torsdag 5 december 2019

Foliehatten synar PISA-mätningen och tvärt emot regimmedia påståenden, är det mörka siffror!

Givetvis vill Skolverket ”plocka” fram det positiva från PISA-mätningen.

”PISA mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I PISA 2012 presterade svenska elever långt under genomsnittet bland OECD-länderna i samtliga tre ämnesområden. I PISA 2015 vände resultaten uppåt och i PISA 2018 har Sveriges resultat i ett internationellt perspektiv förbättrats ytterligare då svenska elever nu presterar över OECD-genomsnittet inom alla tre ämnesområden. När enbart de svenska elevernas resultat jämförs över tid har resultaten förbättrats jämfört med PISA 2012. Jämfört med PISA 2015 ökar visserligen den uppmätta poängen men förbättringen är inte statistiskt säkerställd.”

Uppåt 1 ynka procent. Enligt OECD är den marginella förbättringen, inte ens  statistiskt säkerställd. Sverige ligger kvar på bottensiffrorna. Något över OECD, men hästlängder bakom högpresterande länder. Med bland världens högsta skatter bör Sverige ligga i topp, men det gör vi icke. Förbättringen på 1%, är dessutom från tidigare skräcknivåer!
Kan någon förklara vad regimmedia ser som inte Foliehatten ser:
SvD:
Sverige lyfter i Pisa-mätningen – över snittet
DN:
Lyft för svenska elever i Pisa-undersökning
Exp:
Beskedet: Eleverna förbättrar resultaten
AB:
JUST NU: 15-åringars skolresultat går uppåt

I Sverige är alla lika mycket värda. I Sverige satsar vi på elever som har det sämst. I Sverige är vi mest jämställda. Stämmer inte den vänsterliberala idealbilden med verkligheten, så tvingas några naturligtvis dölja spåren. Detta gör makten utan att tveka och utan att säga något. Det är den svenska modellen hysch-hysch. PISA måste kännas ytterst irriterande, för Löfven & CO som kommer från hysch-hysch-världen. Byxorna nere. Kan man inte bli av med PISA, funderar säkert vänstern över? Sverige kommer att tvinga PISA att ändra reglerna, eftersom vi är mäster-manipulatörer, för att vi inte kan leva utan vår verklighetsbild.

Foliehatten är helt övertygad om, att vi inte kan visa verkligheten, det skulle bara gynna "rasisterna." Genom att ta bort mer än dubbelt, nästan tre gånger genomsnittet (11% genomsnittet 4%), av våra sämst presterande elever i undersökningen, så har vänstern och regimmedia basunera ut, att vi minsann ökar i statistiken.
Vilket jävla skämt. Vad blir det nästa gång? 25% ,för att visa att vi ligger bra till? Vilket skämt Sverige har blivit. Detta är något journalisterna skulle trycka på, men icke.
 
Invandrarna är bara delvis en förklaring. 11,1 % av eleverna har exkluderats från testet för de är antingen diagnosbarn / invandrare med bara 1 års svenska undervisning eller förståndshandikappade. Motsvarande exkludering för medel OECD-landet är 4 %. Sverige är det land måste exkludera flest barn från testet. Egentligen får man inte exkludera så många som Sverige gör, men OECD har varit lite flexibla, för det är synd om "naiva” Sverige.
  
Pisa undersökningens chef hade en hel del kritiska kommentarer om den svenska skolan, inte minst privatiseringen av skolan, utan någon egentlig statlig kontroll, men framför allt lärarnas tappade status och auktoritet. Han hade ingen anledning att hålla sig inom den svenska PK åsiktskorridoren, där man inte får nämna elefanten i rummet, dvs den stora invandringen från till stora delen från länder med ojämn skolkultur och ojämn (läs låg) utbildning. (däremot elever från tex Polen, Ryssland, Bosnien har alltid tenderat att snarare höja klassens snitt). Detta uttalande måste vara som ett knockout slag för vänstern, där den skola de har skapat, destrueras på detta sätt. Nu har vi svart på vitt, att det finns enorma nackdelar med ogenomtänkt invandringspolitik, där man stoppar in elever med inga som helst kunskaper, i normala skolklasser. Detta är ännu ett bevis, på den svenska skolans strukturella problem som bara blivit värre och värre de senaste åren. Det har också visat sig att datoriseringen (en dator till varje elev) inte enbart är av godo. De traditionellt halvsvaga och svaga elever har det snarast inneburit en försämring.

Skolverket har i en rapport maj 2018, kommit med siffror som ger en skrämmande bild av verkligheten:
"En kvarts miljon elever underkända på 10 år.
Under de senaste tio åren har 142 597 elever gått ut årskurs 9, utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Drygt en kvarts miljon har lämnat grundskolan utan att ha uppnått kunskapskraven i alla ämnen."
Socialistiska stater som är på väg att kollapsa, läggs det mer och mer resurser på att förneka och förvränga verkligheten. Vissa skolor i utsatta områden har erhållit "fyra" gånger skolpengen och trots denna resurs ökning, har det inte hjälpt! Foliehatten undrar om det inte vore en bättre för vänstern och enkelt lösa problemet, bara att ge alla godkänt.

Sydkoreanska 12-åringar förväntas klara matte som de flesta svenska 16-åringar inte klarar. I IQ-poäng ligger de på 130 mot våra svenska IQ 97. Foliehatten tror inte svenskar fattat detta. Det är lite som den gamla ramsan "vi har bäst sjukvård av alla länder". Inte precis sant, mer ett mantra. Man bör också notera att detta inte har med resurser att göra, den svenska skola är dyrare än i Singapore. Det har inte med föräldrar att göra, Singapore-barnen med dåliga förutsättningar är bättre än Danderydsbarn. Det har med förväntningar att göra. Alla barn kan lära sig, om det är fokus. I Sverige är fokus "alla barn måste inte lära sig" och i dåliga områden "de här barnen kan aldrig lära sig". Men Singapore visar att man kan lära alla barn avancerad matte.

2012 gjorde skolbarnen i Sverige det sämsta resultatet någonsin i en Pisa-undersökning. Dessa barn började på förskolan 2003 och i riktiga skolan 2004.
Idag ser vi två raka undersökningar med svag uppgång: Barn som började skolan 2007 och 2010.
Gårdagens PISA-mätning speglar den skolpolitik Alliansen sjösatte. Tycker man att resultat är bra, är det Alliansen man ska tacka. Om sex år får vi veta hur den nuvarande regeringens skolpolitik fungerat, barn som började skolan 2016. Foliehatten tippar att resultatet blir en katastrof!

Tron på vänster och deras progressiva pedagogik är stor bland lärarna. Hälften av lärarna bara undanmanövrer, för att slippa visa, att de inte lär ut något. Över 70% av lärarna är vänsterextrema och där har vi också en förklaring till varför den svenska skolan ser ut som den gör!
Foliehatten undrar varför inte Sverige kopierar det skolsystem som vårt östra broderland har? Det är ingen annat en formidabel succé. Finland topp-presterar i vanlig ordning år efter år. Klassisk katederundervisning. Ordning och reda. Inget genustrams och inga elevstyrda lektioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar