tisdag 4 augusti 2020

EU går i taket när Polen flaggar för att lämna Istanbulkonventionen!

Polens nationalkonservativa regeringsparti Lag och rättvisa (PIS) flaggar för att landet kan dra sig ur Istanbulkonventionen, Europarådets konvention mot kvinnovåld. En regeringstjänsteman uppger att konventionen, som landet ratificerade 2015, innehåller farliga “ideologiska delar” som strider mot den polska konstitutionella ordningen. Enligt PIS kan landets egna lagar skydda kvinnorna mycket effektivare.
Sex EU-länder har inte ratificerat Istanbulkonventionen, däribland Ungern och Bulgarien.

Den engelska konservativa onlinetidningen "Spiked" tar upp att Polen vill säga upp "Istanbulkonventionen om våld mot kvinnor" som Polen - som man nu säger - av misstag ratificerade 2015.
Spiked tar upp frågan om mänskliga rättigheter mer allmänt och de anser att västländerna redan har skydd mot våld mot kvinnor i allmänna straffrättsliga bestämmelser om misshandel och våld mot person. Varför behövs ytterligare skydd för kvinnor? Det handlar förstås om opinionsbildning och skyldigheter för länderna att anpassa opinionsbildningen i respektive land till skydd för kvinnor. En framflyttning av det liberala imperiets faiblesse för insatser för kvinnor och minoriteter. Begreppet "mänskliga rättigheter" är och har alltid varit skumt. Det är ett ideologiskt vapen i händerna på det liberala imperiet. I andra sammanhang och i andra kulturer runt om i världen används inte begreppet. Varför behöver något land med fungerande lagstiftning en dubbel uppsättning av lagar? Länder som skriver på måste rapportera till NGO:s och blir utvärderade av dem. Andra har redan påpekat att konventionen syftar till att genom bakdörren smyga in en ideologi som George Soros glatt finansierar. I stort sett alla NGO:s stöttas ekonomiskt av Soros spindelorganisation OpenSociety Foundations.

Med sitt agerande har Polen fått hela det vänsterliberala feminist etablissemanget att gå i taket. EU-kommissionens ”(ö)kände” profil Guy Verhoftstadt har kallat Polens uppsägning av den nämnda konventionen för "skandalös." Foliehatten anser att fler länder borde se över de här folkuppfostrande konventionerna.

Problemet som Polen upptäckt är att Istanbulkonventionen inte är förenlig med deras syn på  könsstympning osv. I konventionen på sidan 6 så kommer definitionen av genus in i denna smutsiga cocktail och artikel 6 handlar om hur genusperspektivet ska stärka kvinnors ställning = kastas i papperskorgen av varje fritt tänkande individ.

I sin nuvarande form har den tolkningsföreträde och konstitutioner brukar hävda att landets lagar är gällande. Konventionen innehåller ganska mycket som inte är aktuellt i de flesta länder - könsstympning, hedersrelaterat våld osv. Är det därför Sverige så gärna skrev på? Svenska liberalsociala politiker kanske ser å andra sidan Sverige som en delrepublik i ett framtida Kalifat.
Liberalsocialistisk media vill förstås få det att verka som om Polen, Ungern och Bulgarien bara väntar på att införa kvinnomisshandel.

Frågan är om inte Polen gör helt rätt i denna sak. Liberala och marxistiska maktambitioner ligger i allmänhet begravda i dessa s.k. konventioner som skall "skydda" ditten och datten. Givetvis erbjuder en frihetlig och värdekonservativ nationalstats lagar ett mer överlägset skydd! I Polens fall utgör givetvis deras egna lagar bättre skydd för kvinnorna, än de internationalistiska floskelsprutornas konventioner.

Polen skrev på konventionen 2011, när det var en vänsterregering som styrde i Polen. När man skiftade till en högerregering, är det föga förvånande att en högerregeringen inte är lika positiv till internationella konventioner som driver vänsterpolitiska frågor och försöker göra dem till lag i Polen. Det polska parlamentet anser att det är de som ska skapa Polens lagar och ingen annan. Detta borde Stefan Löfven inse!

Skälet till att Polen är med i EU och NATO beror på att det finns ett antal fördelar där och det är en god tanke med europeiskt samarbete och frihandel, som var EUs ursprungliga tanke.
Problemet idag är att de styrande i EU börjar lägga sig i allt i EU-medlemmars interna politik och försöker förvandla EU till USE med ett EU-parlament och en EU-president(inte vald demokratiskt) som står över de nationella regeringarna. De styrande i EU vill förvandla unionen till något som liknar amerikanska delstater med deras delstatsparlament och guvernörer, men utan skyddet av delstaternas rättigheter som finns i den amerikanska konstitutionen. All makt till Bryssel!
Fråga dig själv varför Storbritannien valde att lämna EU, trots att de en gång i tiden gick med i EU.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar