söndag 24 april 2016

Sverige- Norge har gemensamt stöd till vindkraft.

Norges energiminister Tord Lien stoppar allt ekonomiskt stöd till vindkraft.

Nu hoppas han att skrotningen av det svensk-norska systemet ska hindra även Sverige från att gå vidare med nya subventioner.


När den norska energiministern presenterade planen för Norges energimarknad var han tydlig:
”systemet med subventioner till vindkraft ska upphöra år 2021”.

Dagens elcertifikat system är gemensamt för Sverige och Norge. Nu hoppas Tord Lien att Norges stopp även ska hindra Sverige från att subventionera den svenska vindkraften.
Den norska energiministern har insett den helt snedvridna konkurrens på elmarknaden. Den svenske energiministern har valt att inte se problemen.Den svenske energiministern inser inte att dagens elcertifikat system är en stor bov i de senaste årens ihållande låga elpriset.
De senaste fem åren har priset fallit kraftigt och det beror delvis på stödet till förnybar elproduktion genom elcertifikat marknaden.

Elcertifikat på vindkraften har lett till en ökad produktion av förnybar energi. Samtidigt hotar de stora subventionerna till vindkraften lönsamheten för vattenkraft och industrins möjlighet att uppgradera vattenkraftverken.

Med dagens låga elpriser har lönsamheten för hela energimarknaden, såväl kärnkraft som förnybar energi kraftigt försämrats.

När SvD nyligen intervjuade Fortums koncernledningschef
Pekka Lundmark ville han att systemet skulle skrotas, trots att han samtidigt ansåg att investeringar i förnybar energi är viktiga.

Den rödgröna regeringen har tvärtom ökat subventionerna i elcertifikat systemet genom ett riksdagsbeslut i höstas.

Genom beslutat har marknaden försämrats ytterligare. Ambitionerna från den rödgröna regeringen är att få bort all elproduktion som inte är förnybar. Vi skördar nu konsekvenserna av denna politik.

När man ökade subventionerna till vindkraften röstade Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna emot.

I stället fick regeringen igenom sin politik med hjälp av Vänsterpartiet och Centerpartiet.

Centerpartiet ser gärna en förlängning av elcertifikat systemet enligt Centerns parenergipolitiska talesperson Rickard Nordin.
I Sverige pågår förhandlingar mellan alla riksdagspartier i den så kallade Energikommissionen kring hur energimarknaden ska regleras efter år 2020.

Liberalerna skrev nyligen i Dagens industri att elcertifikat systemet bör skrotas.

Det vill även Moderaternas energipolitiska talesperson Lars Hjälmered, men han öppnar samtidigt för nya subventioner i en annan form.

Vi har stått bakom dagens system som var en uppgörelse i Alliansen. Men nu har vi ett annat läge och därför tycker moderaterna inte att man ska fortsätta med elcertifikat systemet.


Vill Moderaterna ha andra subventioner till vindkraft?
Vi tycker att man ska satsa ordentligt med pengar på forskning och utveckling kring lagringstekniker, batterier och smarta elnät. Vi behöver pilotprojekt för att hitta de bästa lösningarna.

Moderaterna kan tänka sig direkta subventioner till producenter av förnybar el och
de är beredda att titta på alla lösningar.

Även utan ett samarbetsland?
Om Norge lämnar samarbetet kan Sverige gå vidare själva.
Den rödgröna regeringen ser samtidigt att Danmark ser över hur landet kan främja förnybart.
Även Finland tittar på detta, så det kan finnas andra samarbetspartners.

Centerpartiet vill även se andra styrmedel för att främja förnybar energi, till exempel minskad fastighetsskatt för vattenkraften. Centern vill också att människor som bor i bostadsrättsföreningar ska kunna få del av skatteavdraget för att sätta upp egna solpaneler på taket, vilket inte är fallet i dag.

Det stora problemet för elpriset har varit de låga kolpriserna och de låga priserna på EU:s utsläppsrätter. Europa satsar stort på kolkraft och att elpriserna skall gå upp de närmaste åren är det ingen som tror på. Det är det stora dilemmat för den rödgröna regeringen.
De vill få upp elpriset så att vindkraften ger mindre förluster.


Vindkraft som har tagits i drift innan elcertifikat systemet har löpt ut får ett 15-årig stöd, vilket innebär att de sista elcertifikaten annulleras först år 2036.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar