke önskade personer till Europa som i sin tur får enorma problem med miljonerna av denna oönskade befolkning. Media gör allt för att hjälpa till med detta.

DI ägs av judar
och Gabriel Urwitz är jude. Hans text ger tankar om att konforma och stabilisera Sverige (för hans intressen) och söndra demokratin (den som finns kvar i Sverige). Slå ihop de två största fienden i svensk politiks historia. För att det ska ge Urbitz nattro för sina bankkontons skull. Snacka om att folkutbytet är bra, jämföra med New York, men att bara integrationen har slagit fel. Men det går att åtgärda, enligt Gabriel.

Det enda som är bra är att fler mänskor i Sverige kan ge vissa sektorer inom kapital, näringsliv och finans ett tillfälligt lyft, kan handla om några decennier i vissa fall, men sen kommer utförslöpan.
Foliehatten ser synen av en dreglande gäddkäft varje gång GU är i bild. För honom är politisk historia och skilda ideologier inget annat än medel att tillgripa för att sammanlänkas sinsemellan för att förändra och säkra för finansens och de stenrika individernas bästa. Vilken erbarmlig dynga till text.

Kanske är det ingen slump att det kommer fler opinionstexter om ökad invandring i medierna? För här är ytterligare ett färskt exempel. GP:

Abir Al-Sahlani
i EU för centern ”Moderaterna har fel – vi behöver fler arbetskraftsinvandrare
Företagen i Europa skriker efter kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter och skapa fler jobb. Men EU:s lapptäcke av lagstiftning som nu omger arbetskraftsinvandringen är otillräckligt. Vi kräver minskat regelkrångel och mer lika regler för arbetskraftsinvandring i EU, skriver Abir Al-Sahlani (C).
Vi är beroende av växande företag som skapar välstånd och på så sätt bidrar till vår välfärd med skatteinbetalningar. Företag är i sin tur beroende av rätt kompetens - oavsett var den kommer ifrån. Rätt efterfrågad kompetens finns nämligen inte alltid inom landets gränser.
Europa kommer enligt beräkningar från Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning att behöva fylla 97 miljoner vakanta platser mellan 2015-2025, som uppstår till följd av den åldrande befolkningen som går i pension.
För att fortsatt vara konkurrenskraftiga och ledande inom den gröna och digitala ekonomin behöver vi locka till oss kompetens på den globala arenan. Dels genom att fortsätta på den inslagna vägen med det nya blåkortsdirektivet, som öppnar upp för fler högkompetenta arbetskraftsinvandrare att söka sig hit, men också genom minskad byråkrati för både företag och arbetskraftsinvandrare.”

Det viktigaste i hennes text: ”Som huvudförhandlare för Europaparlamentets nya förslag på EU-lagen om arbetskraftsinvandring är mitt mål att skapa förändring på riktigt.”
Notera hennes mål. Inte centerpartiets eller Sveriges. Utan hennes mål.
Foliehatten har tidigare skrivit om denna Abir och vad hon hittat på!

Foliehatten kan inte låta bli att ta upp vad som händer i Tyskland. Där vill det judiska centralrådet att alla partier i Tyskland ska isolera AFD. Centralrådets judiske ordförande, Josef Schuster, hävdar att: ”"I think the be-all and end-all in a newly elected parliament is the existence of a clear consensus among the democratic parties — not only to not deal politically with the AfD, but also to rule out any form of cooperation with them from the outset,"
"This is also what ultimately makes Jewish life possible," he added.

Här ser vi ännu en uppvisning i att försöka splittra det tyska folket. Är det verkligen invandringskritiker man ska varna för om man inte vill bli våldtagen, mördad, rånad eller för att välfärdssystemet inte ska haverera? Det är en sådan skruvad retorik, god dag yxskaft, att den inte borde få genomslag om man inte visste att det är en liberal elit med vänstern, båda påverkad av USA, som driver detta.
3 kommentarer:

 1. Tack för som vanligt sunda åsikter - hatten är en frisk fläkt att läsa.
  Denne GU tycks ha mer pengar än vett och omdöme.

  SvaraRadera
 2. Visste inte vad Ashkenazi betyder. Fann enligt Wiki"In 2018, 31.8% of Israeli Jews self-identified as Ashkenazi, in addition to 12.4% being immigrants from the former USSR, a majority of whom self-identify as Ashkenazi."

  SvaraRadera
 3. ”En demografiskt ohotad supermajoritet kan bjuda på sådant som en snabbt krympande majoritet inte kan. ”
  Pudelns kärna?
  Etablissemanget har vässat knivarna den sista tiden.
  Och nybyggarna anländer numera luftledes.

  SvaraRadera