måndag 16 december 2019

EU – vara med eller inte vara med – vad ”fan” får vi för pengarna?

Efter Brexit, tre nya fattiga länders intåg, den enorma byråkratin som slukar stora pengar och flytten till Strasbourg varje år, undrar många ”vad fan får vi för pengarna?” Ovanpå detta skall läggas att nettobetalarna får betala ännu mer!

EU-kommissionens har lagt ett förslag till ny långtidsbudget och där skulle Sveriges medlemsavgift öka med cirka 15 miljarder kronor per år. De påstår också att Sverige tjänar 300 miljarder varje år på att vara med i EU.

I ett av dokumenten redogörs för hur mycket varje medlemsland tjänar på tillgången till EU:s inre marknad för varor, tjänster, kapital och människor. Kommissionen har publicerar uppgifterna med motiveringen att det ”ett allvarligt fel”, att bara fokusera på hur mycket länderna betalar i medlemsavgift och inte vad de får tillbaka i form av olika stöd. Någon måste betala! Men det borde inte vara Sverige. När vi gång på gång går med förlust är det olustigt att behöva översköljas av propaganda som säger att vi får vinstlotter hela tiden!
 
Kommissionens syfte med rapporten är att motivera medlemsländerna till att godkänna en mycket kraftig avgiftshöjning. För Sveriges del blir höjningen hela 48,5 procent från 2018 till 2021, när effekten av Brexit och de nya höjda ambitionsnivåerna slår igenom. Uppgifterna har bland annat marknadsförts av europaportalen.se.

Enligt kommissionens uppskattning tjänar Sverige 29 miljarder Euro, motsvarande 300 miljarder kronor, varje år. Det är närmare sju gånger så mycket som Sveriges föreslagna medlemsavgift på 4,4 miljarder euro, motsvarande 47 miljarder kronor, för åren 2021-2027. Sverige beräknas enligt 2018 års priser, årligen tjäna på inre marknaden:
29,4 mrd € (motsvarande 5,31 % av BNI). Föreslagen årlig EU-avgift: 4,39 mrd € (motsvarande 0,85 % av BNI)
Uppskattningarna om hur mycket EU-länderna tjänar på inre marknaden bygger på ett genomsnitt av tre olika beräkningar:

DG ECFIN:s beräkningar: 45,68 mrd €
IFO:s beräkningar: 25,03 mrd €
Bertelsmanns beräkningar: 17,46 mrd

Kommissionen gör sig dock skyldig till ett vilseledande resonemang i rapporten. Man lutar sig på tre olika instituts beräkningar, där Kommissionens eget generaldirektorat för ekonomi och finans, DG ECFIN, ligger påtagligt högre i vinstberäkningen än de övriga.

Ett av de tyngsta argumenten som förespråkarna hade var den fri rörligheten. Har man väl passerat gränsen in i ett EU-land, kan man sedan röra sig fritt i alla andra EU-länder. De senaste årens alla terroristangrepp och att terrorister och tjuvligor har utnyttjat detta, har flera länder börjat införa gränskontroller. I ett nafs har den fri rörligheten fallit platt till marken.

Sverige har alltid varit en liten och exportberoende ekonomi. EU förespråkarna hävdar, att vi ska vara en del av EU:s inre marknad. De påstår också, att det är bättre att vara med i EU, än att stå utanför som Norge som måste acceptera EU-lagar, utan att själva kunna påverka dem. Vi kan bibehålla vår kontroll över gränserna genom att lämna Schengen. I praktiken innebär det, att vi kan ta samma position som UK efter Brexit.

Sveriges vinst av att vara med i EU är en sak, men hur beräknar man, typ, Polen och andra länders vinst? De får den inre marknaden plus massor av bidrag, varför ska de inte betala mer? Beräkningen ser ut att missgynna de som sköter sig och som redan nettobetalare till EU.

Sveriges EU-avgift höjs igen. Den här gången till 47,0 miljarder kr. Sedan 1995 har Sverige nu totalt betalat in 716,8 miljarder kr till EU varav 443,1 miljarder eller 61,8% har gått till andra EU-länder och EU-administrationen. Avgiftsökningen beror på att Sverige och några andra länder tvingas betala för den stora avgift som inte längre kommer in från UK. Sveriges regering har utåt starkt motsatt sig en höjning av EU-avgiften, men via lägre företrädare släppt försöksballonger i form av utspel och krönikor om, att ändå gå med på en höjning. Samtliga EU-länder har rätten att lägga in veto mot långtidsbudgeten. När finansminister Magdalena Andersson förhandlar med EU om långtidsbudgeten är hon förpliktigad att följa de mandat som partierna i Sveriges riksdag ger henne.

Svenska folket undrar; vad får vi för pengarna?
I ett Facebookinlägg tar Olle Felten upp EU-kommissionens beräkningar där han hänvisar till siffror från Statistiska centralbyrån.
”Kommissionens syn på att "tjäna" på "EU-marknaden" är minst sagt skruvad.
Statistiska Centralbyrån levererar varje år siffror på Sveriges import och export. Det är en dyster läsning. Om man tittar på vår handel med EU-länderna, den fantastiska "Inre marknaden", så ser man snart att sedan vi gick med i EU har ett tämligen stort överskott i varuhandeln med övriga länder i unionen snabbt sjunkit, för att redan 2001 vändas till en förlust. 2018 var handelsnettot med EU28 hela -180 miljarder kronor! Tjänstehandeln med EU28 har givit ett negativt utbyte varje år sedan 1998 och uppgick 2018 till ett underskott på hela 74 miljarder kronor.
Sammantaget har vi alltså en negativ bytesbalans med EU28 för 2018 på hela 254 miljarder kronor, vilket betyder ett utflöde av kapital från Sverige till det övriga EU-området.
Lägger vi därtill den exploderande avgiften till federalisterna i EU, så närmar vi oss ett kapitalutflöde från Sverige till EU på 300 miljarder kronor 2020. Det vore intressant om någon på Europaportalen kan ta sig tid att kommentera detta, i ljuset av den uppgivna "vinsten" på 300 miljarder kronor.”

Sveriges varuexport året 2018 uppgick till 1 442 miljarder. Det är den ökade handeln som "gör Sverige rikt."
Fast å andra sidan ökade exporten till EU mellan 1994 och 2008 med 140 % medan exporten till andra länder utanför EU ökade med 150 %! Vi blir p.g.a. medlemskapet i EU rikare genom handeln med europeiska länder eller inte? Det verkar tveksamt.
Vi har en osäkerhet med vad som kommer att hända med svensk export till en av våra allra största handelspartner, UK efter Brexit. Vi exporterar för 82 miljarder.

UK betalar netto ca 9 miljarder pund som ska täckas av de övriga 10 nettobetalande länderna. Vi kan konstatera att Statistiska Centralbyrån, SCB, som är den officiella källan till våra myndigheters statistikunderlag, även i år redovisar en fortsatt ökad negativ trend

EU är emot fri handel, Endast handel med dom som EU godkänt, importtullar m.m. för dom som inte får vara med. Inget märkligt med att skydda sina företag och intressen. EU tänker som USA och Kina, man skyddar sina intressen. Skillnaden är kosmetisk och retorisk.

Boris och UK försvinner strax efter årsskiftet med mera än 9 miljarder pund(per år) från EU-budget. Den är redan nu underfinansierad. Därtill kommer man att ta emot 3 nya EU-länder som hör till de fattigaste stater som finns i Europa under de närmaste 5 åren, Makedonien, Bosnien Hercegovinas och Montenegro, kanske t.o.m. Albanien som knackar på Bryssels dörrar och de behöver 100-tals miljarder i hjälp.
 
Att Sveriges medlemsavgiften kostar mer än vad den genererar, råder det ingen som helst tvekan om. Enligt Foliehattens mening betalar Sverige alldeles för hög avgift och får tillbaka på tok för lite, vilket beror på våra odugliga politiker. Ett annat stort problem är offentliga upphandlingar, där våra beslutsfattare visar allt för lågt nationellt intresse. Det är inget som påtvingar en upphandlare att följa lägsta anbudsförfarande. 

Efter Brexit vore ett Swexit angeläget, det hade Sverige tjänat stora pengar på. Trump har signalerat att USA och UK snart kommer att ingå ett stort handelsavtal, vilket kan bli dödsstöten för EU.

En annan dödsstöt för EU kan bli det klimatneutrala målet till 2050. Polen godkände inte avtalstexten. Att man sen påstår att man gett Polen tilläggstid att besinna sig är en direkt osanning, för att man inte vill medge att man egentligen inte lyckats enas om nånting alls. Polen har vetorätt enligt avtalstexten:
”Beslut om energipolitiska åtgärder antas generellt inom EU av rådet i det ordinarie lagstiftningsförfarandet enligt artikel 294 i EU-fördraget. När det gäller åtgärder som starkt är inblandade i energimixen [9] och medlemsstaternas energiförsörjningsstruktur [10], beslutar rådet enhälligt i enlighet med artikel 194.2 i EU -fördraget.”
Polen (eller nån annan stat) har rätten på sin sida, för att vägra godkänna ingrepp i deras energiförsörjning. Fakta om Polen: ca 70 % av energin kommer från kolalstringen, över 100000 jobbar inom kolindustrin.

Alla som klarade grundskolematematiken kan lätt räkna ut att alla dessa möten/avtal
är helt meningslösa. Eftersom Kina m.fl har fritt blås till 2030 så kommer koldioxidutsläppen att slå alla möjliga rekord. Värt är att notera är, att EU "endast" släpper ut "hela" 9 % av alla utsläpp! Frågan är varför EU skall spela Kina i händerna och försämra industrins konkurrenskraft! Kina applåderar "dårarna" i Bryssel!2 kommentarer:

  1. Vem/vilka har tagit patent på EU:s inre marknad???
    Samma som äger det monetära systemet med Krediter och all upptänklig $kit?

    SvaraRadera
  2. FRågan är hur mycket Sverige skulle tjäna på sin jhandel om man inte var med i EU. Jag utgår ifrån att resten av världen inklusive EU-länderna kommer att behöva Svenska varor även om Sverige inte är med i EU.

    SvaraRadera