måndag 17 augusti 2020

Sverige har fått ett Klimatkolligie vars enda uppgift är att påföra svenska folket fler skatter!

Nyheten om att det har bildats ett Klimatkollegie smög sig in i mitten av juni månad. Foliehatten föredrar att kalla kollegiet för centralkommitté a la rysk kommunistmodell, för det är en bättre benämning. ”Klimatkollegiet” kommer att ledas av statsminister Stefan Löfven och de andra är:

Klimatminister Isabella Lövin
Närings­minis­ter Ibrahim Baylan
Finansminister Magdalena Andersson
Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman
Landsbygdsminister Jennie Nilsson
Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund

Hela regeringens klimatpolitik bygger på att det är CO2 som värmer jordens atmosfär och då borde det vara självklart för alla, att centralkommittén har sådan kompetens, att de kan bedöma vetenskaplig forskning i frågan.
Fakta är att Sveriges utsläpp 44,8 Mt motsvarar en promille av de globala utsläppen och enbart skogens årliga tillväxt är en  koldioxidsänka. Det innebär att vi redan nått målet om netto-noll. För de som tror på koldioxidens skadliga klimatpåverkan borde det därför vara ändå tydligare att de måste ge sig på Kina.
Foliehatten undrar på ren svenska – vad fan skall dessa stollar syssla med, eftersom vi har en netto-noll effekt idag på koldioxid, annat än påföra nya skatter?

Tittar på på kollegiets CV på nätet ser vi att de är pinsamt obildade. Ingen har någon som helst eftergymnasial utbildning i de ämnen som de skall besluta om. Det gäller även resten av regeringen, det är med mycket få undantag som någon har någon akademisk utbildning.

Tyskland som Sverige ofta jämför sig med, där nästan varje minister har disputerat, för att klara av det ämbete han/hon är satt att hantera. Angela Merkel är disputerad, medan vår statsminister CV är mycket tunn! Löfvens CV är förmodligen en av de sämsta i världen, i nivå med en president/statsminister i något u-land!

Vad är Lö
fvens egentliga mål ? Han verkar beredd att kompromissa om i princip vad som helst och det såg vi i Bryssel, där han gav Sverige ett katastrofavtal. Det måste vara världsunikt att ett socialdemokratiskt parti skrivit under en överenskommelse om att försämra arbetsrätten. Ännu värre är att Löfven numera verkar han inte hålla med om, att han har skrivit under det papper som han har skrivit under. Däremot hävdar han bestämt att han håller överenskommelser.

När man ser hur Löfven likt en fällkniv går MP till möts, så fort de börjar skramla, får Foliehatten intrycket att Löfven är en person som helt saknar inre kompass. En sån person blir lätt offer för viljestarka personer som Lövin. Löfven verkar nöjd, om han når en överenskommelse med Lövin. Innehållet i överenskommelsen verkar spela mindre roll.

Det står ganska klart att centralkommittén, inklusive deras rådgivare, skulle kunna fatta några som helst genomtänkta beslut ter sig otroligt, vilket också har visat sig, gång på gång. Det är kohandel och billiga trix för att behålla makten. Det saknas vision och tjänstemannanivå samt en domstol som kan döma tjänstemän och politiker som begår ”tjänstefel”…

Naturligtvis är det känt att regeringen anlitar experter, men de som faktiskt anlitats har ingen som helst erfarenhet av vetenskaplig forskning om klimatet. Professorer både på KTH och Chalmers som i sitt arbete är beroende av anslag från regeringen har inte utfört någon forskning på klimatet, men trots det lämnat stöd för politiska klimatbeslut. I sitt klimatarbete anlitar regeringen också flitigt Stockholms Environment Institute, en skapelse av förre minister M. Olofson för att ”överbrygga vetenskap och politik”, där en agronom gav råd utan erfarenhet av utförd forskning om påverkan av CO2 på klimatet.

Sverige har flera internationellt kända forskare som verkligen utfört klimatrelaterad forskning och dessa har aldrig tillfrågats, eftersom de inte är PK-godkända.

Klimatkollegiet hänvisar frenetiskt till att FNs organ IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change,som består av politiker från alla FN-stater, inte klimatforskare och dessa politiker hänvisar till att CO2 är ett hot mot mänskligheten bevisat av ”forskning” där inte ett enda genomfört vetenskapligt experiment visar att så är fallet. Naturligtvis skall Klimatkollegiet ”lyssna” på forskning. Men vilken ”forskning?”Den som är PK eller de som sysslar med korrekt data? Att leka med dator och skapa prognoser är aldrig forskning och bevisar ingenting vetenskapligt om klimatet.

Ren grön ideologi är totalitär, t.o.m mer så än marxismen, och syftar inte till att förbättra människans tillvaro, tvärtom. Läs Drieu Godefridis bok “L’écologisme, nouveau totalitarisme?” eller i engelsk version “The Green Reich”, så blir det mycket lättare att förstå hur klimatfanatiker resonerar och varför de förespråkar till synes helt orimliga förslag.

Hittills har vi, förutom alla andra skatter på energi och transporter begåvats med ett antal nya "klimatskatter" sedan S/MP tog över regeringsansvaret 2018. Några exempel:

Skatt på avfallsförbränning som fick hård kritik av lagrådet för att det riskerade att motverka sitt syfte och medföra miljömässiga nackdelar som överstiger fördelarna.
Flygskatten som hotar små regionala flygplatser och som flyttade andra långdistans avgångar till våra grannländer.
Kemikalieskatten som dömdes ut som ineffektiv och som bara skadar svensk industri och svensk detaljhandel. Folket importerade somvara från utlandet billigare.
Plastpåsskatten som är totalsågad, meningslös och är en gigantisk flopp. Handeln gick över till papperspåsar och folk använder egna kassar istället.
Miljöskatt på kläder. Ett utredningsförslag om att införa skatt på kläder 40kr/ kilo. Denna skatt vill man införa 2021.

Skatt platsmuggar och matlådor för catering. Ett utredningsförslag 5 kr/plastmugg och 7 kr/engångsmatlåda är förslaget.

Isabella Lövin kritiserar den föreslagna skatten på fem respektive sju kronor för att vara för hög. Lövin: ”Vi ser en stor risk för att man då, i stället för att fortsätta att sälja plastbehållare går över till andra material som också kan vara dåliga för miljön, säger hon till Sveriges Radio.”
Skatten sägs behövas för att minska plastanvändningen. Varför tycker då Lövin att den är för hög? Det kan bara bero på att hon är rädd att intäkterna minskas. Som en sann miljöpartist anser hon förstås att folket ska beskattas så högt som möjligt så att de inte har råd att hitta på några dumheter.

För miljöns och Sveriges skull bör det läggas en extra skatt på 10% på alla inkomster för den som röstar på MP. Här skulle vi i alla fall få stor nytta av styreffekten i skattesystemet.

Enda skälet till att man inrättat ett s.k. Klimatkolligie är att hitta nya skatter som de kan påföra svenska folket. Den täckmanteln som kommer att användas är den inbillade uppvärmningen som koldioxiden påstås stå för av den totalt obildade och inkompetenta kolligiet.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar