tisdag 31 december 2019

Med ett pennstreck gick Ygeman ut för några veckor sedan och sa att elkapacitetsbristen i Stockholm och Malmö nu var undanröjd!

När juldagsmorgon glimmade 2019.
Stod vindkraften för 1.3 procent!
Tur att det inte var speciellt kallt.
Källa: svk.se/kontrollrummet

Vid årsskiftet verkställs nedsläckningen av en reaktor i Ringhals och med den gick Sverige in i elkapacitetsbrist.

Vi ska anpassa oss och vår elanvändning i förhållande till hur och om det blåser som under segelskeppens tid. SVT har sänt samma reportage ”3 gånger” där ”betalda av skattemedel” forskare på CTH, plockat fram studier, där man satt segel på de stora fraktbåtarna. De hävdar att de sparar 20% av dieselkostnderna, men samtidigt kommer det att ta längre tid att frakta varorna. Forskarna trodde att kunden skulle acceptera detta faktum. En sak glömde man i reportaget, man kan bara använda vind när och om det blåser.

I SVT Nyheter säger professor Filip Johnsson på Chalmers: ”Vi måste ändra vårt sätt att förbruka el nu när Ringhals ena reaktor stängs och ytterligare en om ett år. Ingen risk för elbrist men vi måste ändra vårt konsumtionsmönster och få en mera modern användning av el.”

Foliehatten saknar en viktig förklaring från detta geni! Johansson talade inte om hur, vi skulle ändra konsumtionsmönstret av användning av el. Undrar om inte Johansson menade, att när det blåser mycket, då är det fritt fram att använda el och när det är vindstilla större delen av året, skall vi vara sparsamma med att använda el.
Det inte Filip Johansson begriper, att det inte går i denna industrialiserade värld, att ett aluminiumsmältverk inte kan vara utan el många timmar innan hela processen bryter ihop helt. Med stora kostnader som följd. Det mesta i vårt samhälle klarar inte längre strömavbrott. Man måste givetvis vara orolig eftersom bristen på el handlar om bristande överföringskapacitet. Hur kunde det bli så? Vi ”upptäckte” att ingen utöver våra politiker hade något praktiskt ansvar för detta.
 
Stefan Löven slår sig för bröstet i debatter, att vi har 20 terawattimmar (TWh) i överskott och då behövs ingen kärnkraft och att marknaden inte vill bygga ny kärnkraft. Vad hjälper det när ingen vill ha den elen till ett elpris som inte täcker kostnaderna, dvs. om våra grannländer också har samma typ av överskott? Ska det bli som i Tyskland där konsumenterna tillfälligt ombeds förbruka el till noll-pris för att inte stora kapacitets-störningar i frekvens-balansen ska uppstå? Är det så det ska bli när ideologerna pekar med hela handen?

Som av en händelse gick TT ut idag med att exporten av el ökat med 50% under 2019. Det medförde en nettoexport, export minus import, av el på 25,8 terawattimmar (TWh), motsvarande ungefär vad tre kärnkraftsreaktorer levererar under ett normalår.

Ygeman gick häromveckan ut och sa att elkapacitetsbristen i Stockholm och Malmö nu var undanröjd….med ett pennstreck! Foliehatten beundrar detta geni som genom politiska manövrar ser till att bristen är borta. Visst är det bra att storkonsumenter snart kanske kan ”sälja” eller koppla ur effektbehov via nya lokala börser, men varför har man inte sett det komma förr? Det är sådant som inger misstroende. Lite grann låter det som åtgärder i DDR från förr. En annan del av nödlösningen blir att ställa om till mer fossilel, ja t.o.m bygga om vissa kraftanläggningar tills vi kan ställa om till biobaserad kraft som vi idag måste importera för att vi saknar förberedelse och planer!

EONs projekt i Skåne(Simris), fastän det var i liten skala, kan utan vidare jämföras med den situation som Sverige hamnat i. Projektet visar svart på vitt, att förnybar el aldrig någonsin kan ersätta kärnkraft, eftersom den är beroende av att solen lyser och att det blåser. Projektet erhöll 42,5 miljoner i bidrag av EU/svenska skattemedel som varade i drygt två år! Elproduktionen skull enligt EON vara självförsörjande och vara hundra procent förnybar och komma från tre olika produktionskällor, sol, vind och en reservkraftgenerator driven på förnybart bränsle.
 
Den 28 december 2019 visade 10:25, att det förbrukas 547 kW i byn Simris. Sol producerade 63 kW, vind 44 kW och elnätet (kärnkraft och vattenkraft) bidrog med 456 kW. Lokala elproduktionen är 20%. Reservkraftgenerator driven på förnybart bränsle var tydligen för dyr att använda, eftersom EON köpte el från nätet.

Eons projekt visar, att i ett konformt land, där goda avsikter låter sig styras av åsiktskorridorer och grupptryck. Är det så enkelt att bristande integritet skapat detta?
 
Patrik Engellau har skrivit ett synnerligen(bör läsas) intressant inlägg som påminner om gröna-vågen ideologerna i slutet av 70-talet. Skillnaden är väl bara att dessa som drog ut på landet ett par år  gjorde det frivilligt medan forskarna och vetenskapen enligt KTH nu kommit fram till att det måste ske med tvång och att alla kommer att bli lyckliga när de slipper att konsumera.
  
Det handlar förmodligen om en större generationsväxling där det nya forskningssamhället genomsyras av människor som växt upp med andra attityder till kunskap och inte minst drivkrafter av kortsiktig personlig vinning styrda av t.ex kommersialisering och marknad.  Glöm inte skandalerna inom KI. Det är en modernare utveckling inom akademin. Det Patrik Engellau beskriver är en diametralt annan sida inom forskningssamhället. Här verkar det som om forskningsanslag och styrning utifrån via en mängd andra organisationer och myndigheter, än finansiella intressen, utövar påverkan! Den kritiska massan har uppnåtts och det enda som kan stoppa detta, är ett kallare klimat!
 
Foliehatten gillar annars det professor Magnus Henrekson skriver om den svenska skolan och en del av svaren till varför vi ser det vi ser hittar vi där. ”Kunskapen skapas av var och en och inte som förr, genom utbildning från dem som har den.”
I USA finns ett uttryck: ”Jump on the bandwaggon.”

Fotnot; Foliehatten har som julklapp av en bloggläsare i Schweiz erhållit boken "The Green Reich!" Ett inlägg kommer snart!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar