fredag 22 april 2016

30 år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl är området Europas största viltparadis!Det har nästan på dagen gått trettio år sedan haveriet i kärnkraftverket i Tjernobyl inträffade i april 1986. Efter olyckan evakuerades 116.000 människor som bodde i det mest kontaminerade området runt det havererade verket.

Det märkliga med Tjernobyl, ett område känt för den dödligaste kärnkraftsolyckan i historien, har blivit en tillflyktsort för mängder av vilda djur.

Den förbjudna zonen runt Tjernobyl är i dag enligt en studie troligen Europas vilt rikaste område. Skogar av tall, ek, björk och al täcker 51 procent av zonen. Resten är övergiven jordbruksmark, översvämningsmarker och våtmarker.

Här hittar man alla typer av djur. Nio stora däggdjursarter finns i området: varg, björn, lodjur, vildhäst, vildsvin, kronhjort, älg, rådjur och visent.

I den förbjudna zonen finns inga
människor. Djurlivet har helt tagit över i zonen.
De har frodas väldigt bra eftersom ingen
jagar dem eller förstör deras livsmiljö. En förklaring till det rika djurlivet är att de klarar av den höga strålningen bättre än vi människor.

Den förbjudna zonen
Zonen som ligger på gränsen mellan norra Ukraina och södra Vitryssland, har en areal på 4.200 kvadratkilometer, det är ungefär lika stort som Närke eller Halland. Sedan olyckan har området varit stängt för människor på grund av strålningsrisken.
Det innebär inte att zonen är helt folktom. I den ukrainska delen lever och arbetar några få tusen personer i samhället Tjernobyl.

Det bor inga människor i den vitryska delen, Polessye, som numera är ett strikt naturreservat på 2.165 kvadratkilometer. Där är all jakt och annan verksamhet förbjuden sedan 2005.

Det antogs allmänt efter haveriet att både växter och djur skulle ta stryk av det radioaktiva nedfallet, men de studier som
hittills har gjorts visar inte någon tydlig trend.

Den nya studien är den mest omfattande hittills. Flera internationella forskare har inventerat hela det vitryska reservatet, från luften med helikopter och från marken genom spårning vintertid.

Halterna av radioaktivt cesium i marken är än i dag mycket höga i zonen, ända upp till 7.500 kilobecquerel per kvadratmeter. Detta är mycket långt över tillåtna gränsvärden för radioaktiv strålning för människor.


Stråldosen uttrycks oftast i måttet millisievert. Den visar den sammanlagda mängden joniserande strålning som en människa utsätts för.
Den högsta tillåtna stråldosen för den som arbetar i en verksamhet med joniserande strålning är i dag 50 millisievert per år men nivån anses vara för hög och är på väg att sänkas till 20 millisievert per år.
Trots den enormt höga strålningen verkar inte de vilda djuren ha påverkats negativt.


Forskarna bakom studien, som publiceras i Current Biology, drar slutsatsen att vilda djur tål radioaktiv strålning långt bättre än de tål mänsklig närvaro och verksamheter som jakt, jordbruk, skogsbruk och vägbyggen.

Jim Smith, professor i miljövetenskap vid University of Portsmouth i Storbritannien, och ledare för studien
säger:
”Jag skulle inte vilja påstå att djuren inte har tagit någon som helst skada av det radioaktiva nedfallet, men vanliga mänskliga störningar är helt klart mycket värre än strålning.


Viltparadis

Resultatet är anmärkningsvärt. Oavsett hur faunan påverkades direkt efter olyckan är läget i dag, trettio år efter katastrofen, lysande för de vilda djuren.
Vildsvin, älg, rådjur och kronhjort är nu lika vanliga som i fyra naturreservat i andra delar av Vitryssland som inte drabbades av det radioaktiva nedfallet 1986.
De är långt vanligare än i oskyddade områden i de båda länderna, inklusive Tjernobyl-området före 1986.

Jim Smith:
Vi kunde inte finna några tecken på att djurpopulationerna fått några bestående skador av strålningen, vilket är högst anmärkningsvärt”.

I dagsläget lever 2.000 vildsvin, 2.000 älgar, 1.000 rådjur, och 250 kronhjortar i det vitryska reservatet — plus cirka 100 visenter och ett mindre antal vildhästar.
Hur läget är på den ukrainska sidan är inte känt, men sannolikt är viltstammarna stora även där
.
Extremt många vargar
Fast de mest anmärkningsvärda siffrorna gäller de stora rovdjuren, framför allt vargstammen.


Jim Smith:
”Vargtätheten är sju gånger högre i den stängda zonen jämfört med i de andra naturreservaten i Vitryssland.
Forskarnas analyser visar att det finns cirka 200 vargar i zonen på den vitryska sidan, det vill säga en varg per tionde kvadratkilometer. Det är en av de högsta tätheter för varg som har uppmätts någonstans i världen.
Om tätheten är densamma på den ukrainska sidan finns drygt 400 vargar i hela den förbjudna zonen, lika många som i hela Sverige.

En närmare jämförelse är på sin plats. Värmland, som omfattar 18.000 kvadratkilometer, har en stam på 180 vargar. Det motsvarar en täthet som är tio gånger lägre än i den förbjudna zonen.
Uppenbart är att vargar mår bra av att slippa jakt och andra mänskliga störningar. Resultaten säger också något om hur mycket vi människor förändrat faunans sammansättning i Europa.

Den förbjudna zonen runt Tjernobyl ger en bild av hur stora delar av kontinenten skulle se ut utan människor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar