tisdag 4 augusti 2020

Är Gunnar Helén den skyldige till massinvandringen?

I vilken kristallkula tittade Gunnar Helén(GH) i när han talade om ett framtida"mångkulturellt samhälle" i Sverige som han förutspådde för Sveriges framtid. På nätet har ett av vänstern hatade sajter skrivet om det tal GH höll i en budgetdebatt i riksdagens andra kammare den 19 januari 1966. Det är nästan 55 år sedan och han var den förste riksdagsmannen som öppet talade om detta.

Gunnar Helén i riksdagen 1966: ”Det tidigare så enhetliga Sverige kommer, utöver den för många medborgare svårförståeliga splittringen i skilda livsåskådningar, normsystem och rester av sådana system, säkerligen att få uppleva en förvandling i riktning mot den typ av mångkulturellt samhälle, som USA utgör det mest utpräglade exemplet på. Den senare processen kommer att bli lång och svår.”

GH konstaterade att inte alla svenskar skulle komma att välkomna den demografiska omdaningen av Sverige, men att dessa motståndare så småningom skulle "dö undan. " GH fick rätt i en sak, Sverige har förvandlats till ett mångkulturellt samhälle, men han spådde fel, när han spådde att processen skulle bli lång och svår.
Med politikernas välsignelse
och med stöd av humanitära svenskar, har det gått mycket snabbt på bara 10-15 år. Resultatet känner alla till – Sverige befinner sig i ett kaostillståndet, där snart ingenting fungerar och det finns en stor majoritet enligt flera undersökningar att minska invandringen kraftigt.

Frågan är vad som skapade det som GH spådde som också verkar ha varit ett brett politiskt konsensus. GH hänvisade till näringslivets behov av arbetskraft. Palme var den socialdemokrat som drev frågan hårdast, medan den gamle ledaren Tage Erlander verkar ha ifrågasatt den nya radikala linjen, men lämnade frågan till de unga radikala.
Hade Tage Erlander inte fegat ut och istället tagit Palme & Co ordentligt i örat, hade Sverige kanske sett helt annorlunda ut. Man kan alltid spekulera!

Det finns uppgifter om från politiker som var aktiva under den här perioden, att frågan om mångkultur hade kopplats hårt till frågor om samers och judars rätt till sina kulturer. Särskilt samerna verkar ha fungerat som murbräcka, eftersom de hade ett eftersträvansvärt ömkansvärde.

Massi
nvandringen fanns inte på den politiska kartan hos de breda politiska lagren och den då största gruppen invandrare kom från Finland. Finnarna hade inte svårt att integrera sig in i den svenska kulturen - vilket var ganska naturligt för dem, med tanke på den långa historiska tiden tillsammans. Med facit i hand kan vi se, att massinvandringen var en fråga som hölls aktiv av partieliterna. Industrin fick invandrare från Sydeuropa som nästan direkt gick in i industrin. Sedan kan man verkligen undra vad som driver den politiska eliten, när man tillåter massinvandring av personer som bara är en kostnad. Foliehatten undrar vad har hänt med politikerelitens hjärnor?
Gunnar Helén
blev 1969 Folkpartiets partiledare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar