torsdag 21 januari 2021

Ingen alarmist klarar av att förklara vad ”Klimatnödläge” innebär och vad som är orsaken!

Den 29 november 2019 deklarerade EU-parlamentet klimatnödläge. I Sverige har ett 90-tal kommuner efter krav från alarmister och gröna politiker, mer eller tvingat kommunerna att utlysa ett ”klimatnödläge” för att möta ”klimatkrisen.”

Det motiveras med att arter försvinner och att livet på Jorden står på spel. FN:s klimatpanel IPCC har larmat om, att vi människor måste minska utsläppen av koldioxid med 45% innan 2030 och eliminera dem totalt till år 2050. All data de matat in och de resultat de får fram, kan jämföras med en speldator. Hittills har inga av deras prognoser visat sig vara rätt!
Ingen alarmist eller kommun kan definiera vad ”Klimatnödläge” innebar eller vad det skulle innebära. Foliehatten vill påstå att detta är en kristallklar definition av ordet "hönshus."

Vad
innebär “Klimatnödläge” för de gröna och alarmister?
Greenpeache: ”Det behöver motsvara ett sorts ökat beredskapsläge eller nationellt “stabsläge”, där vi på alla nivåer snabbt kan genomföra de klimatåtgärder som krävs, mobilisera nödvändiga resurser och undanröja hinder för dessa.”

Läser vi innantill ”alla nivåer” skall kunna ”genomföra”, ta beslut, utan demokratiska formaliteterna. Greenpeache vill införa : ”fascism.”

Kalmar kommun utlyste ”klimatnödläge” och den kvinnliga sossen som klubbade igenom detta beslut blev uppringd av en medborgare som ställde frågor vid ett telefonsamtal. 

Hoppas alla klickar på länken och lyssnar på samtalet. Läs också alla kommentarer.
Denna kvinna är inte ensamma om att svamla. Hade Stefan Löfven, Isabella Lövin med flera i den gröna maffian ställts inför samma frågeställningar hade de precis som Kalmar sossen svamlat och yrat.

Det som är allra mest skrämmande är att sossekvinnan i Kalmar inte har en susning om vad hon röst för och vad det innebär! Det är häpnadsväckande men ändå inte så förvånande. Skrämmande att det går att rösta igenom ett klimatnödläge, när absolut ingen som röstar för, inte har en aning om vad de röstar . Vad är det för politiker som sitter i regeringen och kommunerna? Är de nollor och totalt obildade och det enda som gäller för dem, är att följa partiboken. Vi måste få slut på den här aktivismen i landet som alla både media, politiker, myndigheter och företag ägnar sig åt. Vems agenda och vilkas intressen företräder de? Inte huvuddelen av medborgarna i alla fall.

Samtalet avslöjar också att ganska många i befolkningen ser och hör, hur genomruttet klimatpolitiken är. Frågan är vad alla miljarder som dras in på ”klimatet” förvaltas. Pengar har bl.a. delats ut till att hålla kurser i, för att bota ”ångest” som orsakas av klimatet.
En riktigt godbit! Energimyndigheten har beviljat 5 MSEK för följande studie: ”Män och energi. En genusanalys av olika manligheter inom energisektorn.” till Martin Hultman, Chalmers Tekniska Högskola AB. Utlysningens namn: ”Energiriktad grundforskning”
R
egeringens beslut om att lägga ned kärnkraftverk eller ge bidrag till elcyklar, framförs med en kaskad av floskler, där den enormt nonchalanta Anders Ygeman säger att det är inget problem!

Miljörörelsen har svårt svårt att dölja att de har totalitära ränder. Die Grüne i Tyskland bildades av en grupp med både ex-nazister och ex-kommunister.
Isabella Lövin skrev i SvD: Global kriskommission kan rädda klimatet.
Ländernas frivilliga åtaganden bör vara utgångspunkt, men målet måste vara att nå ”nödvändiga åtaganden”. Skälet är att nationella regeringar behöver hjälp utifrån för att våga föreslå progressiv klimatpolitik. Koppla detta till FN:s generalsekreterare António Guterres, som uttalat att det nog krävs “diktat” uppifrån för somliga: hjälp utifrån. I grunden är det en totalitär grundsyn: Vi har sanningen, och ändamålet är så viktigt, att “nödvändiga åtaganden” bara måste genomföras.”

Inför så stora omvälvningar måste vi hålla huvudet kallt och fråga oss:
Var, vem och hur ser krisen ut?

Den eventuellt vetenskapliga bakgrunden har ännu inte redovisats, men klimataktivister och våra politiker verkar inte heller efterlysa den. Tanken på nödläget har tagits väl emot av våra aktivister, politiker och inte minst media, eftersom som de sitter i samma båt!

Söderhavsöarna skulle översvämmas av stigande hav, men fler har blivit större än de som krympt. Polarisarna skulle försvinna, men de är kvar. Isbjörnarna skulle nästan utrotas, men de har mångdubblats till fler än 30.000 idag. Samma sak gällde för valrossarna och där har också stammen ökat! Öknarna skulle breda ut sig, men de har krympt. Hela Jorden har blivit grönare. Skördarna skulle minska, så fler skulle svälta. Men resultatet är det motsatta. Skördarna av spannmål har ökat med 25-30% per decennium enligt FAO. Det är inte så underligt. Koldioxid är växternas viktigaste näring. Halten i luften har stigit med nästan 40%, så det är naturligt att växtligheten frodas.

Från miljöhåll hotas det hela tiden om död, förintelse och utrotning av arter. Men att det handlar om datamodell körningar, snarare än om verkligheten, döljer man väldigt noga. Dessa modellberäkningar är ett bra exempel på kvällstidningsforskning. Judith Curry gör en bra sammanfattning över kvällstidningsforskningen!

En miljon växt- och djurarter riskerar att försvinna de kommande decennierna. Det är slutsatsen i en rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Dagens utrotning av arter har ett klart samband med klimatförändringarna på jorden. I dag är utrotningstakten tio till hundra gånger snabbare än vad den varit någon gång under de senaste tio miljoner åren.
Inte vill WWF vara sämre. I en
rapport skriver de: ”Aldrig har olika arter utrotats så fort som de gör nu. Forskare talar om en sjätte massutrotning, likt den som utplånade dinosaurierna för 65 miljoner år sedan. De pågående klimatförändringarna håller dessutom på att förvärra läget.”

I verkligheten har man inte kunnat konstatera, att det utrotats arter i den makalösa takt som datamodellerna förutsagt. Enligt Världens Naturskydds Union som håller reda på arternas utrotning, har de konstaterat, att mellan 2000-2012, så har en art, en mollusk=ett blötdjur utrotats!

I över 500 år har de samlat data som bygger på insamlingar, registreringar och fältarbete. Det är vad vi vet. Det är summan av rapporter från tiotusentals biologer som har varit ute i naturen. Vi kallar det empiri.

Fakta som ingen kan förneka är att EU släpper ut 10,4% av världens utsläpp och Sverige ett par promille. Sverige är redan klimatneutralt enligt ”Climate benefits of the Nordic Forester. Vi släpper ut 60 miljoner ton CO2 medan våra skogars fotosyntes absorberar ca 100 miljoner ton CO2. Med andra ord har vi ett underskott på CO2 på 40 miljoner ton.

Det är inte svårt att förstå att förbränning av fossila bränslen leder till CO2-utsläpp. Har politiker i EU och Sverige hört talas om fotosyntesen? Följande reaktionsformel för fotosyntesen tydliggör att en extern tillförsel av CO2 resulterar i förhöjd omsättning av CO2 till kol.
6 H2O + 6 CO2 + ljusenergi → C6H12O6 (druvsocker) + 6 O2
För att förtydliga det ännu mera:
CO2 → C + O2
Desto mer CO2 vi tillför atmosfären desto mer bundet kol får vi - biomassa. Detta förutsätter så klart att Sverige eller andra länder i EU inte skövlar skogar och det har vi inte gjort, tvärtom har Sveriges biomassa vuxit kontinuerligt.
Svensk skog absorberar så mycket CO2 att vi är CO2-neutrala vilket experter på området är mer än väl medvetna om. Skog lyfts ofta fram som dellösning på globala CO2-utsläpp. Sverige är ett bra exempel på hur förbränning av kolväten kan neutraliseras effektivt av skogen. En addition av 1/3 av dagens globala skogsarea skulle vara tillräckligt för att få tillbaka dagens CO2-nivåer till de vi såg runt år 1900.

Alarmisterna påstår att man måste skillnaden mellan fossilt CO2 och naturligt CO2.  För en skogsplanta spelar det mindre roll om en atmosfärisk CO2-molekyl är en del av en ”naturlig” cykel eller mänskliga utsläpp. Installerar du en CO2-absorptionsenhet (planterar du en trädplanta) så kommer den under sin livslängd absorbera CO2. Planterar du tillräckligt med träd så kommer de absorbera dina CO2-utsläpp. Planterar du en area motsvarande USA så kommer den absorbera dina CO2-utsläpp och på sikt reducera atmosfärisk CO2-nivå till den vi hade på 1900-talet. För Sveriges del har vi sedan gammalt tillräckligt med träd för att absorbera våra CO2-utsläpp. Vi är CO2-neutrala, och om delar av resten av världen följer efter så kan hela globala systemet bli CO2-neutralt och vi kan fortsätta förbränna billiga kolväten. CO2n tas upp av skogen.

En av de första åtgärderna som Joe Biden gjorde var att återansluta till Parisavtalet. Det är politik och ett bevis på klimatfrågans sandlådestatus för alarmisterna. Ett avtal om klimatet som helt enkelt inte existerar. Det är nog bara i de skandinaviska länderna som Parisöverenskommelsen felaktigt kallas ett avtal. Den är en överenskommelse och inte alls ett avtal! Parisavtalet reglerar egentligen inga utsläpp. Det definierar penningströmmar som andra stater gärna ser att USA ska betala till resten av världen. USA är enligt avtalet den största potentiella bidragsgivaren, innan Trump hoppade av, när han insåg vad det handlade om. Sverige har redan betalt in 8 miljarder

Obalansen ligger i att länderna har så olika förutsättningar. Det är därför begripligt att för de afrikanska staterna, så går en dräglig levnadsstandard före klimatsatsningar. Det är en orimlig tanke att Sverige ska bilda mönster för dessa fattigare länder. En växande befolkning som lyfts ur fattigdom behöver mer energi. Det är rimligt att världens energibehov ökar och då är det framför allt ved och kol som använts.  Det finns ett tydligt samband mellan tillgången på billig, fossil energi och minskande global fattigdom och generella mått för att allting blivit bättre.  Ökande koldioxidhalt har också bidragit till ökande skördar och minskad hunger och svält trots jordens snabbt växande befolkning.

För regeringen är Parisavtalet ”allt” och de har satt upp som mål att vägtrafiken skall minska med 70 % till 2030 som är helt orimligt. Idag är 50.000 av 6 miljoner elbilar. En optimistisk prognos tror att det skall finnas 1,5 miljoner elbilar 2030. Ställ det mot troliga 7 miljoner bilar i trafik 2030 och då är fortfarande 75 % bilar med en fossil motor. Redan antagandet om 1,5 miljon elbilar kostar skattebetalarna 90 miljarder med nuvarande subventionsnivå och då är inte laddinfrastrukturen inräknad! 

Den danske klimatdissidenten Björn Lomborg skriver följande om klimatpolitikens kostnader: ”I år kommer världen enligt International Energy Agency att spendera 162 miljarder amerikanska dollar på att subventionera förnyelsebar energi, stödja ineffektiva industrier och hjälpa villaägare i medelklassen att anlägga solpaneler. I tillägg så kommer Parisavtalet att kosta världen mellan 1 000 och 2 000 miljarder dollar om året fram till 2030,”
Lomborg fortsätter: ”Märkvärdigt nog kommer inga av dessa utgifter att få några mätbara effekter på temperaturen under innevarande sekel.”
Vad är syftet med hysterin ? Varför vill FN skrämma skjortan av oss?

Vi kan redan nu se hur miljarderna snabbt tickar iväg när vi ska ställa om till 100 % förnybar energi som levererar när vädret är optimalt, bygga snabbtåg och elektrifiera motorvägarna, koldioxidfritt stål(400 miljarder) som blir 30% dyrare. Politikerna har fått bita i det sura äpplet när de trodde att batteriel skulle räcka för att flyga och alla projekt är nedlagda!

Sug på siffran 20.000 miljarder som det kommer att kosta Sveriges fram till 2100 att ställa om. Att inte ministären Löfven begriper hur ofattbart kostsamt omställningen blir och att klimateffekterna är så små, att de inte är mätbara, är ofattbart. Det är inte en gigantisk utmaning. Det är en utopi. Det som skrämmer allra mest är att de är precis som sosse kommunal politikern i Kalmar. De begriper inte vad de håller på med, utan de har drabbats av total hybris, där hjärnorna kopplats ifrån!

2 kommentarer:

 1. Kulturmarxisterna som nu har stärkts med Biden lever i en utopi.
  Där konsekvenser och kostnader inte har någon plats.
  De talar mycket om hat och hot men vi vet vilka som står för merparten av det.

  SvaraRadera
 2. Man biter inte den hand som föder en.....

  Fel åsikt på jobbet och det kan vara kört.

  SvaraRadera