torsdag 1 juli 2021

Bidrag utan krav - rösta på oss säger sossarna!

Bara för någon vecka sedan röstade Löfvenregimen med stöd av C och V igenom en mycket liberalare invandring. På presskonferensen i måndags stod Stefan Löfven och skröt vitt och brett hur duktig hans regering hade varit. Det han inte ville tala om var att hans arbetslinje är en fullständig katastrof och borde avskaffas. Det finns inte fasta anställningar till alla och färre kommer det definitivt bli med automatiseringen och datoriseringen.

Tydligen räcker det inte med att nästan 800.000 invandrare går på olika bidrag, utan Löfven fyller på hela tiden med mer valboskap.
Det finns statistik på att endast 3% av högutbildade inrikes födda är arbetslösa, medan arbetslösheten i gruppen lågutbildade utrikes födda uppgår till hela 40%.
Djupdyker vi i statistiken får vi fram ännu värre siffror.
Befolkning: 10 230 000
Sysselsatta (arbetar 1 timme eller mer i veckan): 4 792 000
Heltidsarbetande (arbetar 35 timmar eller mer i veckan): 3 929 440
61.5% av befolkningen är antingen undersysselsatta eller lever på bidrag.

Enligt George Macaulay Trevelyan, Houston Stewart Chamberlain och Lord William Leverhulme så hade de engelska arbetarna under 1400-talet i genomsnitt 180 dagar semester om året tack vare låga skatter och avsaknaden av en välfärdsstat.
Välfärdsstaten gör arbetare till skatteslavar som arbetar dag och natt medans bidragstagare sitter och inte gör ingenting. Svenska arbetare får behålla en lägre andel av sitt förädlingsvärde än negerslavar i USA fick behålla.


Det är
fullständigt galet, att invandrare efter 1-2 år i Sverige fortfarande kan leva på bidrag. Intressant att man kan gå år ut och år in på Soc? Kraven och tillvägagångssätten som Soc har varierar tyvärr från kommun till kommun. Men man skickar in ansökan varje månad och får den bedömd av handläggare. Har man behövt ansöka 1 gång är det lätt att man blir fast. Att hitta jobb och komma på egna fötter blir som att springa på ett hamsterhjul. Med tanke på hur pappers- och intygskåta A-kassan är för att man ska få sitt överlevnadsbidrag, är det märkligt att kommunernas Soc accepterar att betala ut bidrag.

Arbetslösa borde ställas till förfogande för kommuner och stat för enklare jobb precis som i Ungern, där arbetslösa får rensa parker, gator och annat. Tjänsterna ska inte ersätta nuvarande personal utan snarare vara deras hjälpredor. Vägrar du skall alla bidrag dras in omgående som man gör i Ungern. Kan man inte svenska ska man dessutom gå igenom SFI med godkända betyg. Kan du inte få jobb där du bor måste du flytta eller försörja dig själv.  Ökad kriminalitet är en naturlig följd av detta.

Invandrare borde kvalificera sig för tillgång till trygghetssystemen likväl som för medborgarskap. För att behålla sitt tillfälliga uppehållstillstånd krävs skötsamhet. För att ta hit anhöriga så ska dels krav ställas på att man kan försörja sin anhörige men även att denne inte innebär en kulturell utmaning för samhället, önskan om att få bo i Sverige ska främst vara grundad i en önskan att leva under de kulturella premisserna som råder här. Trygghetssystemen skulle vidare använda biometri för att säkerställa identitet och förhindra missbruk av multipla identiteter. Detsamma ska gälla för TUT och medborgarskap. Medborgarskap och uppehållstillstånd kan återkallas vid missbruk. Bidragstak och sänkt garantipension för den som inte arbetat.

Varför är det enda sättet att hjälpa invandrare att transplantera dem till Sverige och vad har vi egentligen som svenskar för ansvar för de krig USA har startat i Mena som inneburit stora flyktingströmmar eller Afrikas vedermödor?
USA och Nato har de senaste åren satt igång flera krig och inte på något sätt tagit ansvar för de flyktingströmmar de satt igång, utan sett till att andra fått göra detta.
Sverige hade inte ens kolonier under den korta period på 60 till 90 år som större delen av den afrikanska kontinenten var koloniserad. Notera att motsvarande kolonial skuld aldrig verkar belasta de ottomanska turkarna som styrde stora delar av Mellanöstern, Nordafrika och Balkan i 500 år.

Vad var det för fel på att kräva att invandrare skall arbeta för sitt uppehälle som det var förr? Att någon med MS inte ska behöva arbeta utan kan försörjas av oss skattebetalare tror Foliehatten de flesta ställer upp på, men att man som Nooshi Dagdostar beklagar sig över att familjen inte hade råd med sin fina lägenhet när båda föräldrarna valde att studera är att frånsäga sig personligt ansvar. Inget gott kommer av för mycket daltande.

Alla är inte medvetna om att det just nu pågår ett experiment där ett mycket välfungerande samhälle sätts ihop med en massa värre samhällen med massor av våld och kriminalitet, där folk bara dräller runt.
Det är också ett faktum att det mycket välfungerande samhälle inte växer i samma takt som dessa andra vilka kommer utifrån och fylls på med en medelstor svenska stad varje år som också föder fler barn
än Svenssons.

Det är oundvikligt att det välfungerande samhället till slut smälter in i de värre samhällena
(utanförskaps)och när det välfungerande sedan har blivit omsprunget så kommer det knappt att märkas av då det helt hamnar i skymundan av de värre samhällena som är aggressivare, mer dominanta och som expanderar i en högre takt.

En välfärdsstat av den typen Sverige har haft (och har idag) är inte möjlig i det framtida scenario vi kan förvänta oss om inte något drastiskt sker inom en mycket snar framtid.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar