tisdag 31 december 2019

Kommer tjugotalet innebära att vi lämnar klimathysterin bakom oss?

Vi lämnar 2010-talet som verkligen varit ett decennium med de stora varningarna. Sakpolitiken har fått flytta på sig och istället har vi fått anklagelserna om fascism och högerextremism efter SD:s intåg i riksdagen, men framför allt är det klimatfrågan som vi kommer att minnas och den hysteri den skapade.

Väder, klimat och miljö är numera politik, så det är politik vi måste diskutera. Om vi vill diskutera politik, så måste vi diskutera väder, klimat och miljö. Vi kan inte ödelägga naturen för klimathysterin! "Kampen mot koldioxid" är hjärnas dödskamp. Gretas psykos är förmodligen den sista ”knuff” fåren behöver för att kasta sig över hinder. Prata om klimat, då måste vi diskutera ideologi, lögn, bedrägeri, censur och galenskap. Sverige lever i en offentlig lögn som fungerar som motivation för vänsterregeringens klimatpolitik, den globala temperaturen, polarisen smältning och att havsnivåhöjningen accelererar. Alla dessa grundpelare är grovt falska.

Det är lätt att bevisa eftersom alla data är lätta att plocka fram. Maldiverna ser verkligheten och har byggt ut sin internationella flygplats på Male 2018 som ligger på havsnivå, med en 3,6 km lång bana för att kunna ta emot de största planen Airbus A 380. Maldiverna tror inte på stigande havsnivåer som IPCC:s klimatmodeller varnar för.

Vi påminns om hur diktaturer världen över och i historien byggt upp en alternativ världsbild för att legitimera allt större, alltmer frihetsinskränkande och alltmer totalitära ingrepp mot sina medborgare. Men glöm inte vilka som är medlöparna.

Foliehatten ser fram emot ett nytt klokare decennium, efter det vänsterns hysteri om klimatet fått lämna in, efter valet 2022.
Det är bara ett fåtal journalister, politiker eller andra tyckare inom borgerligheten/högern som har hållit en konsekvent restriktiv linje genom hela 2010-talet när det kommer till migrationspolitiken? Det är ett stort problem att positionsförflyttningen hos många andra kom först under senare delen av 2010-talet, när katastrofen var ett faktum. Det hade behövts mycket mer kritiska röster under Reinfeldts andra mandatperiod, där den miserabla migrationspolitiken fulländades med den ena gräddfilen efter den andra till papperslösa och anhöriga som inte många svenskar har. Signalpolitiken skulle komma att bli förödande.

CNN har en rubrik överst på sin webbetta inför det nya årtiondet: "Can Democracy get Back on Track?"
Demokratin kan återigen komma på banan om man släpper fram mer av kritisk debatt och forskning om globaliseringen och dess verkningar och att politikerna slutar att blint försvara allt som har med denna globalisering att göra. I Sverige har media blockerat nästan all sådan kritisk debatt på området sedan millennieskiftet.

Sverige behöver dämpa sin agenda funktionen och den politiska aktivismen inom SVT, MSM och annan nyhetsmedia.

JÖKen måste börja rulla tillbaka tendensen att göra medborgaren till (enbart) kund inom ett alltmer köpt politiskt system.
Media måste börja diskutera ideologier igen på ett mer tydligt sätt, istället för att bara fokusera på "gott mot ont" och politisk teknokrati. Men också att man vågar ta upp de erfarenheter som ligger till grund för folks val av ideologier.

Vi måste se till, att komma ifrån jurist- och expert-aktivismen inom alla slags förvaltning. Det är inte okej, att det är jurister, konsulter och räknenissar som i verkligheten styr.

Gott Nytt År önskar Foliehatten!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar