söndag 11 juli 2021

Invandring ger ökad kriminalitet!

Lite förundrad blir Foliehatten när han inser att polisfacket inte vill ha kraftigt minskad kriminalitet. Polisen har mer och mer övergivit sin kärnverksamhet och övergått till att se kriminella som klienter ungefär som boende på en gruppbostad och att man själv är en slags manager med pedagogisk inriktning, liknande socionomer.

Systemet har uppkommit för att man inte klarar av den verksamhet man är åsatt att driva. En tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, kan kliva in och ge direktiv när målen inte uppnås. Det ska inte de förstås inte göra, att man klagar på de icke uppsatta målen, utan att det är okej, att man inte klarar målen om det är under Socialstyrelsens regi och rekommendationer.

Sossarna via Dan Eliasson har drivit utvecklingen dit. Trots allt var S tidigare ett folkrörelsepart(idag invandrarparti)och man har knutit band och avtal med migranternas företrädare(Muslimska brödaskapet) och sätter man hårt mot hårt så förlorar man väljare. Svenska kyrkan och många andra myndigheter och organisationer agerar på samma sätt. Skulle migranterna börja jobba eller studera och därmed inte behöva bidrag och dessutom börjar rösta fel så faller den här modellen.

Redan under 60-talet så visste man hur det skulle bli med invandringen. En utredning SOU 1967:18 från 1967 slår fast: ” ”Om inte invandringen i större utsträckning än hittills skett anpassas efter samhällets möjligheter att bereda invandrarna bostäder, utbildning och social omvårdnad av den karaktär, som är specifik för att utlänningen skall kunna växa in i det svenska samhället, föreligger uppenbarligen risk för att de sociala problemen och anpassningssvårigheter, som knappheten på bostäder, utbildningsmöjligheter och social omvårdnad redan nu gett upphov till bland invandrarna, allvarligt förvärras.”

1966 skrev psykologen Michaël Wächter:

Skulle samhället hos utländska grupper uppmuntra och stödja samma primitiva etnocentrism som det bekämpar hos den inhemska befolkningen? Skulle samhället stödja de i vissa immigrantgrupper pyrande tendenser till nationell självtillräcklighet som upprättar en mur mellan dem och samhället i övrigt, lika svår att betinga som Berlinmuren? Skulle samhället stödja den religiösa intolerans som förbjuder en jude att gifta sig med en icke-jude eller förbjuder en katolik att gifta sig med en protestant såvida han inte konverterar? Ett demokratiskt samhälle kan och måste tolerera sådana utryck för fördemokratiska ideologier, men det kan aldrig stödja eller avsiktligt uppmuntra dem /…/ Det är orimligt att vädja till toleransen för att möjliggöra intoleransen. Skulle samhället se till att barnen fostras på ett sätt som gör det svårare för dem att anpassa sig i samhället? /…/ Det mest orimliga är dock att det blir barnen som kommer att utgöra den enda minoritet som inte skulle åtnjuta någon form av tolerans. Föräldrar fångna i etnocentriska fördomar skall bestämma gränserna för barnens utvecklingsmöjligheter genom att på ett artificiellt sätt avskärma dem från samhället – för föräldrarnas skull .”

Regeringen med sossarna i spetsen tar nu på sig rollen som regissör och styr hur verksamheterna ska drivas. Eftersom politiker är ansvarsbefriade kan man inte kräva att verksamheterna ska ändras, så att deras kärnverksamhet återupptas.

Förra året 2020 begicks 124 mord i Sverige. Det är nästan en fördubbling om vi jämför med 2012 - 68 mord år. Foliehatten skulle gissa att 25% av alla morden ifjol begicks av etniska svenskar. Vi talar alltså om 31 mord på ett år. År 2012 begick kanske etniska svenskar 17 mord. Det är något mer än ett mord i månaden. I jämförelse begicks 769 mord i Chicago (kommun) som har 2.7 miljoner människor.

Island
som ligger i Atlanten har också problem. Islands vänsterliberala elit valde att gå samma väg som Sverige år 1990. Åren 1994 och 1995 hade Island 0 mord. De enda åren som Island inte har haft ett mord efter 1995 har varit åren 1998, 2003, 2006 och 2008.
Sedan 2008 ligger Island på ungefär 0.9 mord per 100,000 invånare eller 3-4 mor
d per år. Detta är i ett land där mord innan 1995 var ytterst ovanligt. År 2017 hade Island fyra mord - alla utförda av invandrare varav två offer var invandrare.
Den isländska polisen är tränad i att att köra hem fulla studenter hem från krogen, hantera ungdomar, bötfälla fortkörare, hantera bilolyckor samt hantera drog och alkoholmissbrukare
och de var obeväpnade. Socialtanterna var tränade/utbildade att ta hand om dessa missbrukare och det var vad Island behövde för att hålla samman sitt samhälle. Idag är Island mer kriminellt belastat än någonsin tidigare - med allt mer våld, kriminalitet och ökad utslagning i den växande migrant populationen. Idag utgör islänningar ungefär 85% av populationen och är snabbt krympande medan utlänningarna blir allt fler och tar allt större plats. I synnerhet politisk plats.

Precis som i Sverige har Island inte anpassat sin politik efter de demografiska förändringarna. Du kan inte ha en stor välfärdsstat i ett mångkulturellt Island. Du kan inte heller ha en obeväpnad polis. Du behöver en aggressiv och våldsam polis. Rehabilitering och human kriminalvård är praktisk och politisk omöjlig i mångkulturella länder. Många av migranterna går inte heller att rehabilitera. Istället måste ett sådant land ha vedergällning, hårda straff och permanent inlåsning. Det leder i sin tur till mer kriminalitet men det är den enda utvägen för att hålla gatorna någorlunda säkra. Vidare måste du
ha mer integritetskränkande övervakning och medial censur - precis som i Sverige. För de isländska politikerna, isländsk media i synnerhet isländska tidningen Grapevine, den isländska kyrkan, den nyetablerade Chabad-rörelsen och den isländska polisens fackförbund är det en våt dröm om Island ser ut som Bolivia med en brottslighet som påminner om den i Rio de Janeiro. Detta är vad eliterna vill i alla västerländska länder.

Nu har 30 år gått sedan Island öppnade för invandring. I dag är inte längre Island ett av de säkraste länderna i västvärlden. Idag är de säkraste länderna i västvärlden Andorra, San Marino, Monaco, Luxembourg, Norge, Slovenien, Italien, Kroatien, Nederländerna, Schweiz, Tjeckien, Spanien, Polen, Portugal, Irland och Nya Zealand. Det är skatteparadis och länder med få migranter så som de östeuropeiska länderna och Portugal eller länder som föredrar östasiatisk invandring så som Nya Zealand. Asiatiska länder som Indonesien, Japan, Singapore, Oman, Qatar, Macau, Brunei, UAE, Bahrain, Kina, Sydkorea, Hong Kong och Taiwan är idag säkrare än Island. Det tog alltså ungefär 30 år för Island att gå från att vara en rätt trist nordisk ö i "mitt i ingenstans" till att bli en farligare plats än tredje världen landet Indonesien.

Läser man svensk media så förstår man hur djup kris vårt land befinner sig
i. Antagligen djupare än Island. För att ge ett färskt exempel. Anna Dahlberg skriver mycket om skolan nu. Väldigt populistiskt och för oss som haft insyn så är det glasklart att Anna Dahlberg inte vet vad hon skriver om.

Anna: ”Ja, det är vinstjakt och glädjebetyg i friskolor. Det är också så att rektorer kan kräva högre betyg.”
Anna Dahlberg försöker få det till som om att det är de "goda duktiga lärarna" mot "dumma rektorer" och "kapitalistiska friskolekoncerner" - när det faktiskt inte fungerar på det sättet. Anna Dahlberg har aldrig brytt sig som att läsa grundläggande litteratur på området. Hon har inte läst läroplanen, kursplanerna, policy och hjälp-dokumenten från skolverket eller någonting annat. Hur tror hon skolinspektionen fungerar? Vet hon hur deras bedömningar går till?

Nej, det vet hon inte för hon vill inte veta. Agendan är att skylla på friskolorna när problemet inte primärt är friskolorna men att vi har explicita policydirektiv där lärarna mer eller mindre drar betyget ur röven. Elever och studenter kan inte ens överklaga betygen i skolan - trots att det är ett myndighetsbeslut. Vad läraren säger är det som gäller och läraren behöver inte kunna bevisa eller demonstrera hur bedömningen gjorts. Alla personer som någonsin undervisat i skolan eller universitet vet det här. Detta är huvudorsaken till varför vi har betygsinflation i Sverige och i synnerhet i friskolor. Lärarna kan sätta vilket betyg som helst så varför skulle de inte sätta högre betyg? Det finns också en annan sida - många får sämre betyg trots att de under andra omständigheter skulle haft bättre betyg. Precis som vi aldrig får något vettigt från Expressens ledarsida om utrikespolitik, ekonomi (något som många ledarsidor verkar oförmögna att skriva om) eller något annat.


Foliehatten är ingen vän av The Economist, Atlantic, NYT och nivån är så mycket högre än svensk MSM. De försöker i alla fall ge läsaren någonting.
1 kommentar:

  1. Sträck på dig, svensk! Och speciellt du svenske man som förväntas vilja försvara ditt land, din kultur, dina kvinnor och dina barn: Sträck på dig.

    Uttala sedan följande ord högt för dig själv: ”Jag är svensk. Sverige är mitt land. Här är det mina lagar och regler som gäller. Jag bottnar i mig själv och i min omistliga rätt att värna mitt territorium.

    Hur får man tillbaka en förlorad självkänsla? Ett sätt är att gå via kroppen. Självkänslan är till stora delar en fysiologisk företeelse. ”Stå rak i ryggen och skjut bak axlarna!” skriver Jordan Peterson i sin självhjälpsbok: 12 livsregler: Ett motgift mot kaos. Och det är den allra första livsregeln. Allt börjar nämligen med självkänsla. Endast därifrån blir det möjligt att bygga ett liv och en tillvaro
    https://detgodasamhallet.com/2021/07/11/richard-sorman-strack

    SvaraRadera