torsdag 21 januari 2021

Grupperna som ömar för de ensamkommande får allt svårare att nå ut med sitt budksap!

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar startade den 12 oktober 2016, med en hemsida och en FB-grupp.

2019 startade företrädare från politiska partier, föreningsliv och näringsliv i Värmdö underskrivet av 2000 personer ett upprop med det närliggande namnet ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu.”
Anledningen var att de sommaren 2019 upptäckte, att det finns ytterligare en utsatt grupp flyktingar som hotas av utvisningar till Afghanistan, barnfamiljerna som ofta lever i
misär och under existensminimum.

Våren 2020 såg
dessa grupperingar behovet av att samla resurserna och engagemanget mot utvisningarna till Afghanistan. De slog ihop de två nätverken till ett med namnet Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

De skriver: "Till detta lägger vi ett fördjupat samarbete med andra nätverk som arbetar för och med afghaner i Sverige (fler kan tillkomma):
Liv utan gränser
Ung i Sverige
Ensamkommandes förbund Stockholm
Österlens stödförening för flyktingar
Kompis Falun
Stöttepelaren."

På deras FB-sida kommenterar Minna Blom det svek i deras ögon som Svenska Kyrkan och Röda Korset gör när de samarbetar med Migrationsverket: ”Så fort gick det alltså...”

Svenska Kyrkan och Röda Korset samarbetar nu med Migrationsverket när det gäller att människor som flytt krig ska återvända till länderna de flytt ifrån genom så kallad "utbildning" om återvändarprocessen.... till världens farligaste länder.
Vårt uppdrag som kristna: Varje människa är oändligt värdefull. När en människa kränks eller förminskas, då kränks Gud. Vårt uppdrag som kristna är att arbeta för att varje människa ska få leva ett värdigt liv."
"Röda Korset tar inte ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi. Vi är neutrala för att bevara människors förtroende."

Det länkas till en artikel om en serie föreläsningar om återvandringsarbetet som ägde rum redan i höstas så de arga batiktanterna är lite sena på bollen.
När man läser kommentarerna
i FB-inläggen får man intrycket av, att det för dessa människor är viktigare att "flyktingarna" ska bo i Sverige, än att de ska ha det bra?! Det är rena ondskan att försöka skapa bättre förhållanden i hemländerna och de som vill återvända betraktas om inte som förrädare så i alla fall som lurade.

Tidigare hade Minna Blom skällt ut Morgan Johansson:
”Morgan Johansson, jag skäms över att du inte ens är villig att lyssna på oss som arbetar med, för och kring dessa ungdomar och som ser hur verkligheten ser ut.
Bostadsbristen är akut för många i Sverige i dag, men ju mer utsatt en målgrupp är, desto svårare är det. Få hyresvärdar erbjuder en lägenhet till en person som inte har fast inkomst, så som de ensamkommande under 20 år som i bästa fall får försörjningsstöd och studiehjälp.
Att höra dig säga: “Sköt skolan. Håll er i skinnet. Etablera er på arbetsmarknaden.” är för mig ett hån, dessa ungdomar vill inget hellre. Men många av dem är hemlösa, de lever i stor otrygghet, många lider av stora trauman och missbruk till följd av den långa och svåra tiden i Sverige innan de fick uppehållstillstånd, då de inte haft rätt att få varken undersökning eller behandling innan de fått uppehållstillståndet. ”

Om ni tittar på länken! Titta på bilden och ställ er frågan – hur många är under 18 år? Minna skriver att bostadsbristen är akut och då kan man undra varför man tar in fler invandrare till Sverige!

Minna Blom (bild på henne i länken) är boendesamordnare och arbetar på boendet på uppdrag av Svenska kyrkan i Västerås. 
Minna: "Allt började med att vi hade en mötesplats för ensamkommande, och genom det upptäckte vi att väldigt många av de här ungdomarna inte hade någonstans att bo. En del hade placerats i boenden för vuxna i andra kommuner, många flyttades runt mellan olika instanser och valde istället att leva som hemlösa i Västerås eftersom de inte ville lämna skolan.
Västerås stadsmission har varit en av de frivilligorganisationer som uppmärksammande den nya gruppen hemlösa i höstas.
I Västerås tidning har Minna fått in ett snyft för att belysa ”de ensamkommandes” bostadssituation."

Magnus Uhlin som är direktor på Västerås stadsmission:”Det är egentligen inte en målgrupp som vi jobbar med. Men här såg vi ett humanitärt problem i Västerås som ingen riktigt tog i, förutom civilsamhället. Eftersom vi har en bra dialog med kommunen kunde vi hålla i den dialogen mellan kommunen och civilsamhället.”

Det har gått cirka 1,5 år sedan artikeln skrevs och man kan undra vad som hände med målgruppen stadsmissionen och vad de "egentligen jobbar med" idag!

Det märkliga är att grupperna ”Stoppa utvisningarna till Afghanistan” och ”Vi står inte ut” aldrig slutar kämpa för dessa ensamkommande! Nästan dagligen rapporteras i media grova kriminella gärningar som denna grupp står för och ingen i grupperna verkar reagera över deras framfart.

Fortfarande kan vi se snyftartiklar i MSM och i Foliehattens ögon, är de värsta - "snyftartiklarna", eftersom det är långt ifrån sanningen. På senare tid har några snyftartiklar dykt upp om unga kvinnor/flickor som har skaffat barn med afghaner som har utvisningsbeslut hängande över sig. Det man kan fundera över/tvivla på ifall dessa kvinnor/flickor ska få räknas som myndiga och vilken framtid de har med dessa ensamkommande.

1 kommentar:

  1. Så länge som migrant-vurmarna inte tar in dessa i egna hemmet och matar dom och ger husrum, så kan de vara tysta.

    SvaraRadera