måndag 5 juli 2021

Delmi ny propagandakanal för makten!

I slutet av april presenterade DN debatt en statlig propagandakanal: ”Ny sajt ska ge lättillgänglig statistik om migrationen.”


”Delegationen för migrationsstudier eller Delmi”. Delegationen skall, visar det sig, förse media med argument.

Foliehatten har länge varit förvånad över att de politiskt korrekta har låtit sig nöja med lågkvalitativa underlag som Ullenhags myter och rapporterna från lOECD resp Sandviken. De som har nätet som bibliotek har haft ett försprång genom att titta de rätta siffrorna (inte minst tack vare Affes statistikblogg, Tino.us). Statsmakten sätter nu in betydande resurser för att få grepp om den mer kunskapsdrivna opinionen.

Delegationen är en kommitté inom justitiedepartementet (Ju 2013:17) och den kom till som en del av
Alliansregeringens överenskommelse med Miljöpartiet 2011 och beslut fattades av Reinfeldtregeringen 21 november 2013. Det har varit rätt så tyst om delegationen tills slutet av april 2021.
Ordförande är Joakim Palme och delegationen består i övrigt av en akademiker och ett antal administratörer (varav en fd journalist). Det finns naturligtvis inte en enda ledamot som kan misstänkas vara icke-PK. Det här är ingen riktig statlig utredning utan ett statligt propagandaorgan,
eftersom delegationen är en del av regeringens utredningsorganisation.

För er som är intresserade finns här Kommittédirektiv (dir 2013:102): Ett strategidokument som lämnades ut vid konferensen den 5 juni: 2014.

Den första rapporten från delegationen
hade titeln ”Radikala högerpartier och attityder till invandring i Europa, Rapport 2014:1.”De som inte tillhör PK rörelsen skall nämligen studeras (men naturligtvis inte invandrings förespråkarna).

Redan 2013 slog SVT på den stora trumman: ”Invandring "kan" innebär betydande intäkter."

SVT; ”Andreas Hatzigeorgiou har tillsammans med Magnus Lodefalk från Örebro universitet studerat 12 000 svenska tillverkningsföretag som under åren 1998 till 2007 handlade med drygt 170 länder. Exporten undersöks över tid och jämförs med anställdas ursprung. Totalt omfattar studien 600 000 anställda, varav 12 procent är födda utomlands. Något som visar sig spela stor roll för handeln.
SVD deltog i hyllningskören: Rapporten ”Utlandsfödda och företagens internationalisering – ett lyft för tjänsteexporten?”, författad av nationalekonomerna Magnus Lodefalk och Andreas Hatzigeorgiou bygger på statistik om 30 000 svenska företags tjänstehandel samt deras anställdas födelseland och utbildningsbakgrund mellan åren 1998-2007.”

2016 presenterades en ny Sandviken-rapport av Delmi. Den ingår som underlag för riksdagen, (SOU) statens offentliga utredningar. Rapporten heter "Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling" Bo Malmberg, Thomas Wimark, Jani Turunen och Linn Axelsson. Rapport 2016:8.

Nationalekonomen Per Lundborg har läst rapporten och underkänner den rejältLundborg har vid en granskning av en Delmi-rapport (Malmberg mfl 2016) kom fram till att:

författarna argumenterar för att invandringens effekter på befolkningens åldersstruktur mycket kraftigt kommer att höja den ekonomiska tillväxten. Dessa effekter bygger på en feltolkning av regressionsresultat där i realiteten BNP har påverkat åldersstrukturen snarare än tvärtom. Vidare har de regressioner som rapporten bygger på en olämplig utfallsvariabel, beaktar inte humankapital och andra för tillväxten uppenbart viktiga effekter. Det saknas även en övertygande vetenskaplig litteratur och rimliga teoretiska förklaringar till att åldersstrukturen skulle driva den ekonomiska tillväxten i den utsträckning som rapporten påstår.”

Lundborg sammanfattning är bra: ”För att få fram trovärdiga forskningsresultat lägger forskarvärlden stor vikt vid att resultaten granskas av andra oberoende forskare inom samma forskningsområde, s k peer-reviewing, innan den vetenskapliga publiceringen. Detta är av synnerlig vikt då vi har en önskan om att de policybeslut som våra politiker fattar ska vara baserade på etablerad vetenskap. Då politiker normalt inte läser eller kan förväntas läsa vetenskapliga tidskrifter, blir länken mellan policybeslut och den vetenskapliga världen ofta utredningar, såsom den här diskuterade Delmi-rapporten som också har det uttalade målet att ligga till grund för politiska beslut. De resultat som Delmi-rapporten bygger på är dock inte vetenskapligt förankrade.”

Intressant är att både DN och SvD för någon vecka sedan, har ledare på samma tema!
Politbyrån
s nya linje på DN är att med emfas hävda att den som saknar asylskäl eller annan legitim grund att vistas i landet ska lämna. Återvändandepolitiken lämnar, anser DN:s ledarredaktion med Wollo i spetsen, mycket övrigt att önska. SVD: ”Mer humant att säga nej än ”kanske, kanske”

Regleringsbreven är tydliga: återvändande ska stå i fokus vid avslag på asyl.
Båda ledarna
i DN och SvD hänvisar uppenbarligen till rapporten De som inte får stanna - Att implementera återvändandepolitik som Delmi (Deligationen för migrationsstudier) uppenbarligen släppte någongång under de senaste dagarnas.

Att det finns ett samarbete mellan DN och SvD visas tydligt på styrelsemöten i TT. Bonniers och Schibsted äger cirka 40% vardera av TT. SvD har sedan länge en extremt agenda driven journalistik kring Trump, Brexit och Östeuropa plus förstås en helt hejdlös feminism och klimatpolitik med Greta som dragplåster i första hand. Nätupplagan av SvD har genomgående som första artikel högst upp alltid en artikel som illustreras av en bild av en kvinna. Aldrig en man. Det är väl mediebyrån som bestämt att två bilder av tre i nätupplagan ska avbilda kvinnor. De är ju medialare än män.


Tidningsutgivarna ifrågasatt DELMI-rapporten. Noterbart är också att även DN reagerat negativt på den. Enad front således på dagstidningssidan. Det är anmärkningsvärt. För hela det partiska moderna projektet bygger på en samsyn mellan politik och media. Ungefär som i USA. Det var väl ditåt DELMI strävade. Men det blev tvärstopp. Delmi är en delegation av fem personer som leds av Joakim Palme. I delegationen finns även Kerstin Brunnberg som tidigare var en hårt politiserad chef för Sveriges Radio. Börjar sossarna att gå för långt även för vänsterliberal gammelmedia?

Man vet att man är på väg att förlora. Lägg till pratet om att grundlagsskydda
Public Service. Lägg till Kulturanalys-rapporten häromveckan. Lägg till de allt vanligare klagomålen om vänsterdominerad akademi. Det kommer mycket mer. Man har haft hegemoni och vill nu säkra det som går att rädda eller åtminstone skydda kultur, media och akademi från högerblocket. Kommer högerblocket bara att kliva in och ta över som kommunisterna efter nazisterna i DDR?
Att det kommer ske förändringar kan man läsa mellan raderna. Se bara på de uttalanden som gjorts om PS!

TU bjuder på en intetsägande reaktion. Antagligen kände man sig tvungna och sedan finns det kritik från borgerlig press och några liberala skribenter. Men inget av detta ger ett genomslag eller skapar drev och hets.

TU och DN vill inte riskera att invandringskritiken blir en till 100% verklig dissidentrörelse. Den kontrollerade opposition är extremt viktig för systemet. Dessutom är de ”de” som ska stämpla tidningar och opinionsmakare som främlingsfientliga, inte staten.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar