tisdag 5 januari 2021

Är det lobbyisterna och deras stora donationer som styr EU?

Det är helt otroligt och helsjukt att mellan åren 2014 och 2018 träffade George Soros och hans lobbyister inte mindre än 64 gånger höga företrädare för EU.

Det finns bildbevis på samtliga möten med kommissionärer och höga tjänstemän vid Europeiska kommissionen. Det verkar som George Soros och hans gäng fått träffa dessa företrädare för EU mer än vad europeiska statschefer får.

Detta faktum borde vara en rejäl ögonöppnare för alla. Det visar med all tydlighet vilken enorm betydelsen dessa kraftfulla och inflytelserika nätverk har över EU och vilka politiska beslut som det skall beslutas om.

Grégor Puppinck: Läser vi igenom Europarådets finansiella årsrapport framgår det med all tydlighet, att George Soros Open Society Foundations och Bill Gates Microsoft organisationens är de två största privata sponsorerna.
Dessa två organisationer donerade nästan 1400 000 euro till Europarådet mellan 2004 och 2013 och nästan 690 000
Euro mellan 2006 och 2014. Open Society stöder också Europarådets initiativ, särskilt Europeiska institutet för rymdkultur.

Sedan 2015 är denna direktfinansiering inte längre tillgänglig för allmänheten. Europarådet har istället inrättat en särskild fond för att ta emot sådana frivilliga bidrag utanför budget. Det fanns ingen brist på frågor om dessa donationer, för det är mer än förvånande, att en mellanstatlig politisk organisation, är så mottaglig för privat finansiering.

En medlem av Europarådet vände sig till Ministerkommittén i denna fråga för att be de 48 ambassadörerna att alla handlingar som rör denna finansiering ska offentliggöras, men medlemmen fick inget gehör av Europarådet.
Foliehatten anser att alla kort måste upp på bordet när det är en fråga om finansiering av internationella organ från några stora icke-statliga organisationer och stiftelser?

Man behöver inte vara Einstein för att förstå att man inte sponsrar så stora belopp, utan att man får något tillbaka.
Ungern och Viktor Orban har länge varit en stor vagel i ögat på George Soros sedan ungrarna slängde ut honom från Ungern. Fundera lite över varför EU och lakej länder bland dem Sverige, jagat Ungern och Orban så intensivt de senaste två åren med den ena efter den andra beskyllningen. Du kan också lägga till Polen!

Problemet gäller inte bara Europarådet utan även Internationella brottmålsdomstolen, som fick 115 000 dollar från Open Society 2017 och ännu mer till WHO och FN.

Gates Foundation är den näst största sponsorn av WHO efter USA.
De har donerat 530 miljoner dollar år 2019. Det är 80% av WHO: s budget baserat på frivilliga bidrag, donationer från stiftelser och regeringar. Denna finansieringsmetod väcker frågor om WHOs politiska oberoende. Dessa stora internationella organisationer är huvudmålet för Gates och Soros som vill få globalt politiskt inflytande. De har stor makt men sina enorma ekonomiska resurser och de har stora ambitioner att påverka dessa organisationer med sina donationer och i gengäld få globalt politiskt inflytande. De är därför ett lätt byte för dessa "miljardär filantropernas" donationer, eftersom de behöver pengar för sin verksamhet.

Detta politiska inflytande kan utövas, utan användning av demokratiska mekanismer och kontroller. För att bevara eller återställa oberoende för dessa stora internationella organisationer är det därför viktigt att se över och förtydliga finansieringsmetoderna.

Här kan vi prata om ett fenomen med stor entusiasm hos vissa stora icke-statliga organisationer. Man observerar inte bara ett fenomen av entrism, utan också ett maktspel bakom kulisserna, vilket kan förklaras när vi tar hänsyn till den ekonomiska makten hos dessa icke-statliga organisationer.

Glöm inte att Open Society startade med 32 miljarder dollar som de har investerat i mänskliga rättigheter, media och politik sedan 1984. Problemet är inte begränsat till Open Society. Detta gäller även andra stora privata stiftelser, som Gates, Ford eller Oak. Detta har visats exakt och briljant i Gaétan Cliquennois senaste bok om privatisering av mänskliga rättigheter (Cambridge, 2020).

Europarådets tidigare generalsekreterare Thorbjørn Jagland beskrev George Soros som sin "goda vän", medan människorättskommissionären Nils Muižnieks var programledare i Open Society tills han gick med i Europarådet 2012.

2009 förklarade han att Open Society ville skapa en ny människa - homo sorosensus med hänvisning till George Soros - mannen i
Open Society. Nätverkets grepp visas nu på ett offentligt och nonchalant sätt. Många ledare gillar att visa sin närhet till Soros far & son. Detta är till exempel med Jean-Claude Juncker, tidigare president för Europeiska kommissionen eller Michelle Bachelet, FN: s högkommissionär för mänskliga rättigheter sedan 2018. De blev fotograferade efter tillträdet med George Soros och hans son. Vad sägs om uppföljningen av en rapport om Soros icke-statliga organisationer och deras inflytande över Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter som har kommit ut anonymt?

Denna rapport  (här) som aldrig har ifrågasatts, har haft en enorm inverkan i Europa och runt om i världen. flera regeringar och många politiker har tagit upp denna fråga. Detta gäller särskilt Ryssland och Bulgarien. Rapport visar att 22 av de 100 permanenta domarna i domstolen under de senaste tio åren har kommit från sju icke-statliga organisationer som är verksamma i samma domstol och att 18 av dem har suttit i mål som rör "deras" icke-statliga organisationer, i strid med de grundläggande reglerna för juridisk etik. Bland dessa sju icke-statliga organisationer utmärker sig nätverket Open Society i antalet domar som är associerade med det (12) och det faktum att det finansierar de andra sex organisationer som nämns i rapporten.

När några journalister försökte få en förklaring om innehållet i rapporten stötte den bara på en total pinsam tystnad i institutionerna. EMD informerade tidningen Le Monde om sitt beslut att inte svara.

Tre av Europarådets suppleanter hänvisade ärendet till ministerkommittén och klagade på "det systemproblemet med intressekonflikter mellan icke-statliga organisationer och domare i rättsväsendet" och bad om åtgärder för att "återställa integriteten hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna". Inte överraskande verkar det som om de 48 ambassadörerna.

Europeiska kommissionen svarade genom en av sina vice ordförande, Věra Jourová: "Kommissionen tvivlar inte på Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas integritet och oberoende."

Bilder som hjälper oss att förstå sammanhanget kring
alla donationer. På en av dem kan vi se kommissionär Jourová med den ungerska filantropen George Soros som förklarar att :
"Det öppna samhällets värden är kärnan i EU: s åtgärder."
Behövs det mer för att förstå hur korrupt EU är?

På ett annat foto poserar EU-kommissionär Johannes Hahn också med George Soros och förklarar att "det är alltid bra att träffa George Soros för att diskutera vårt gemensamma arbete för att påskynda reformer och öppna samhällen på Balkan och Östeuropa .”

Här har vi förklaringen till varför varför Polen och Ungern jagas av EU. I kören ställer också Sverige upp som de knähundar MSM och Stefan Löfven är! De begriper inte bättre

ECLJ:s rapport om icke-statliga organisationer och Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter kastade en sten i glashuset och avslöjade och bevisade verkligheten i dessa maktspel bakom kulisserna inom EMD: s specifika ram, men det räcker tydligen inte.

Inte någon nationell domstol har reagerat, på de sanktioner som domarna medfört, låtsas de europeiska myndigheterna att det regnar ”spik” och de väntar på att folket ska tänka på något annat. Det finns ingen vilja att ifrågasätta fulspelet.

Länkarna mellan internationella organ och stora icke-statliga organisationer och stiftelser är för djupa och nära,
för att de skall avslöjas. Det är ett maktsystem, med symbios mellan dem, både ekonomiskt och ideologiskt och till och med mänskligt. Detta komplicerande förhållande är förvrängt och har hamnat i obalans på grund av inblandning från miljardär filantroperna som strävar efter politiska, ekonomiska och ekonomiska mål. Systemet är förvrängt av denna "privatisering av mänskliga rättigheter."
Har ECLJ utsatts för repressalier efter avslöjanden om Soros grepp om mänskliga rättigheter? Inte
än, förutom en artikel i Le Monde.

George Soros har börjat agera med medieattacker. Det senaste och viktigaste organiserades av organisationen Open Democracy, en medlem av Soros Galaxy, med stöd av abortlobbygrupper. Denna organisation publicerade en pseudoundersökning mot ECLJ för några veckor sedan, som samtidigt sprids i ett 50-tal tidningar runt om i världen, inklusive Time Magazine och EuroNews.

Open Society Foundations mobiliserade "Tracking the Backlash", deras eget informella nätverk av militanta journalister som inrättats för att "hålla ett öga på den konservativa reaktionen. De vill skada ECLJ som är deras politiska motståndare. Enligt alla dessa artiklar är ECLJ ett stort hot som beskriver ECLJ: s advokater som "korsfarare" och en "hemlig armé", "infiltrerade i våra demokratiska institutioner", som "vargar i fårakläder."

Soros Galaxy
attacker är uppenbarligen avsedda att chockera som när den i mars förra året krävde "avskaffandet av familjen" och det visar kraften i detta nätverk.

Denna typ av attack bekräftar behovet av, att objektivt exponera de nätverk av donatorer som utgör det nya regeringssystemet, både globalt och postdemokratiskt.

Frågan är vem är det som styr EU? Är det donatorerna? Det som framkommit visar också, att många små länder i EU som Sverige, bara är småsparvar i trandansen, utan någon som helst inflyttande, mer än att vi skall betala stora pengar till EU.


2 kommentarer:

 1. https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/sammanfattande-statistik-over-tid/

  SvaraRadera
  Svar
  1. ovid-19 (SARS-CoV-2) är den medicinska termen för 2019-2020 förkylnings-/influensasäsong.

   Detta är samma gamla lögner och skrämselpropaganda som svininfluensan 2009 som också var en "pandemi". FN, WHO, massmedia, alla länders regeringar och den medicinska industrin använder din okunnighet om virusets natur för att göra dig rädd så att du kan kontrolleras. Vi har att göra med en psykologisk operation, en så kallad psyop = problem, reaktion och lösning. En väl beprövad metod som har använts när det gäller att driva igenom förändringar i samhällen och i världen, som är till fördel för den lilla elit som har den verkliga makten, men till nackdel för majoriteten av människorna. Den här psyopsen är att få befolkningen att fokusera på ett påhittat hot eller problem och som i det här fallet är tänkt att leda till en global obligatorisk vaccinering. Detta är en mycket brådskande fråga för FN och det är en mycket bra affär för den medicinska industrin för att få sälja vacciner och när människor blir sjuka av vaccinerna. Vacciner immuniserar inte - de sensibiliserar(sensibilisering innebär att utveckla känslighet för) och i medicin betyder processen att kroppen utvecklar en känslighet för något genom att bilda antikroppar, vilket kan leda till allergier, cancer m.m. DU VACCINERAS ALDRIG MOT EN SJUKDOM - DU INJICERAS ALLTID MED EN SJUKDOM. Jag har kollat upp på SCB:s(Statistiska centralbyrån) hemsida och sett att i början av 2020 var det en klar underdödlighet jämfört med femårsperioden 2015 – 2019. Det är en viss överdödlighet i början av april till och med mitten av maj med den högsta dödligheten på en dag som var den 15 april med 398 stycken och den 16 april också med 398 stycken på grund av att Socialstyrelsen i slutet av mars ändrade riktlinjer för användandet av syrgas på äldreboenden. Läkare har via telefon med sjuksköterskor beslutat att avsluta vården för sjuka på äldreboenden utan undersökning och ordinerat palliativ vård med att patienten fick morfin, samt midazolam för att förhindra att man blir illamående och kräks av morfinet. Att både ge morfin och midazolam hämmar andningen och patienten kvävs till döds av syrebrist. Jag kallar det mord. Det är ingen stor överdödlighet när man vet att det dör omkring 260 ±32 människor varje dag i Sverige. Efter den 16 april har antalet döda per dag minskat stadigt till att bli en underdödlighet. Dom mördade dessa äldre för att få upp statistiken för döda i ”Covid-19. Om detta är en pandemi, så har jag sett en pandemi varje år under förkylnings-/influensasäsongerna de senaste 50 åren. Om du vill skrämma människor, ta ett ”virus” och gör en pandemi av det. Det har aldrig handlat om något virus. Det handlar om kontroll och att ta ifrån oss våran frihet. En fråga vi alla ska fråga oss är: Vem tjänar mest på detta”virus”. Follow the money.   8.000 har dött i Sverige.... 95% har varit gamla, sjuka och redan döende.... om vi vaccinerar 9 miljoner friska människor och räknar SUPERLÅGT så kommer 1% få svåra reaktioner när viruset ligger under 0.3% (den realistiska siffran är att runt 30% får svåra biverkningar i testerna) Med andra ord riskerar vi hälsan/livet på 90.000-3.000.000 friska människor för att rädda 6.000 gamla och sjuka.... Vem här kan se någon som helst logik i detta förutom att Bill Gates blir en Triljon rikare?Vaccinera er! så fort ni kan mot ett "virus" med dödlighet bland "gamla"
   på 0.3% av dom 0.3% är 0.7% under 40..."Vaccinet komer kosta runt 3
   TRILLJONER!... Samma pengar kunde lågt räknat rädda 1 MILJARDS
   människors liv och väl!!

   Radera