söndag 2 augusti 2020

Var finns trovärdigheten hos M och L om kärnkraften?

De styrande i Sverige har med sin energipolitik försatt Sverige i en omöjlig sits, där elbrist kommer att knacka på dörren, eftersom man ersatt kärnkraft med vindkraft. Två partier som har stor skuld i detta, vänder nu kappan efter opinionsvinden - M och L, när de ser att opinionen har svängt för en utbyggnad av kärnkraft.

Ulf Kristersson och Nyamko Sabuni har i en debattartikel i DN krävt att lagen som begränsar antalet  kärnkraftsreaktorer ändras, så att en utbyggnad av små modelära reaktorer blir möjlig.

Utvecklingen av de små reaktorerna gör att de här begränsningarna nu ter sig som hopplöst föråldrade. Utvecklingen inom kärnkraften har gått fort. Det som för tio år sedan skulle kunna ha varit en robust lagstiftning för att på sikt säkra energiförsörjningen har nu blivit ett hot mot just en långsiktigt hållbar energiförsörjning.”

Kärnkraftslagen kom till 2010, efter en politiskt kohandel inom Alliansen 2009. Lagen 2010 satte en begränsning på antalet reaktorer till tio och att nya reaktorer endast kunde byggas där de befintliga fanns: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Det var C och Maud Olofsson som fick igenom detta krav, för att de skulle släppa kravet på en total nedläggning av kärnkraften. MO hade intresse i vindkraftsbolag via sin son.

Det framgår allt mer tydligt, att Centern under Rödskrikan fortsatte den linje som MO lagt och C drivs av någon grön ideologi utan konsekvenstänk. Rödskrikan har fortsatt på den linje under alla de år hon suttit som partiledare.
Inför valet 2018 skrev Foliehatten:Annie Lööf rullar fram som en robotgräsklippare på automatik och håller sig innanför sina floskelramar. När hon stöter på ett hinder vänder hon bara om och fortsätter mala på. Alla partiledare är på något sätt mänskliga på sitt sätt, även om de är oärliga, ljuger och snackar bort sakliga frågor, men Lööf är som ett skal. Det finns ingenting där. Hon är som en robot. Vad finns under Annie Lööfs smink?
Annie Lööf och flera andra partiledare befinner sig i någon bubbla om det gröna. De befinner sig i någon annan värld!
Elmotorer för flygplan är en utopi! Den dragkraft som behövs för att lyfta ett stort flygplan fullastad med b
atterier och bagage, behövs en enorm stark motor. Idag finns inte en sådan elmotor, trots att Annie Lööf säger detta.

 
Grönt flygbränsle tillverkas av skog. Det Lööf glömde tala om, är att det inte finns skog så det räcker! På Lööf lät det som grönt flygbränsle skulle finnas tillgängligt imorgon Det befinner sig fortfarande på forskningsstadiet och eventuellt kan det bli klart 2030. Det är samma drömmar som med Etanol som kostade landsbygden mycket och flera kommuner gjorde miljardförluster när Etanol Jesus kom till stan. Flygbränslet har samma problem som Etanol! Varifrån skall råvaran tas ifrån till både bilar och flyg? Skogen kommer inte räcka till! Importera? Avverkar man massa skog får vi en stor tillväxt av koldioxid! Hur skall Annie lösa den ekvationen? Snacka kan man alltid!”

Alla projekt med elplan är nu nedlagda. Orsak: Enorm brandrisk, räckvidd och för tunga batterier som omöjliggjorde en start!

Lagen som Allians genomförde var redan från start ”korkad” och det visar att makten betyder allt. Att de två partiledarna nu går ut med en debattartikel inger ingen som helst trovärdighet - det är hyckleri. Istället för att slänga ut Rödskrikan från Allians boet fortsatte de som ingenting hade hänt fram till valet 2018.
Redan 2010 hade tiden varit över  för kok kärnkraftsreaktorerna. Utvecklingen idag, är det små reaktorer som gäller.

Kompetensen kring kärnkraft är inte borta i Sverige. Här pågår planering och utveckling av kärnreaktorer av miniformat. Många är nog inte medvetna att det skett en betydande utveckling hos Gen III+. Där kyls härden vid en allvarlig störning av luften på utsidan den stora reaktorinneslutningen utan några rörliga komponenter. Man har ur säkerhetssynpunkt därför inget behov av elkraft, pumpar, driftpersonal etc. och behöver inga multipla säkerhetssystem. Vid mindre störningar har man kylsystem som motsvarar dagens men de är inte dubblerade och byggs enkelt med konventionell teknik.

I en annan värld med ansvarsfulla politiker skulle Sverige kunnat vara världsledande inom den utveckling som nu sker som skulle gett enormt stora exportinkomster! Något som MP, C och S borde fundera på! Istället monterar de ner samhället!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar