onsdag 13 januari 2021

Vem har rätt? Per Gudmundson eller Vidar Anderson om invandrarpartiet socialdemokraterna?

I Bulletinen har Per Gudmundson i en artikel, ansett att Widar Andersson i Folkbladet har fel om socialdemokraternas stöd bland de utländska invandrarna i Sverige.

Gudmundson: ”Det som sticker ut med S är att man som största parti har fler utrikes än inrikes födda väljare.” Det skriver socialdemokratiska Folkbladets politiske redaktör Widar Andersson i sin analys av SCB:s partisympatiundersökning (Folkbladet, 3/1). Han konstaterar att invandrare är den grupp som ökar snabbast i befolkningen, och att det ur ett maktperspektiv knappast är en nackdel för S att koppla grepp på det väljarsegmentet. Men han undrar vad detta väljarmönster får för betydelse för Socialdemokraternas politik i framtiden. ”

Frågan är om inte Andersson trots allt har rätt. Det vore intressantare att se konkreta uppgifter om hur de utländska invandrares röstar och sympatiserar i andra och tredje generationen. Det vi kan konstatera med stor säkerhet är, att det var längesedan S var ett parti för vanliga knegare, den rollen har SD tagit över mer och mer.

Studerar man underlaget som framkommer på olika ställen så verkar det mer som om S gradvis får karaktären av en tårta som täcks av grädde med några chokladflarn på toppen.  Tittar vi på den analys som SCB har gjort och vad de kommit fram till:

”Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män. Äldre sympatiserar i större utsträckning med Socialdemokraterna jämfört med yngre personer, och
partiet har ett större stöd bland utrikes födda än bland inrikes födda. Sett till utbildningsnivå kan man konstatera ett större stöd bland dem med förgymnasial utbildning, än bland personer med gymnasial och eftergymnasial utbildning. ”

En intressant skrivning som SCB gör är: ”Sett till utbildningsnivå är stödet för partiet större bland dem med eftergymnasial utbildning, jämfört med dem med förgymnasial eller gymnasial utbildning.”
Gissa partiet?
Många gissar säkert på vänsterpartiet. Många utbildningar på högskolan/universiteten drar till sig de som sympatiserar med vänstern. Vänstern är stark inom högskolan/universiteten. Södertörn, Umeå och Malmö sticker ut!

Det sker sannolikt en glidning över generationsgränsen, från utlandsfödda sosseväljare, där man kan utläsa i statistiken att dom är utlandsfödda, till den andra stora gruppen av sosseväljare, nettobidragstagarna. Där sannolikt andra och tredje generationens invandrare är kraftigt överrepresenterade.

När det gäller undersökningar från SCB är de aldrig heltäckande, eftersom underlaget inte är så stort som de bygger sina analyser på. S
annolikt är det uppemot 25-30% av sossarnas väljare som är utlandsfödda. Räknar man in deras efterkommande så blir siffran givetvis mycket högre.
Om vi går in och tittar på siffror i flera val ser vi att väljarstödet för S i varje förort eller "ghetto", har paritet stöd hos 70 + % av invånarna och vissa extrema fall ännu mer. Allmänt känt är att S är som ett "nationalistparti" för invandrare som vill ha Sharia och sprida Islam.

Det finns en anledning till att både sossar i Sverige
och demokrater i USA förespråkar massinvandring från underutvecklade länder. Det handlar om att beskatta en ängslig vit medelklass och köpa röster för pengarna bland bidragstagande invandrare och deras efterkommande.

Det finns många krafter som vill utplåna homogena nationalstater.
Det är det allvarligaste i hela inrikespolitiken. MSM har med sin värdegrund bakbundit sig själva.
Vem glömmer SvT:s hysteri när Åkesson i förra valdebatten sa: ”att många av dem passar inte in i Sverige" och Rödskrikan Lööf fick spel. Om man skall vara diplomatisk så var Åkesson rätt ute, fakta visar att det tar ca12 år för en invandrare med flyktingbakgrund att bli självförsörjande.
Vidar Andersson skriver också: "de som fått asyl och
anhörig invandrare röstar på partiet som låter dem stanna och ger dem pengar!" Mitt i prick av Vidar!

Det är därför sossarna med Morgan och Löfven i spetsen gör allt de kan för att bromsa och urvattna och begrava
frågan i utredningar och lagar som kunde få flyktingar/invandrare att inse, att det kanske är bäst för familjen att sönerna klarar skolan och att familjeförsörjaren gör allt han kan, för att klara familjekostnaderna på eget arbete.

Det är en nedåtgående ur alla aspekter destruktiv spiral sossarna etablerat i Sverige och "moltyst" om detta i alla år från MSM. Det närmsta man kan komma neutral samhällskritik från totalmedia är Expressens Dahlberg, som avslöjat mycket om det dysfunktionella arbetarpartiet senaste åren, men
detta vågar hon inte röra. Då skulle hon morgonen efter "vara" rasist i DN, Aftonbladet, SvD, P S. överallt och C J Bonnier skulle aldrig tillåta henne gå så långt.

Aftonbladet har ännu mindre anledning att kännas vid SAP:s förflyttning av sitt väljarunderlag från svenska låg- och medellöntagare mot den nya väljarbasen som måste försörjas av de som arbetar. Självbilden hos Anders Lindberg och Karin Petersson kan inte vara god, men troligen är deras cynism så djup att de inte känner något längre.

Bara samhällsekonomiskt är det rena katastrofen för Sverige att SAP söker stilla sin makthunger på denna "politik". Sedan tillkommer alla andra samhällsområden som denna "politik" försämrar.

S kommer tappa stödet från den svenska väljarbasen allt mer desto mer de går denna väg. Går inte att "gilla eller stötta" ett parti som tjänar utländska intressen mer än sina inhemska medborgares.

Det är ingen chock att S blivit ett invandrarparti mer än ett arbetarparti. Om man som svensk röstar på det partiet måste man vara blind och leva i en fantasi-värld.  En röst på S har nästan blivit synonymt med en röst på allt som inte är traditionellt svenskt utan det helt motsatta. Att vissa verkar tro att dagens S är som de var på 60, 70 och 80-talet är en tragedi i sig.

Det som är mycket skrämmande med S, är att de är så himla maktkåta, vilket gör dem fartblinda och hellre ser till sin egen makt istället för till vad som är bäst för Sverige. Makt finns i deras DNA. Det är inte skrämmande att ha makt, men skrämmande att de odlar valboskap och missar allt vad det har fört med sig. Man kan ha olika åsikter, men man kan aldrig ha "fel" åsikter om kostnader. Siffror ljuger inte och de brott som svenska folkets utsätts för av invandrare, är inte något man ljuger om.

Foliehatten tror eller snarare vill han i alla fall tro, att den vanlige sossen är en rekorderlig människa. Jobba, mat på bordet, tak över huvudet, barn i skolan och sköta sitt. Vad han inte kan begripa hur dessa rekorderliga människor så totalt låtit sig luras, att de inte är mottagliga för fakta. Eller, så gör deras fartblindhet att tunnelseendet förhindrar dem att ta in andra intryck än vad sossarnas politruker bestämmer de skall känna till!
När SAP förlorar sin traditionella väljarbas måste de ersätta den med an
dra. Viktigaste för dem är långt viktigare än sin s k politik. Makten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar