tisdag 19 januari 2021

1 miljon svenskar äter lyckopiller!

1 miljon svenskar, dvs nästan var 10 innevånare i Sverige tar antidepressiva läkemedel enligt en artikel SvD.

Tittar vi på fakta om Sverige, så kanske det kan förklara en del eller…..?
Vi lever i ett mörkt land med långa perioder av ruskväder.
Vi lever i en kultur där ensamhet är normaliserat, högst andel singelhushåll i världen, distansering från släkt och familj där man inte ses mer än vid högtider.
Vi lever i en tid där man ständigt bombarderas med reklam, inlägg på social media etc. med hur bra alla andra har det och detta ger skeva bilder och förväntningar på vad ett normalt liv ska vara.
Allt fler av oss är uppväxta i en samhällelig välfärd och med curlande föräldrar där man inte fått lära sig att bita i, hantera motgångar och i mångt och mycket saknar verktygen för att hantera verkligheten och motgångar.

En annan intressant siffra är att de
cirka 2 miljoner invånarna i Stockholms län gjorde förra året 20 miljoner vårdbesök. Varje stockholmare gjorde 10 vårdbesök i genomsnitt förra året. I genomsnitt.

Den mängd svenskar som tar antidepressiva medel är helt galna siffror. Det är allmänt känt att antidepp skrivs ut lite slentrianmässigt av läkarna, utan eftertanke eller uppföljning och det är makalöst att psykofarmaka är så accepterat som det är i samhället.

Antidepressiva preparat skrivs ofta ut till personer med långvarig smärta som ett sätt att försöka desensitisering av nervsystemet(står för smärtproduktionen). De här personerna har i många fall inte klinisk depression men smärta och dåligt mående delar vissa saker neurofysiologiskt. 20% av Sveriges befolkning lider av långvarig smärta av måttlig till svår grad, 50% om man även räknar med milda fall(där den drabbades vardag och funktionsförmåga inte påverkas av smärta).
Kan den stora förbrukningen bero att antidepp” skrivs ut för alla saker, i brist på andra mediciner. Vilken ohälsa du än visar så anser läkaren att du ska ta antidepp. Det som gjort att de ger dessa som godis är att de har rykte om sig att inte vara beroendeframkallande. Problemet är att de är det och många för problem att sluta ta antidepp.

Vad som sjukvården istället bör göra är att lära individen och uppmuntra till ett bättre leverne. Motion, bra kost, undvika socker samt vårda ens nära relationer för att undvika ensamhet. Att lära sig att värna om sin fysiska och psykiska hälsa, borde vara ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Om folk sedan barnsben fått intutat i skallen att de själva är ansvariga för sin hälsa och vad de ska göra för att bibehålla hälsan så hade inte var tionde svensk gått på antidepp.

Läkarna har känt till från början att antidepp är hardcore beroendeframkallande. Det var bra när de skulle börja säljas eftersom den mesta medicinen kunde tas efter behov medan denna måste tas varje dag och antidepp då var en större kassako än något annat. Vi lever i sviterna av det nu. Varför skrivs det ut så mycket? Oseriösa läkare i avtal med medicinbolagen. Det var sagt av politiker att förskrivningen av neuroleptika och sedativ skulle minska för folkhälsans skull. Intressant och tragiskt är att i princip alla som genomfört skolskjutningar i USA har gått på antidepp.

Motsvarande siffror från USA 2020

”• 23% of women in their 40s and 50s take antidepressants, a higher percentage than any other group (by age or sex).
• Women are 2½ times more likely to be taking an antidepressant than men.
• 14% of non-Hispanic white people take antidepressants compared with just 4% of non-Hispanic blacks and 3% of Mexican Americans.
• Less than a third of Americans who are taking a single antidepressants (as opposed to two or more) have seen a mental health professional in the past year.
• Antidepressant use does not vary by income status. ”

Enligt en dokumentär var faran med antidepressiva (SSRI) att folk bryr sig mindre. En annan fara är insättningsbiverkningar där folk mår betydligt sämre i början. För vissa tydligen tolerabelt men för andra nästan outhärdligt.

Utöver detta finns motsatsen dvs biverkningar som kommer vid utsättning. Återigen är det inget problem för vissa men en del får så allvarliga problem de ger upp att försöka sluta. Sedan finns mer eller mindre vanliga biverkningar som ibland viktuppgång, impotens m.m.
Som om detta inte skulle vara illa nog är vissa SSRI märkta med "black label" i USA. Det innebär de kan öka risken för självmord.
Slutligen så skrivs de på sina håll troligen ut alldeles för lättvindigt och för fel orsaker. Tillfällig depression i samband med negativa händelser är normalt.

En faktor som man tar tyst om är, att den största orsaken är det väldigt extrema klimatet med mörker och kyla 9 månader om året. Det är vetenskapligt bevisat att sol och värme gör människor lyckligare och mycket piggare.
Norra Sverige räknas till Arktis och är ett av dom 5-10 kallaste länderna i världen, det kan vara en förklaring till varför svenskar är så deppiga. Inuiterna på Grönland lever i ungefär lika fruktansvärt klimat som vi svenskar och dom har högst självmordsfrekvens i hela världen. Kyla göra människor deprimerade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar