söndag 10 april 2016

Är rovfåglar pyromaner?

Det finns uppgifter som pekar på att australienska rovfåglar kan sprida bränder i syfte att skrämma upp byten från deras gömslen.
Två rovfåglar, brun falk och brun glada, har vid flera tillfällen i norra Australien observerats plocka upp brinnande eller glödande grenar för att sedan släppa dem på öppna platser. Sedan har man observerat att rovfåglarna sitter och väntar tålmodigt på att den nyanlagda elden ska skrämma upp smådjur och gnagare.
De här rovfåglarna brukar ofta ses jaga intill skogsbränder. Men som alla skogs- och gräsbränder är eldens framfart nyckfull och inte alltid lägligt placerad.


Genom sitt beteende att flytta elden till områden med många bytesdjur ökar antagligen fåglarna på så vis sina möjligheter att jaga grodor, ödlor och ormar.


Dessa sensationella upptäckter har presenterat på två vetenskapliga konferenser förra året.


Brun Glada över eld.

Förutom vittnesmål från lokala aboriginer, finns även 14 olika observationer från australienska brandmän och parkvakter där dessa fåglar har setts plocka upp brinnande grenar och sedan släppa dem på en ny plats. Uppgifterna är fortfarande anekdotiska och smått mytiska, men jakten på bättre bevis fortsätter.
Planen är att ta till crowdsourcing för att samla in fler bevis, då man hoppas att människor runt om i världen, speciellt vid Afrikanska och Amerikanska savanner, kommer att övervaka fåglars beteende nära bränder och rapportera in sina observationer.


Fåglarna kan inte starta bränder från början, men med deras beteende att sprida elden är intressant.

Om bevisen håller, så kan den nya informationen även komma att ifrågasätta hur savanner skapades, säger forskare. Det kan vara så att fåglar, inte människor, spelade viktiga roller i brändernas utformning av landskapet.

Eld har alltid varit ett så unikt mänskligt fenomen – men kanske nu även fåglars!
Människor är kanske inte de enda som bär skulden för anlagda skogsbränder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar