onsdag 5 augusti 2020

Svenska folket är utsatta för rena rama rånet av påförda elskatter och nätavgifter!

I Sverige saknas all form av saklig och vettig debatt om de påförda skatterna och avgifterna på elräkningen och nätavgifterna. I Sverige och i flera EU-länder styrs politiken i dag av gröna jihadister, där man vill beskatta svenska folket till döds.

Enligt Ekonomifakta infördes de allmänna energiskatterna under 50-talet. Syftet med dessa har främst varit fiskalt, det vill säga att generera intäkter till staten. I samband med skattereformen 1990/91 infördes koldioxidskatten som ombildades till koldioxidskatt 1995. Skillnaden mellan avgift och skatt är att en avgift ska användas för det syfte den tas ut som t.ex. dagisavgift, medan skatter är fria att använda till vad man vill.
Efter det att moms infördes på avgifter, passade man också på, att att lägga moms både på koldioxid- och energiskatten för bränslen. Detta glöms vanligtvis bort när miljövänner talar om dessa skatter, men staten blir glada när det blir mer klirr i kassan utan att de har höjt skatten. Energibeskattningen fick en mer miljöstyrande inriktning och är idag en formidabel kassako för staten och elskatten enda syfte är att dra in så mycket pengar som möjligt! Sverige har med sin invandringspolitik enorma behov av inkomster.

Varje gång man tittar på sin elräkning, blir man heligt förbannad när man tittar på siffrorna. Energiskatt och moms är nära på halva elräkning. För varje förbrukad kWh el betalar du utöver elpriset en energiskatt på 35,30 öre och ovanpå detta läggs moms som ger en total skatt på 44,13 öre per kWh.
De gröna khmerernas nedläggning av kärnkraft och satsning på vindkraft har medfört att elpriserna ligger i botten. Anledningen är helt och hållet vindkrafts fel. De levererar för mycket el när det blåser och ingen el när det är vindstilla. När det blåser går priserna ner och Foliehatten har varje dag i de senaste veckorna gått in på Svenska Kraftnäts kontrollrum, för att titta på siffrorna. Sverige exporterar i stort sett överskottet från vindkraften till urusla priser. För ett antal veckor sedan fick vi importera el, eftersom det inte blåste och då till skyhöga priser.

Foliehatten
påstår utan att skämmas att vi kan ta bort all vindkraft och starta upp Ringhals igen. Då skulle vi få en bättre balans på tillgång och efterfrågan i Sverige.
Den bittra sanningen som inte de gröna khmererna vill tala om idag, är att ingen vind går ihop ekonomiskt. Kineserna har insett hur ”sjukt” den svenska energipolitiken är och de har köpt upp mängder av vindkraft och enda anledningen är de stora subventionerna som de för ut skattefritt från Sverige helt lagligt.

I ett briefing paper beskriver professorerna Per-Olov Johansson och Bengt Kriström effekterna av elcertifikaten och hur blåsta det svenska folket är. Argumenten som använts för certifikaten saknar ofta stöd i forskningen, däremot har elcertifikaten inneburit nio miljarder i ren samhällsekonomisk förlust varje år och över hundra miljarder som till största delen gått rakt till kapitalägare.

Bengt Kriström: ”Vår studie visar att det finns mycket svagt eller inga stöd för att subventionerna gynnat den tekniska utvecklingen, skapat fler arbetstillfällen eller givit en säkrare eltillförsel. Stödet som kostar elkunderna miljardbelopp varje år har ingen positiv klimatpåverkan trots att det bidragit till en investeringsboom i bland annat vindkraft och biobränsleeldad kraftvärme.”

Givetvis följer de ”hagalna” penningsjuka gröna khmererna vad som händer på elspotmarknaden. Det senaste åren har elpriserna gått ner och det har även påverkat skatteintäkterna och skatterna har regelmässigt höjts när elpriset gått ner. Varje november fastställer regeringen den nya energiskattesatsen för följande kalenderår och 2020 höjdes elskatten med 0,75 öre per kilowattimme.
Foliehatten som följt kontrollrummet har i sommar sett att elpriset har svängt en hel del och frågan är om elskatten kommer förändras framöver, ligger inte oväntat åter på de gröna khmerernas bord. Enligt uppgift beror mycket på hur regeringen väljer att gå vidare med den gröna skatteväxlingen.

Statens ständiga pengahunger har medfört att bara på några få år har skattehöjningarna för varje konsument höjts med minst 100/per månad och de fortsätter att stiga. Varje år får staten in minst 26 miljarder på elskatten och ovanpå detta även momsintäkter.

Nätavgifterna är en annan lika sjuk marknad som elavgifterna. Foliehatten bor i en kommun där EON äger nätet. När han gör jämförelse med grannkommuner där andra äger nätet ser han, att det skiljer flera tusen och i några fall nästan hälften. Det är fråga om rena rama rånet av EON som Foliehatten skrivit om i ett tidigareinlägg.

Det kan skilja 9000 mellan billigaste och dyraste nätavgifter. I bifogad länk kan du se vad du betalar för nätavgift i din kommun och vem som äger nätet. Det statliga Vattenfall är det dyraste. I bifogad länk kan du se priserna. Från 200101 fick alla ägare sänka sina avgifter med 20% efter påbud från staten, efter de senaste årens prisrally som konsumenterna blev utsatta av ägarna. Det blev helt enkelt för mycket för staten.

Frågan är nu när/om kommer staten att ta bort moms på elskatten. Detta om något visar hur skamlösa den gröna khmererna är! Inkomster till varje pris för att ”täppa” till det omätliga invandrarhålet!

Idag utgör el- och nätavgiftsräkningarna en betydande kostnad för hushållen och många ser att de påförda skatterna är större än förbrukningen. Dessutom är det en kostnad som är svår att påverka eftersom vi är beroende av el och värme i våra hem och helt utelämnade till staten och ägarna av elnäten för deras prishöjningar.
I Tyskland klarar nästan inte 10% av att betala sina elräkningar och då stängs el av efter bara 14 dagar. Frågan är om vi inte snart ser samma situation i Sverige, om priserna på el- och nät stiger ännu mer.

Magdalena Andersson har själv sagt att skatten främst används för att dra in pengar till välfärden, men att regeringen även höjer skatten för att nå målsättningarna om mer effektiv energianvändning.
Ibland undrar Foliehatten om politiker tänker överhuvudtaget, när de öppnar munnen. Mer effektiv energianvändning! Det fick svenska folket uppleva, när det nästan var elbrist för några veckor sedan, mitt i sommaren!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar