måndag 4 januari 2021

De gröna i EU ser till med sin politik att "blackouts på el" snart blir en vardag i Europa!

Tyskland för en grön förnybar politik med att lägga ner kärnkraft senast 2022 och med politiska beslut tvinga kolkraftverken slå igen senast 2038. Det är inte alls oväntat att tyskarna står inför en akut risk för ständiga elavbrott.
Under december producerade ”sol och vind” mindre än 10% av installerad effekt och resten av elen står kol/kärnkraft för.

Under de närmaste två åren kommer Tyskland att förlora sin överkapacitet i el och kommer att möta en elbrist ekonomi.

Det här skriver Henrik Paulitz från Akademie Bergstraße für Ressourcen-, Demokratie- und Friedensforschung till Deutsche Wirtschaftsnachrichten (DWN).

Tyskland kommer att förlora överkapaciteten i kraftverken de närmaste två åren. Landet glider oundvikligen in i en elbrist ekonomi eftersom det saknas tekniska möjligheter att lagra el från vind och sol. Elimport i tillräcklig utsträckning är inte heller möjlig, eftersom EU tvingat fram en politisk nedläggning av kärnkraft som ersatts med vind och sol. Om vinden då misslyckas pga av väderförhållanden,  kan elförsörjningen kollapsa. I värsta fall hotar en nationell katastrof.

Henrik Paulitz har utarbetat detta i boken StromMangelWirtschaft - Warum eine Korrektur der Energiewende nötig ist.

Paulitz: ”Beslutet att avveckla kol förutsätter stängning av 29 gigawatt (GW) kolkapacitet till 2030 och ytterligare 17 GW till 2038. Under avvecklingen av kärnkraft och kol kommer cirka 43% av den totala säkrade kapaciteten 2018 att tas bort från nätet de kommande tio åren. Utan kompensationsåtgärder är försörjningstryggheten i Tyskland i fara. Enligt modellberäkningar kommer en ytterligare kapacitet på 17 GW att behövas 2030 för att kompensera för stängningarna och för att kompensera för fluktuationer i förnybar energi och för att minska toppbelastningar. Annars kan de första flaskhalsarna inträffa redan i mitten av nästa decennium, vilket kan förvärras 2030. "

Tyskland tappar sitt säkra elsystem. Om de nuvarande förslagen/besluten och utvecklingen kvarstår är en sak klar, skriver DWN: "
Tyskland kommer snart att förlora sitt säkra elsystem. Det handlar inte om en teoretisk fara för försörjningstryggheten i en avlägsen framtid, vi talar om en akut fara. Bakom kulisserna har människor länge förberett sig för en kris, för en elbrist ekonomi där efterfrågan inte avgör kraftförsörjningen. Snarare måste efterfrågan anpassas till den väderberoende kraftförsörjningen. Om inte tillräckligt med el kan produceras måste konsumenterna bli av med elen. Det är lite känt, men fortfarande ett faktum, att Tyskland redan regelbundet stänger av strömmen till vissa stora industriföretag. Av denna anledning och särskilt på grund av de ständigt stigande industriella elpriserna faller investeringarna i Tyskland. Det har länge skett en "krypande de-industrialisering."

Den politiskt antagna e-mobiliteten förvärrar situationen. Paradoxalt nog expanderar också de områden som är beroende av en tillförlitlig strömförsörjning: elbilen, den planerade elektrifieringen av värmesektorn med elektriska värmepumpar och det massiva främjandet av elektrisk rörlighet är helt enkelt inte möjligt för kraftproduktion.

Produktionen av el blir alltmer osäker och kraftförsörjningen inte kommer att vara tillräcklig för dagens efterfrågan är det grovt vårdslöst att vilja utöka efterfrågan massivt på detta sätt. Elbilar och elektriska värmepumpar kan lätt bidra till att kraftsystemet brakar samman. I det mest extrema fallet finns det en risk för en blackout, ett eventuellt storskaligt elavbrott som kan pågå i flera dagar.

Klaus Schwab: Den kommande krisen
blir värre än covid-19. Miljadärklubben World Economic Forum har fram till 2020 haft flera artiklar om kommande hot mot strömförsörjningen. I ett tal sa organisationens ledare och grundare Klaus Schwab: "Vi vet alla, men är fortfarande inte tillräckligt medvetna om det skrämmande scenariot för en större cyberattack som kan stoppa strömförsörjningen, transporten, sjukhustjänsterna och samhället som helhet. I detta sammanhang kommer Covid-19-krisen att ses som en liten störning i förhållande till en större cyberattack.
Att använda C
ovid-19 krisen som ett tillfälligt tillfälle att reflektera över lärdomarna från cybersäkerhetsgemenskapen kan dra av detta och förbättra en potentiell cyberpandemi. ”

Här länkar han detta till en cyberattack, och det är en möjlighet. Men en annan, mycket realistisk och överhängande fara är energiförsörjningens kollaps på grund av en huvudlös energipolitik
och för Tyskland finns det ingen avlägsen dystopi. Faran är precis runt hörnet.

Det är obegripligt för en utomstående att förstå hur tyskarna resonerar. Att man avvecklar kolkraften kan man kanske ha en viss förståelse för. Alla som varit i Polen vet hur kol luktar. Däremot är det omöjligt att på rationella grunder förstå varför man lägger ned den säkra och pålitliga kärnkraften. Detta beslut beror på gröna politiska beslut och inte på fakta. I Tyskland hotar inga tsunamis eller jordbävningar. På grund av detta ologiska handlande blir Tyskland nu allt mer beroende av gasleveranser från Ryssland. Hur kan ett stort NATO-land och ledande industrination försätta sig i denna situation? Tyskland blir känslig för politiska påtryckningar samtidigt som elpriserna stiger ännu mer och exporten hotas. Ytterst ansvarig är Frau Merkel. Samma person som såg till att Europa översvämmades av migranter 2015.

Foliehatten är inne på, att det är uppenbart att Frau Merkel håller på att lura skjortan av stora delar av övriga Europa och speciellt Sverige.

EUs gröna har satt som mål och tvingar medlemsstaterna att sänka sina utsläpp av koldioxid. Tyskarna måste hitta en lösning för att ersätta sin kärnkraft och kolkraft och lösningen är gas från Ryssland. Tyskarna har så stora utsläpp av koldioxid från brunkolen och med övergängen till gas kommer de kunna visa upp, att de uppfyller utsläppsminskningarna de pressat igenom i EU och det dessutom till en lägre kostnad för elen än övriga Europa.

Gas/vindkraft är billigare än kärnkraft/vindkraft. Tyskland är sannolikt drivande för att vattenkraften inte ska klassas som hållbart.
Foliehatten ser med spänning framemot hur regeringen i Sverige kommer att agera för att "få" bort stämpeln på att vattenkraft inte är förnybart som EU med stöd av tyskarna vill få genomfört!

De flesta länderna i
Västeuropa fasade ut kolet för länge sedan och kan därför inte göra samma sak om de vill uppfylla överenskommelsen. Merkel är “street smart”, det är bara hoppas USA fortsätter bromsa den t
yska gas lösningen. Att vår regering skulle vakna är säkert att hoppas på för mycket.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar