tisdag 13 juli 2021

Regeringens totalt vansinniga energipolitik drabbar Stockholm!

Äntligen skulle Foliehatten vilja säga, så utsätts nu även stockholmarna för den mer än katastrofala energipolitik som den s.k. regeringen för!
När skall de vakna och inse att Löfvenregimen inte är kapabla att styra Sverige. De lyckas med ingenting, mer än att utöka invandringen!

Enligt Ellevio som distribuerar el fick nästan 20 000 hushåll i Hässelbyområdet elavbrott igår. Vad elavbrottet beror på är oklart i början. Tekniker jobbade för att lösa problemet och under tiden kan strömmen komma och gå, skrev elleverantören på sin hemsida.
Uppdate på Ellevios hemsida:
Pågående avbrott
Stockholms län, Stockholm
Starttid: Idag 09.50
Beräknas klart: 13.00
Berörda just nu: 19653 kunder
Som flest: 19653 kunder
Orsaken är en elkabel som har skadats i samband med markarbete/grävning.

Att de största inkompetenserna i svensk politik, Anders Ygeman och Per Bolund, har hand om Sveriges energipolitik är inget annat en ren katastrof.

MP och Ygeman har totalt förstört Sveriges tidigare pålitliga elsystem genom att lägga ner kärnkraftverk och bygga ut vindkraftsparker
och solcellsparker.

Höjda nätavgifter under många år har gått rakt ner i fickan på ägarna istället för investeringar i nätet.
Från 1 augusti höjer EON återigen nätavgifterna för att bygga ut nätet. EON skickar varje år åtskilliga miljarder till sina tyska ägare.

Den som inte ännu har förstått att våra politiker lyder under "yttre makt" behöver verkligen komma med i matchen. Att 20.000 stockholmare är utan el och godtar en ursäkt som lyder "avgrävd kabel" är fan i mig sjukt skrattretande.

Frågorna man borde ställa sig är varför ett misstag kan st
rypa elen till så många hushåll när vi betalar världens högsta realskatt och vart alla pengarna tar vägen om inte till att utveckla vårat land? En avgrävd kabel ledde till strömavbrott. Vad har det med kapaciteten i nätet generellt att göra?

För ett par år sedan framkom det uppgifter från Ellevios som är elnätsansvariga som uppgav att kapacitetsbristen i elnätet i Stockholm kvarstår fram till år 2027. Det tar 10-12 år från beslut till färdig elledning och då är förutsättningarna att ett snabbt beslut måste tas och ingen utredning som försinkar utbyggnaden. Om Foliehatten är räknekunnig, gäller inte 2027 utan 2033!
Ett praktexempel är likströmsledningen till Skåne som än idag inte är klar trots löften att den skulle ha varit klar för flera år sedan. Det har tagit närmare 20 år.

Ellevios nätansvirige: ”"Tittar vi på Stockholm så är min bedömning att det kommer att finnas extrakapacitet i stamnätet runt 2027. Det betyder att den akuta situation som vi idag har och framöver kommer att fortsätta."

Nu när vi har fakta på bordet inser inte stockholmarna det blir stopp för expansion av Stockholm under nio-tolv år, bostadsområden kan inte byggas, elbaserad kollektivtrafik, reningsverk, nya trafikleder, laddstationer för elbilar och etablering av nya företag. Stockholm har nått vägs ände i expansion, eftersom kapaciteten inte finns i elnätet.

Foliehatten hittar flera intressanta frågreställningar:
Vems ansvar är det att planera för detta?
Vad har de gjort de senaste 10 åren?
Vilka andra områden är lika dåliga planerade och kommer bjuda på liknande överraskning framöver?

Foliehatten kan redan idag plocka fram ett område som man i varje kommun måste gräva och laga tillfälligt är hela VA-området. Det inkluderar också reningsverken. Sveriges befolkning har tack vare invandringen ökat med flera miljoner, men man har ”inte” byggt ut VA-systemet för denna befolkningsökning. Det innebär att många reningsverk är på gränsen för sin kapacitet. Det är kommunerna som har ansvar för detta och det är en tickande bomb de sitter på och att bygga ut kostar miljarder! Svenskt VA-nät har en återinvesteringstakt på 250-300 år. Den tekniska livslängden är såklart bråkdelar av det. Sedan varierar det mycket från region till region. Generellt värst i mindre glest befolkade orter. Men man vinner inga val på renovering av VA-nätet. Vinnare är de partier som i val lovar familjevecka, höjda familjebidrag och liknande populistiska reformer.

 

1 kommentar:

  1. Bland de länder som reagerat kraftigast är Finland som tidigare tog initiativ till en skrivelse för att peka på konsekvenserna för EU:s skogsindustrier. Sverige valde som enda land med en större skogsindustri att inte underteckna det finska initiativet även om de flesta svenska EU-parlamentariker uttryckt sig negativt om kommissionens strategi.

    Det kan med andra ord inte uteslutas att Miljöpartiet, för vilka Agenda 2030 är central, lyckats med att stoppa anslutningen till det finska initiativet i den svenska regeringen.
    https://ledarsidorna.se/2021/07/eus-begransningar-av-aganderatten-bromsas-efter-lackor-till-media/

    Sverige syltryggarnas förlovade land…..och var är Annie Lööf landsbygdens politiska talrör?

    SvaraRadera