torsdag 14 april 2016

Den rödgröna regerings katastrofala energipolitik!

De planerar en avveckling av all kärnkraft. Idag straffbeskattas kärnkraft.

Samtidigt subventionerar man den dyra vind- och solkraften.
Samhällsekonomiskt är detta en väldig dyrbar historia för Sverige och inte minst för oss skattebetalare. En del av kostnaden/skatter ser vi på vår elräkning.

Den "beska" sanningen för den inkompetenta rödgröna regeringen
energipolitik är
att konsumenterna dyrt får betala för subventionerna som dessutom slår sönder elmarknaden.

Staten betalar dessutom mycket dyrt för el som oftast är värd mycket lite på sommaren när solen skiner. Det har gått så långt att när Danmark med sin förnybara el producerat för mycket el under sommaren har Sverige erbjudits och erhållit gratis el.
Om inte Sverige tagit emot denna el hade danskarna fått skadeproblem på sitt stamnät.


Om man tittar på hur subventionerna av el genererad från solceller fördyrar elen samt leder till högre fossila utsläpp.
 

Sanningen som ingen politiker vill höra talas om är att solceller tillför inget till samhället mer än kostnader och de kan utan vidare tas bort.

Solceller
Kapacitetsfaktorn är hur mycket energi vi får ut praktiskt delat hur mycket vi skulle kunnat få ut om kraftverket körts hela tiden med nominell effekt.

För Sverige med nordliga breddgrader och mycket moln är den ca 0.1 för solceller. Det gör att kapaciteten måste bli 2000 MW och totala kapitalkostnaden
50 miljarder svenska kronor.

Solenergins kapitalkostnad är mer än 30 ggr den för naturgas i Sverige. Siffrorna är hämtade ifrån EIA (US Energy Information Administration).
Nu har vi inte räknat några extra kostnader för reglerkraft som behövs.
Varför reglerkraft undrar säkert någon! Den stora nackdelen med solceller är att den inte lämnar någon el under natten eller när det är moln och ingen sol lyser.

Men det kanske allra värsta är att på vintern när behovet är som störst är tillskottet från solenergi noll i Sverige.

Med solceller klarar vi inte att lösa tillgängligheten på vintern. På sommaren kan vattenkraft användas som reglerkraft.
Att som den rödgröna regeringen  subventionera byggandet av solceller och garantera betalning med 60 öre per kWh som matas in i nätet är sanslöst.
Det finns ingen som helst ekonomi i detta. Det är mer eller mindre en skandal att denna regering leker energipolitik med våra skattepengar.
DN debatt skriver Ibrahim Baylan (S) och Lise Nordin (MP):
Blocköverskridande energiöverenskommelse. Vi är beredda att använda den gamla regeringens energiöverenskommelse som grund för en ny, mer långsiktig överenskommelse. Vi vill ha en tydlig färdplan mot målet: ett 100 procent förnybart elsystem om tjugo år”.


Vidare skriver de:
”Att ställa om till ett 100 procent förnybart elsystem är ett viktigt steg för klimatet och för att utveckla en modern energisektor. Det är också det mest kostnadseffektiva sättet att skapa ett tryggt och konkurrenskraftigt energisystem och därmed jobb och tillväxt på lång sikt. Ett 100 procent förnybart elsystem är inte en förhoppning från vår sida. Det är ett tydligt mål som ska följas av en tydlig färdplan som säkerställer en ordnad övergång till målet”.

Kommentar:
Vilken planet lever dessa två skribenter på?

Undrar vilket klimat Baylan och Nordin pratar om?

Inser de inte att Sveriges klimatutsläpp idag ligger på samma nivåer som på 1950-talet.
Ser vi på våra grannar i söder kommer de att
sätta igång fler kolkraftverken. Tittar vi sedan på situationen i den övriga världen, ser man att de närmaste åren kommer det att byggas över 2000 nya kolkraftverk.

Vad har tagit åt
den rödgröna regeringen som vill förstöra vårt energisystem? Har de fått "solsting"?

Göra det svårt för industrin att överleva och göra folk fattigare?

Alliansen har inte varit mycket bättre.
Slutsatsen är att den rödgröna regeringens energipolitik:
 • Höjer elpriset framöver och därmed kostnaderna för svenska folket
 • Subventionerna till ”förnyelsebar el” betalas av svenska folket
 • Kommer att skapa energifattigdom bland de svaga i Sverige - jfr Tyskland
 • Kommer att försämra hälsan genom mer luftföroreningar och orsaka för tidig död för tusentals människor
 • Orsakar ekonomiska förluster bland el producerade bolag
 • Kommer att öka koldioxidutsläppen
 • Förstör elmarknaden genom subventioner
 • Elnätet måste byggas ut och elnätskostnaderna ökar för konsumenterna
 • Orsakar fågeldöd genom vindkraft
 • Förfular landskapet genom vindkraft
 • Utsätter många svenskar för outredda hälsofaror genom vindkraftens infraljud

Baylan och Nordin skriver:
”Nu behöver vi sätta oss ned och hitta en gemensam väg framåt”.

Vägen framåt är att dessa två partier försvinner från makten:
Inkompetensen är total!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar