måndag 4 april 2016

Många katter är smittade med salmonella Bildresultat för bild på katt

Den troliga smittkällan är småfåglar som katten fångar.
Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) hade redan i början av februari fått in 72 positiva prover från katter. Under hela 2015 var motsvarande siffra 83 stycken.

Det är ofta utekatterna som drabbas av sjukdomen eftersom många småfåglar efter vintern är sjuka eller i dålig kondition och är då ett lätt byte för katten.

SVA har hittat salmonella hos fler fåglar och katter under den här vintern än tidigare vintrar.

Smitta från småfåglarna sprids lätt mellan fåglarna under vintern när det är många som matar fåglarna vid fågelbord. Salmonella från både småfåglar och katter kan överföras till människor.

Så här undviker du att bli smittad av salmonella

SVA har några tips både hur du ska undvika att själv bli smittad och att småfåglarna inte blir smittade av varandra. Här är en några enkla tips.

Om du har en salmonellasjuk katt
Tvätta händerna noga efter att du har gjort rent i kattlådan och efter att du hanterat den sjuka katten, till exempel efter att du torkat upp kräkningar.

Diska den sjuka kattens matskålar och andra tillbehör separat, med en diskborste som inte används till hushållsredskap.

Katten ska inte vistas på matbord, diskbänk, i skafferi eller andra ytor med anknytning till livsmedel.

Små barn, äldre personer och immun svaga personer är mer mottagliga än friska, vuxna personer.

SVA avråder från ett alltför nära umgänge mellan katt och barn.
Till exempel är det olämpligt att låta en salmonellainfekterad katt sova i barnens säng.

Om du kan hålla katten inomhus under tiden den är sjuk så är det bra, så att katten inte jagar fler infekterade småfåglar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar