måndag 18 januari 2021

Vad är sanningen för den vänstervridna MSM?

 Peter Wolodarski deltog för några dagar sedan i SVT Aktuellt i ett studiosamtal med SVTs Jan Helin(tidigare Aftonbladet).
Det viktigaste i det samtalet var att Wolodarski gjorde klart att SVTs journalistik inte bör handla om att va
ra opartisk, utan om att "söka sanningen." Foliehatten undrar vems sanning Wolo är ute efter? Är det DNs eller den verkliga sanningen?

Vad vi som är någorlunda konservativa i förhållande till språk och retorik definierar "sanningen" som är något helt annat än vad Wolodarski m.fl. menar med ordet. Sanning
en som det använts i traditionella medier de senaste åren, är vad man kallar den beskrivning av verkligheten som bäst passar medias narrativ, man för tillfället vill framhärda.

Det har ingenting att göra med det sanningssökande som skulle vara drivkraften i klassisk journalism. Den klassiska journalism som värderade konsekvensneutral rapportering. Detta i motsats till Wolodarskis "agendasättande journalism", där konsekvens är en avgörande del i varje publiceringsbeslut.

Wolo har missuppfattat vad hans uppgift som journalist går ut på. Han är inte ensam om detta utan det är många journalister som låter sina egna politiska åsikter färga det de publicerar. Vill Wolodarski enbart söka sanningen borde han ha utbildat sig till jurist istället.

I tider av censur så kommer denna debatt ytterst lämpligt och sakta men säkert så kommer opinionen svänga från att värna om yttrandefriheten till att själva acceptera inskränkningar, precis som vi har sett med vaccinfrågan som först inte var populär.
Man ska som journalist klara av att rapportera vad som är sant och på ett objektivt sätt
och fungera som sanningssökare som utbilda medborgare att följa den ”rätta” sanna vägen. Journalistiken hjälper medborgare att hitta ”rätt” bland all dess information. Journalistiken ska inte fungera som opinionsbildare som påverkar medborgare till att göra de ”rätta valen” utifrån det rådande etablissemangets önskan. Journalistiken ska inte vara en förlängd arm och vara ”tredje statsmakten” som fungerar som ett indoktrinerande organ vars uppgift är att styra medborgare. Man ska inte ägna sig åt att bestämma vad en befolkning klarar av att läsa och vara något slags filter mellan sanningen och allmänheten.


Det har gått några dagar sedan denna debatt och Foliehatten är allt mer övertygad om att det var en fejkdebatt mellan Wollo och Chefsdirektören Helin och det var en mycket intressant inslag i debatten. Här låter Public Service två gamla polare i mångkulturvänstern ägna sig åt en helt arrangerad debatt som ska ge sken av att PS är alltför högerinriktad för att ge sken av att man kan ha helt olika syn även på detta självklara.

Det här är riktigt intressanta DDR-me
toder. Det roliga är att Wolo intog en ståndpunkt som väl är nästan uppenbart oförenlig med vad som ingår i utbildningen på Journalisthögskolan. Helt klart är att han inte verkar fatta vad det står i SVT:s sändningstillstånd.

Att man låter Trump babbla på ostört och sedan förklarar eller belyser felaktigheter efteråt är väl den vedertagna metoden för hur man rapporterar opartiskt.


Debatten var statsfinansierad journalism när den är som allra tydligast.
"Vi bestämmer vad som är sanningen"
"Vi berättar för er vad som är bäst för er"
"Vi vet hur man söker sanningen"
"Vi uppfostrar"
"Vi hittar de onda"
"Vi påverkar regimen och sätter agendan"
Den svenska journalistkåren förstår inte varför allmänheten har tappat förtroenden för dem

Wolodarski anser att man måste från SVTs sida kommentera stormningen av Capitolium och Trumps diverse "lögner." Wolodarski anser att man inte kan visa material som kan uppfattas på ett annat sätt av tittarna. Nehej, men vad kan man då visa på TV? En del godhetsknarkare älskar att se rasism och diverse strukturer i alla möjliga typer av program.

DN och Peter Wolodarski har fått sitt uppdrag av familjen Bonnier som i sin tur fått sitt uppdrag ifrån någon global mediemogul i USA. Poängen är att alla har sin åsikt oavsett om den är röd, grön, blå eller brun. Om media börjar ställa sig bakom dessa åsikter så blir inte media något annat än en propaganda kanal till de redan troende. Det är det Wolodarski sysslar med. Han framför sin opinion (åsikt). Han har en agenda och är en propagandist. Alla har sina åsikter men åsikt är inte lika med sanning.

Public Service har fått sitt uppdrag av svenska staten, i praktiken Socialdemokraterna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar