torsdag 27 augusti 2020

Är Sveriges livsmedelsförsörjning en lika stor katastrof som Covid-19?

Skogsbränderna och nu Covid-19 avslöjade på ett mycket brutalt sätt att Sveriges beredskap överhuvudtaget inte på långa vägar finns, för att uppnå ens en mininivå. De senaste tiotals åren har vi fått bevittna en massdöd av svenskt lantbruk och vid en kris likt Covid-19, kommer svenska folket att få gå hungriga, bara efter några dagar. Vi har en självförsörjningsgrad av livsmedel som har svårt att nå upp till 40%. Sanningen är att Sverige har EU:s lägsta inhemska livsmedelsproduktion.


Det visar också att våra senaste regeringarna istället tycker det är viktigare, att få beröm och en klapp på huvudet i Bryssel, än att värna om svenska bönder och livsmedel.
En som fattat galoppen är Frankrikes Macron som i de senaste s.k. Covid-19 paket, triumferande kunde twittra till franska bönder/vinodlare att han lyckats förhandla fram 70 miljarder till dem!
När Sverige försökte protestera mot utgifterna säger EU, att jordbruksstödet som ligger i den vanliga budgeten är hotat. Mästerförhandlaren Löfven begår dessutom den enorma fadäsen att inte spika den minimala rabattökning som Löfven fick med sig hem - 2.5 mdr, paketet var på 7500 mdr. Nu kommer inte rabatten att beslutas förrän i slutet av året. Om Löfven nu bara säger "Ja, Ja" till allt som beslutas under hösten, kanske han slipper nesan att rabatten han skröt om, fryser inne.

Varför har situationen för självförsörjningsändamålet av livsmedel blivit så uruselt?
Främsta orsaken är en strukturomvandling av jordbruket och skandalöst dåliga svenska förhandlare som i princip inte har bryt sig om svenskt lantbruk.
Lantbrukarnas situation var "bra" tills vi gick med i EU, då levde de på sina produkter. Visst, de fick väl inte ut någon vidare lön då heller, men det gick runt.
Idag är alla beroende av EU-bidrag för att det ska gå runt och maten de producerar har blivit någon olönsam del i det hela.

Höjd dieselskatt och andra skatter, är att sparka på de som redan ligger. Se skatter här.
MP
bryr sig inte om svensktillverkat och närproducerat. I en debatt P1 Morgon för 5 år sedan vägrade MPs Åsa Romson att svara på frågan om hon och MP respekterar att 95% av den svenska maten som säljs är miljövänlig. Detta om något visar hur MP nedvärderar ”världens renaste jordbruk.”

Enligt de gröna skall alla betala högt för att sina utsläpp, och då är det tydligen bättre att vi importerar maten från andra länder, långt bort. Detta ger högre utsläpp totalt inklusive transporter m.m. än att tillverka det i Sverige. Men det handlar tydligen om att Sverige ska vara "duktiga" och kunna visa fina siffror. Det är bra att bönderna reagerar och främst bör avgifter, regler och skatter minska om vi ska kunna ha kvar något jordbruk i Sverige. Förvånande att den tidigare regeringen inte gjort mer med C i makten.
Om vi tittar på Finland har de nästan lika mycket ersättning från Bryssel som Sverige - med halva jordbruksarealen – dubbelt. Info här!

Detta är orsaken till att finska Valio invaderar våra mejerihyllor. Deras mjölkproduktion är ineffektivare(dyrare) än våran, dessutom är det hitfraktat.

Att svensk matproduktion behöver någon form av stöd för att kunna överleva är nog rätt så uppenbart. Sedan kan man alltid diskutera hur den behöver se ut och vi bör nog undvika att kopiera den norska distriktspolitiken. Vi har ju ingen olja.
Rätt så anmärkningsvärt hur man bara tillåter att så många bönder slåss ut i Sverige med tanke på behovet av en levande landsbygd samt dess kulturella och sociala betydelse for konstruktionen av landet Sverige.

De flesta primärproducenter (bönder) är för en helt öppen marknad utan byråkrati och regleringar. Skattetrycket, kostnadsläget och till viss del svenska särregler gör det dock svårt att konkurrera i en globaliserad värld.

Sverige har ett stort problem, vi är oerhört utsatta för störningar i vår nära omvärld. Vi kommer att få livsmedelsbrist inom någon dag om en katastrof inträffar som stör transportkedjorna till landet. Beredskapslager existerar inte längre samtidigt som den inhemska produktionen är mycket låg.

Om Sverige rent ekonomiskt går plus/minus noll vore det kanske ändå bra eftersom man får andra fördelar gällande livsmedelsförsörjning?
Statens förhållande till bönderna är att man ger med den ena handen och tar tillbaks med den andra. Verkar inte som kompetensen finns att räkna ut att skattehöjningar på diesel, transporter och annat slår hårt mor bönderna. I dag är hela bondesamhället uppmärksamt och beredda på att staten ska göra nya märkliga turer. Därför litar de, med all rätt, inte på staten och deras "generösa gåvor."

Slakten av mjölkbönder i färskt minne kommer inte bönder att våga göra satsningar hur många löften Stefan Löfven än kläcker ur sig. Kanske är det EU reglementet som hindar staten att ge tillräckligt stöd?
Det är EUs jordbrukspolitik som är problemet!
EU:s inhemska marknad är väldigt skev, ska den fungera rättvist krävs samma skattetryck, samma regler, samma sociala välfärd etc. Detta kommer aldrig att ske.
Fler och fler konsumenter börjar dock öppna plånboken för svenska livsmedel, debatten om antibiotika, hormoner, djurskydd, miljö etc väger ganska tungt i affären. Svensk mat börjar betraktas som en premiumprodukt - med full rätt.

EU är ett utsugningsprojekt som är till för att berika den internationella klicken.
EU handlar inte om/ och har aldrig handlat om, att tillgodose det svenska folket eller den svenska nationens behov.
EU handlar om att komma åt den svenska marknaden för försäljning av varor från den internationella klickens företag, samt att komma över svenska realtillgångar till den internationella klickens banker och finansinstitut.
Är verkligen svenska bönder så dåligt underrättade så dom inte förstår att EU endast är till för att suga ut dom, och inte till för att hjälpa dom.
Om mer svenska bönder och företag slås ut så ökar den internationella klickens försäljning i Sverige, samtidigt kommer man antagligen att fånga ytterligare några förtvivlade bönder i skuld och inteckningsfällan. Vilket isig är ett guldläge för de som ligger bakom EU-projektet.

Att hjälpa folk är kontraproduktivt för den internationella klicken, annat än i liten skala för alla de som socialdemokrati och kommunism redan berövat all egendom.

Den svenska jordbrukspolitiken är inget annat än en pågående katastrof. Hyckleriet når oanade höjder. Klimatet är allt för regeringen och de blundar för, att det svenska jordbruket är betydligt mer miljövänligt, kött innehåller mindre antibiotika jfr med det tyska och danska och bättre djurhållning.
Istället för att ha en egen livsmedelsproduktion och kanske kunna exportera mer klimatsmart mat, ska vi importera sämre produkter utan någon kännedom om hur de producerats.
Hyckleriet är på topp när de importerade livsmedlen inte räknar in transportkostnaderna. I EU står transporterna för en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser och i Sverige har industrin störst utsläpp tätt följd av transporterna.

Är det inte då märkligt att alla klagar på - hur ska vi ha råd att köpa det dyra svenska köttet, när man blundar för vad som pågår i EU med alla transporter av livsmedel?
Djur transporteras och slaktas, styckas i Polen för att returneras tillbaka till Sverige!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar