fredag 29 april 2016

Varför mörkar den rödgröna regeringen de sanna kostnaderna för vindkraften?

Vad är de faktiska kostnaderna för vindkraften? Vad ingår i de faktiska kostnaderna? Varför måste vindkraften subventioneras så mycket? Frågan om subventioner till vindkraften är enkel besvara – politiskt beslut!

Ensidiga subventioner till den förnybara energin och samtidigt som politiken bortsett från behovet av effekt har kraftfullt bidragit till dagens havererade elmarknad.
Det finns bara ett att säga: Vindkraften är redundant
= obehövlig!

Ett produktionsslag som inte kan leverera när det behövs, är helt obehövlig
t.
Både de funktionella problemen och kostnaderna för vindkraften borde vara tillräckliga argument för att stoppa utbyggnaden.
Men det är ingenting som de styrande politikerna bryr sig!

Vattenkraften och kärnkraften som är den stabila bas som vi förfogar över
idag, räcker för att täcka vårt elbehov.
Hur kan någon sunt tänkande
politiker – finns sådana - vilja införa ett obehövligt produktionsslag som i slutändan bara fungera som ett grus i maskineriet?

Med den förda grönröda politiken som vi har idag, fungerar baskraften som en jojo efter den intermittenta elproduktionens svajande mellan noll och full effekt?

Läste någonstans att det finns politiker som inte ens ser sanden som de sticker ner huvudet i. Hur skall de då förstå vad rationell energiproduktion är?

Politikerna begriper inte den intermittenta vindkraften liksom solkraften. De är i vårt stamnät ett grus i maskineriet.
Det kan inte vara rationellt att anpassa baskraften efter den högst problematiska och kostsamma intermittenta produktionen.

Vattenkraften kan med fördel anpassas och fungera som reglerkraft till kärnkraften. Något annat behövs inte.
När skall våra politiker inse detta? Dessutom har de inga utsläpp.

Vi måste betänka att vindkraften har inte tillkommit på grund av effektbehov, utan på grund av en politisk styrning som har sin grund i klimatfrågan.

Här är det nödvändigt att politikerna börjar fråga sig om det är ett sunt tänkande och handlande, att på grund av otillräckliga bevis i klimatfrågan, rasera en väl fungerande elproduktion?

Kostnader för vindkraften
Vi ska nu se vilka delar som ingår i kostnaderna och hur de rödgröna politikerna försöker mörka kostnaderna.
För att få fram en faktisk kostnad för produktion av el från vindkraften, måste vi se vad kapitalkostnaden består av:

Kapitalkostnader:
De är synliga och är lättast att förstå. Det är kostnaderna för att bygga vindkraftverket, köpa mark och installera dem. Även räntekostnader för kapitalet är en kostnad.

Driftkostnader och övriga kostnader:
Det är fast underhåll, samt oväntade reparationer. Olika studier har visat att driftkostnaderna ligger mellan 10.00030.000/år/verk.

Kapacitetsfaktor.
En hög kapacitetsfaktor sänker kostnaden för producerad el. Globalt ligger kapacitetsfaktorn för vindkraft på ca 24%.

Subventioner.
Politiker vill gärna dölja skatter och subventioner. I Sverige finns elcertifikat vilket ger pengar till de som producerar ”förnyelsebar”
el.
Vindkraften får större delen av denna subvention. Följer vi pengarna så ser vi att
el konsumenterna får betala elcertifikaten med högre elpriser.
Subventioner gör att elpriset stiger och konkurrensen snedvrids. Marknaden sätts ur spel av politikerna.

Skatter.
Fastighetsskatten på vindkraft har sänkts till 0.2% och höjts för vattenkraft till 2.8%. Före 2008 var skatten 0.5% för all kraftslag. Det finns också en koldioxidskatt.


Transmissionskostnader.
Vindkraften är decentraliserad och nätet måste byggas ut för att möta detta. Denna extrakostnad vältras över på elkonsumenterna i form av högre nätavgifter. Studien nedan visar på en kostnad
145230/MWh. Denna kostnad vill den rödgröna regeringen gärna mörka.


Baslast kompensation.
När det inte blåser måste el produceras på annat håll. Finns vattenkraft i reserv kan elproduktionen öka här. Men när vindkraftverk blir fler och vattenkraften inte räcker så måste fossila kraftverk startas.

Denna måste finnas som reservkraft och är en
betydande kostnad.  För Sverige blir läget akut om kärnkraften avvecklas. En studie av Tanton/Tayler anger kostnaden till Kr 225/MWh.

Avvecklingskostnad.
Kärnkraften måste avsätta pengar för hantering av utbränt kärnbränsle samt återställa mark. Vindkraften har en dold kostnad för att riva verken samt återställa marken. Ägaren till vindkraftverket kan ha gått i konkurs och då får skattebetalarna gå in. Moderaterna Finn Bengtsson och Michael Svensson har motionerat om avveckling av vindkraft.
Livslängden på vindkraftverk antas vara 20-25 år. Det finns rapporter som visar på en livslängd på bara 12-15 år.

Sociala kostnader.
Jämfört med kol står sig nog vindkraft bra. Luftföroreningar från kolkraftverk är stora med höga dödstal. Men det finns studier som visar att vindkraften påverkar hälsan negativt nära kraftverken.
Infraljud kan/
är eventuella orsaker till allvarliga hälsoproblem. Om/när kärnkraften avvecklas och vindkraften byggs ut så kommer sociala kostnaderna att öka då fossil kraft behövs som reglerkraft.
Områden närmast ett vindkraftverk får inte beträdas av säkerhetsskäl. Risk för flygande is eller propellerhaveri finns.
Att sätta pris i kronor på sociala- och miljökostnader är naturligtvis svårt. Hur mycket är ett människoliv värt?

Miljökostnader.
Vindkraften dödar ett betydande antal fåglar i Sverige. En studie av Benner et al har angett 895 döda fåglar per år och vindkraftverk i Sverige. En annan miljökostnad är ett fulare landskap.
Sverige producerade 2014 0.68% av världens elektricitet. Detta i stort sett fossilfritt.

Om regeringen Löfven lyckas via skatter avveckla kärnkraften blir det mycket allvarligt för Sverige. Vi får smutsigare luft för de nya fossila kraftverken som måste användas när det inte blåser, koldioxidutsläppen kommer att öka och energipriserna kommer att gå upp kraftigt.
Energifattigdom kommer att sprida sig bland pensionärer och fattiga som i Tyskland. Industrin kommer att flytta utomlands. Vad har det tagit åt sossarna? Vill de sänka Sverige och göra gemene man fattiga? För övrigt kan samma fråga ställas till de
”Nya Moderaterna”!
Att flummiga Miljöpartiet, Vänsterpartiet och i viss mån Centerpartiet har en tokig energipolitik är inget att förvåna sig över. Fullständig verklighetsflykt gäller.
Det behövs oberoende studier om de sanna kostnaderna och sociala- och miljökostnader för vindkraft.

De rödgröna politikerna har inte visat något intresse för detta. Genusfrågor tycks vara betydligt intressantare. Inte så konstigt.

Regeringen Löfvens energipolitik är katastrofal och oberoende forskning skulle kunna bekräfta detta.
Ett av problem som är vår erforderliga effektbalans på cirka 26 GW, Det kommer att fattas någonstans mellan 6 och 10 GW när nätets belastning är som högst om vi stänger kärnkraften.
Ställer nu frågan till de ansvariga i den rödgröna regeringen.
Varifrån skall Sverige få denna el eftersom det inte går att importera så stora mängder el. Är det meningen att folk skall frysa ihjäl?

Spelar då ingen roll hur mycket vatten som finns i magasinen. Turbinkapaciteten blir begränsningen. Därför börjar tala smarta nät och teknik som kan stänga ner vissa förbrukare tillfälligt, typ vitvaror - EU-direktiv?

Det börjar så smått gå upp för vissa kloka i den rödgröna regeringen att det finns problem
.
Därifrån till att överge en idiotisk energipolitik återstår att se hur lång vägen är. Vanligt folk orkar inte sätta sig in i de tekniska frågorna utan tror på det som låter bra. Sol och vind kan väl inte vara dåligt. Eller? För en insatt är både sol och vind rena rama katastrofer!
Inte att förglömma:
När det blåser och vindkraften är utbyggd så blir elpriset NOLL!
När det inte blåser, är elpriset högt.
Det finns en marknadsmekanism som ger oss dessa svängningar-något jag dagligen kollar här:
http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/


NRK sände för några år sedan detta informativa program som visar att man inte minskar koldioxidutsläppen utan endast drar på sig höga kostnader och förstörd natur. I slutet av programmet intervjuas förre statssekreteraren i Miljödepartementet, Heidi Sörensen (som deltog i utformandet av elcertifikaten).

Hon säger: ”Det finns ingenting som jag ångrar så mycket som att jag varit med och förött norsk natur”. https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/mdup11000912/25-09-2012


Är det så här vi vill ha det i Sverige?
Med den rödgröna regeringens politik är allt möjligt!
https://www.youtube.com/watch?v=lJ_bHVJfHrs

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar