lördag 10 juli 2021

Regeringen har via Mark- och miljööversdomstolen besämt att cementfabriken i Slite på Gotland läggs ner.

Igår fick Cementas cementfabrik i Slite på Gotland ett chockbesked. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att dra in Cementas kalkbrytningstillstånd som kommer att stoppa produktionen. Hela Sverige kan komma att stå utan cement.

Cementa
hade ansökt om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna. Domstolen motiverade sitt beslut med att verksamhetens påverkan på grundvattnet inte är tillräckligt utredd. Foliehatten är helt övertygad om att ”order” har kommit från världens bästa klimatregering, att företaget skall läggas ner! Glöm inte vem som bestämde när Preems raffinaderi inte skulle få bygga ut. Inte var det Mark- och miljööverdomstolen, utan regeringen!

Cementfabriken i Slite är en av Europas största och modernaste och här tillverkas merparten av den cement som används i Sverige. Cement är den viktigaste beståndsdelen i betong, ett byggmaterial som är helt nödvändigt i byggandet. Ett förnyat täkttillstånd i Slite är en förutsättning för en långsiktig cementförsörjning i Sverige, bland annat till stora bygg- och infrastrukturprojekt såsom Slussen, Förbifart Stockholm och Västlänken. Att verksamheten kan fortsätta är också avgörande för att Cementa ska kunna ta nästa steg och göra de investeringar som krävs för att klara klimatomställningen i cementindustrin.


VD Cementa Magnus Ohlsson: ”Beslutet innebär att den nationella cementförsörjningen hamnar i ett krisläge. Nu måste vi säkerställa de mest akuta leveranserna till alla bygg- och infrastrukturprojekt. För Sverige, våra kunder och för oss och våra medarbetare är det angeläget att politiska beslutsfattare och myndigheter skyndsamt drar upp nya riktlinjer för hur försörjningen av kritiska byggmaterial såsom cement och betong ska fungera i Sverige.”

Matilda Hoffstedt, Cementas fabrikschef i Slite, säger till P4 Gotland att domen innebär ett krisläge för svensk cementförsörjning. I dag kommer tre fjärdedelar av all cement som används i landet från Gotland och Slite.

Hoffstedt: ”Alla byggen, all infrastruktur och allting som pågår behöver ju ha cement för att kunna fortsätta.”
Cementa kommer att överklaga domen till
nästa instans.
Hämtat från MP:s partiprogram_
Kalkbrytning. För att värna vattnet måste vi välja bort det som hotar vattenförsörjningen och vattenkvaliteten. Det innebär att storskalig kalkbrytning i vår sprickiga berggrund är för riskabelt för att tillåtas i fler områden.

MP vill:
att vattnet alltid ska prioriteras i avvägningen mellan kalkbrytning och öns vattenförsörjning
att storskalig kalkbrytning inte får påbörjas i nya områden
aktivt bidra till att sjön Bästeträsk med dess unika omgivningar ska bli nationalpark
bevara värdefull natur för biologisk mångfald, friska ekosystem, ekosystemtjänster, friluftsliv, rekreation och naturturism
En natur med fungerande ekosystem är en förutsättning för vårt samhälle och mänsklighetens framtid.

Vi måste hushålla med naturresurser, sluta kretsloppen och vårda den fantastiska natur som Gotland har.
En liten besparing lokalt men en katastrof globalt... MP politik i ett nötskal eller ---?

Cementas fabrik sysselsätter idag 430 person och lägg sedan till infrastrukturen som blir det ganska många som kan mista sina jobb på Gotland som det inte finns gott om. Återstår turistnärinen och jordbruk.

Att lägga ner Slite passar Per Bolund och Stefan Löfven som handsken när de vid ”barnbordet” på nästa klimatkonferens skall berätta om alla smarta miljöåtgärder som de har vidtagit för att Sverige skall bli världsledande för att minska CO2-utsläppen. De kommer att skrövla om, att de tvingade ut all cementproduktion ut ur landet. Foliehatten undrar hur de åtskilliga ton cement som kommer att behövas importeras, om det kommer att ske utan på verkan på klimatet? Skall Sverige börja bygga bambuhyddor i framtiden?

Det måste bli ett slut på nuvarande attityd till arbetsplatser. Fabriker är fula. Fabriker gör ingrepp på naturen. Fabriker är inte sexiga. Det är bara att leva med det. En nation av genusvetare, teaterapor
och klimatnördar mättar inte landets magar.

Om 3/4 delar av all cement som används i Sverige försvinner så blir det säkerligen en mindre kris och högre priser. Åter igen så räddar MP och sossarna Sverige från ett miljöförstörande företag genom att lägga ner det och ge något annat land möjlighet att bygga upp eller driva en ännu mera miljöförstörande cementfabrik. Plötsligt så är det inte MP:s och sossarnas problem längre, utan istället EU:s problem.
Att bygga i Sverige kommer bli dyrare, mer omständligt och mycket mer transporter kommer krävas med cement och betong till alla byggen runt om i Sverige. M
P:s kära höghastighetsjärnväg kommer garanterat bli mycket dyrare och att bygga med importerad cement.

På Gotland bor ca 60 000 personer och i Slite ca 1 700 personer. Om ett företag med 4
30 anställda lägger ner i en sådant samhälle, betyder det att samhället kan stänga. Många på hela Gotland är säkerligen beroende av detta företag där en eller kanske båda i familjen jobbar där, underleverantörer, service och underhåll som tas in från lokala företag. Inte bara de som jobbar på själva arbetsplatsen drabbas.
Cementa har också pratat om att gå över till en CO2 neutral drift som då skulle dra ner utsläppen en hel del, men istället vill M
P lägga ner och flytta det utomlands och det blir någons annan problem.

Förhoppningsvis så kommer beslut i
nästa instans dra ut på tiden och vi hinner kanske få bort MP från riksdagen, tills det verkligen kommer ett beslut.
Vi i Sverige behöver egen produktion av material och förnödenheter. Se bara hur det gick i början av Covid när vi inte kunde få hit varken skyddsmasker, handsprit eller liknande förnödenheter.

För miljöns skull ska cement-, och i förlängningen betongproduktion läggas ner samtidigt som skogsbruk och vattenkraft kraftigt begränsas.
Det finns totalt okuniga krafter som anser att skogens CO2- utsläpp går att likställa med fossilt CO2 och även skog för virke och toapapper klagas det på i dessa led.

Fossilfritt Sverige anser att användandet av biomassa är en förutsättning för att klara av de mål som regeringen satt upp.
EU är igång med att reglera flera områden inom bl.a. vatten och skogen. Den totalt inkompetente statsministern har som ny jordbruks- och lantbruksministern utnämnt den totalt värdelöse Ibrahim Baylan. Det enda denne Baylan är bra på, är att vädra sitt munläder som är riktigt välsmort. Foliehatten blir inte ett enda dugg överraskad om Sverige får sitta med ”Svarte Petter” i de tuffa förhandlingarna med EU. Det kan bli fråga om om 100.000-tals förlorade jobb i Sverige. Så går det när Sverige inte har ledare som Victor Orban som kan be EU dra åt helvete med sina påbud!

Alla har nog inte klart för sig att de ”de gröna” kommer att kräva att vi har nollutsläpp av koldioxid för bil, båt, flyg, biodiesel och även svartlutsdiesel ingår. Det enda som får eldas är vätgas och då enbart vätgas som tillverkats från vatten som är dyrt att framställa.

Alla kanske inte inser att det finns problem med cementfabriken i Slite och därför går Foliehatten igenom de problem som finns, utan att ta ställning.

Den politik som nu regering för, tvingar företagen till grön omställning och den är inte ”gratis” och det är något det talas tystare om. Den nya gröna produktionen kräver el - i enorma mängder. För Slitefabriken handlar det om en femdubbling. Något som inte bara förutsätter ny vindkraft på fastlandet, utan också en helt ny överföringskabel till Gotland. Kostnaden på två miljarder vill det tyskägda cementföretaget att skattebetalarna står för. Cementa vill grönmarkera sig och det räcker inte med att vi skattebetalare tar kostnaden.

Cementa har ställt ytterligare ett villkor för att överväga investeringen, att under de närmaste tjugo åren få bryta sig ännu djupare in i det gotländska urberget. Alla begriper säkert att det i så fall kommer att bli rätt stor påverkan på jordbruksmark och natur för dom som bor i närheten av täkterna.
Vi skall inte förneka att Gotland har stora problem med grundvattnet pga utdikade myrar och kalkbrott.

Vårt nuvarande styrelseskick där outbildade personer med total avsaknad av arbetslivserfarenhet ska sitta och besluta i frågor de helt saknar kunskap i, är i
Foliehattens mening ett vansinne. Vårt lands utveckling på en rad punkter får agera bevis för hans åsikt.
Det viktigaste för Gotland är, att de är ett semesterparadis för Stockholmare
och regeringens politiker som ”dricker vin” under en vecka varje år. Vem bryr sig om om gotlänningar överlever. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar