lördag 10 juli 2021

Sex nya länder vill in i EU!

Sex länder Serbien, Montenegro, Albanien, Nordmakedonien, Bosnien-Hercegovina och Kosovo kan bli nya medlemmar i EU. Ett möte ägde rum för någon vecka sedan och de som bestämmer i EU Tyskland var med på mötet digitalt! Det står mycket klart att det är Tyskland som är de pådrivande för att få in dessa sex länder i EU.

Förbundskansler Angela Merkel: "Det är i Europeiska unionens egna intresse att driva frågan vidare." Syftet med mötet var länderna skulle komma längre i processen om medlemsskapet
Så sade Tysklands
Angela Merkel efter ett möte med sex länder på västra Balkan som söker medlemskap i EU. Alla de sex länder som ansökt om medlemsskap
. Alla länder hade sina ledare på plats, tillsammans med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som är Merkels ”nickedocka!”

De sex länderna har under lång tid sökt sig till unionen i hopp om ett medlemskap.
Montenegro och Serbien förhandlar om medlemskap sedan 2012 respektive 2014. Albanien och Nordmakedonien har fått löfte om förhandlingar, men inväntar formell inledning. Bosnien-Hercegovina ansökte om medlemskap 2016, men har fortfarande inte fått status som kandidatland. Kosovo
är ett problem, eftersom fem EU-länder inte erkänt landet som självständigt som en "potentiell kandidat.” Kosovo är en stat som USA skapat! Att öka ländernas möjlighet att gå med i EU sägs vara ett av Sloveniens huvudmål som ordförandeland under det närmsta halvåret.

Sloveniens premiärminister Logar till TT: ” En av mina första resor kommer nu att gå till Bulgarien.”

Bulgarien har en tvist med Nordmakedonien om landets identitet, språk och historia som kan sätta en käpp i hjulet när landet nu söker inträde till unionen.

Mycket av vapnen på gatan i EU och framför allt i Sverige kommer redan från de här länderna. För Sveriges del kan det innebära medlemsavgiften kan höjas, så att de nya länderna ska få miljarder, för att försörja än fler fattiga länder. Frågan är om vi inte får ännu fler EU-turister till Sverige som tar sig hit för att leva på svenska skattebetalare.

Vem har förstått fördelen med EU, att rika länder som Sverige, Tyskland, etc. har för fördelar med att fattiga länder som Rumänien, Montenegro och resten av östra Europa är med i EU. De är de som får betala. Norge, Island och Schweiz är smarta som håller sig borta. En av anledningarna till Brexit var just detta problem. England var stor nettobetalare och istället för att dra ner på EUs budget, höjde man medlemsavgiften för bl.a. Sverige.

EU lär behöva muta Serbien riktigt ordentligt för att de ens ska överväga erkänna Kosovo som ett självständigt land. Serberna är smarta och flitiga
är Foliehatens intryck. Men det finns ett par problem om landet kommer med i EU:
Den romska minoriteten. Enligt serbisk
media så uppgår antalet romer i landet uppskattningsvis till 5-10% av landets befolkning. De har inte full koll, eftersom romerna inte gärna registrerar sig. Foliehatten är iaf orolig över att Sverige får fler hejhejare, snattare och åldringstjuvar(många domar i TR) ifall Serbien blir medlem.
Korruptionen är ett rätt stort problem med korrupta politiker i Serbien. Räcker det inte med Grekland, Belgien och Italien?

Det här att alla ska in i EU liknar ett pyramidsp
el!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar