torsdag 28 januari 2021

De gröna och MP har bestämt att elbilen är framtiden?

Utan tvekan är Sveriges regeringen de naivaste/obildade på jordklotet. De anser att elbilen är framtiden och skall ersätta de fossildrivna bilarna 2030. I en debatt förra veckan framkom det att en representant mer eller mindre framförde att de ville få bort alla bilar!De gräver vår egen grav med bulldozer i en rasande fart. Dessutom skryter de om det.

En kvinna ringde, Ring P1 och ondgjorde sig över att Stockholm skulle arrangera OS. Inte på grund av kostnaden utan på grund av att tusentals människor kommer att flyga! Folk har fått klimatet på hjärnan. Klimatångesten är mycket värre än vi trodde, mycket värre än ….

Elbilen anses av klimatförespråkarna i första hand vara ”klimatsmart” och den framställs som räddaren av planeten, p.g.a. noll utsläpp av CO2. Det är en grov lögn som klimatförespråkarna hävdar. Foliehatten tror att det är en ren okunskap hos dem som förespråkar elbilen.

En elbil omvandlar 5 – 10% av energin från naturgas (produktion av el) till kinetisk (rörelse) energi. En fossildriven bil omvandlar 20 – 30% av energin till rörelse. En fossildriven bil är 3 – 4 gånger energieffektivare än en elbil om elen produceras från fossila bränslen.

De politiska miljöförespråkarna (MP) hävdar att elbilen är 5 gånger effektivare än motsvarande fossildrivna bil. Det påstås att elbilen har en 60% verkningsgrad när den verkliga är ca 25%. För fossildrivna bilar påstår ”miljövännerna” att verkningsgraden är 15% när den är 25 – 30%. Tas hänsyn till förluster i produktion/transport av el blir resultatet bedrövligt för elbilen. Fossildrivna bilen slår elbilen i energieffektivitet (även om vi räknar transportförlusterna för distribution av bensin).

Bensin- och diesel-bilar kan redan idag,  köras med lägre CO2-utsläpp än en elbil och kan den insikten få en större spridning, får man stå ut med, att man kan låta som en klimatalarmist. Det viktiga är att bromsa det enorma slöseri, med skattepengar, på en teknik som elbilar, elcyklar och el utombordare utgör som inte har någon framtid. Varje förslösad skattekrona är en stöld från dom fattiga, idag kanske mer än någonsin.

Batteriet är själva hjärtat i en elbil och det är stort och väger väldigt mycket (500 kg). Det kan bestå av 20.000 små celler som byggts ihop till större grupper och kopplas samman till ett helt paket. Batteriet består av kobolt och litium till två tredjedelar. Dessa metaller finns inte att tillgå i en större mängd. Oroande är förstås, att en stor del av utvinningen sker i Kina, huvudkonkurrenten för batteritillverkning Någon dramatisk kostnadsreduktion som för solpaneler, är därför inte möjlig.

Man har hittat stora förekomster av kobolt vid Vättern och EU har bestämt att gruvor skall anläggas. Regeringen sa nej häromdagen till Bolidens ansökan att bryta koppar efter fyra år. Skall bli mer än intressant att se, hur regeringen kommer att ”tackla” det EU har bestämt!

De flesta offentliga laddare, laddar tyvärr endast med max 11 kW, så då tar det 4 timmar att ladda. Enligt Foliehattens åsikt är det dock inte laddningen som är problemet, utan räckvidden!

Om vi blickar framåt i tiden och hypotetiskt antar, att de rödgröna får rätt! Antag att alla bilar framöver blir fossilfria bilar med litiumbatterier och att dessa 3 miljoner eldrivna fordon om 15 år laddas varje kväll kl 20.00. De laddas tre timmar hemma med effekten 11 kW (medger körning vintertid ca 10 mil) . Det är vad trefas i hemmet klarar med normalsäkringar(ganska dyrt att säkra upp). Men då gäller det att inte ha för mycket annan utrustning inkopplad. I Sverige produceras idag 150 TWh per år vilket ger en genomsnittlig produktionseffekt om 17.000 MW. Bilarna i exemplet kommer att behöva 33.000 MW för laddning (konsumtion). Detta går inte ihop utan en mycket stor utbyggnad av både produktion av el samt en stor utbyggnad av elnätet.

Vi har hört den mycket utbildade Stefan Löfvén i naturvetenskapliga ämnen prata om ett fossilfritt Sverige, nedläggning av kärnkraft, utbyggnad av vindkraft och solceller. Det är framtiden och skall täcka den elkonsumtion vi behöver. Stefan Löfvén förstår inte problemet! Sverige måste bygga ut elproduktionen med nästan 100%.
Är det någon som hört Löfvén prata om en konsekvensanalysen för elproduktion och kraftnätet för en fossilfri fordonsflotta?
Detta exempel, visar att vi har politiker som inte begriper vad de håller på med.

Östersunds kommun äger ett fyrtiotal elbilar. Två vintrar i rad har flera av dem, Renault Zoe av årsmodell 2014/15, inte startat på grund av kylan. Det här har gjort att hemtjänsten inte kunnat jobba. När temperaturerna kryper ner mot minus 20 strejkar batterierna.
Elbilarna används av hemtjänsten i Östersund och de körs korta sträckor. Om det är kallt minus 15-20 minus, vill personalen för hälsans skull, inte köra runt i en kall bil, utan man drar man upp kupévärme och stolsvärme. Förbrukningsbatteriet klarar inte av att ladda upp och drivbatteriet laddar därför snabbt ur och man har ingen lösning på problemet!
I Oslo står Tesla elbilar i kö till verkstaden, eftersom de har problem med kylan. När det är riktigt kallt och dåligt väder, inte fan har någon lust att stå och ladda bilen en timme på en offentlig blåsig laddstation, för att få några mils räckvidd.
SvD skriver: ”Elbilar är inte miljövänliga – laddas med kolkraft”

För svenska staten är den fossila bilen en riktig kassako och skatten är i storleksordningen 10:- liter för bensin och diesel.
För elbilar uppges storleksordningen 1,5 kWh per mil. Om vi tänker oss en kalkyl med elpriset 1:70 varav 0:70 utgör skatt. Bilägaren kalkylerar då med att elbilen kostar 2:50 pr mil jämfört med 7:50 för dieselbilen, Alltså en besparing på 5:- per mil.
Är det någon som är så naiv och tror att staten inte kommer att kompensera sig för denna förlust, om och när antalet elbilar kommer att öka! Elbil ägaren kan då räkna med att det införs en kilometerskatt på minst 8:-/mil.

EU har tagit ett beslut om skarpare regler av koldioxidutsläpp från 2030. I dagarna släpps en effektivare rening för dieselbilar som kan minska utsläppen till noll eller nästan noll exklusive koldioxid. Det skulle innebära att dessa dieselbilar med god marginal kommer att klara de nya hårdare kraven från EU.

I media sägs det ofta att dieselbilar kommer att förbjudas. Det är  principiellt felaktigt att förbjuda en viss motortyp, utan man ska naturligtvis i stället ställa krav på maximalt tillåtna utsläpp. De förslag till lagstiftning vi har sett i Sverige och EU gör också det. Numera (EU 6) är utsläppskraven nästan identiska mellan diesel- och bensinbilar. Dieseln klarar detta elegant med partikelfilter och AddBlue (katalys med urea). I dagens bilar står utsläppen från motorn för mindre än 20 % av partikelutsläppen, resten kommer från däck och bromsar, men det är bara utsläppen från motorn som beaktas i lagstiftningen. 

Nu kommer det roliga som alla klimatförespråkare inte vill höra. Det är tunga elbilarna som är de stora bovarna, då utsläppen är proportionella mot bilens vikt. Slitagepartiklar från däck är också den i särklass största utsläppskällan för mikroplast i haven.

Om klimatförespråkarna skall vara konsekventa, borde alla tunga elbilar förbjudas, eftersom det är de som står för de stora utsläppen. Nu har EU kringgått detta och de koncentrerar sig på CO2 utsläppen.

De nya kamaxellösa motorerna kommer att öka deras effekt betydlig och minska bränsleförbrukningen. Det gör att elbilens koldioxidutsläpp, kanske aldrig blir neutrala i jämförelse med en dieselbil.

Med allt mer förfinad avgasrening så blir finparticklarna från slitage av däck, väg och bromsar de kvarstående miljöpåverkande faktorerna. Dessa är ju större för en elbil med dess högre vikt!
För en längre tripp till fjällen brukar man slänga med en jeepdunk som reservbränsle. För motsvarande reservkraft måste man väl koppla en släpkärra efter elbilen med ca 500 kilo batterier. Vansinne! Väljer man rätt elbil, alla såna går inte att utrusta med dragkrok, finns en smidig och enkel lösning.

Till alla er som tjatar om bilar och koldioxid. Gör följande beräkning, så att ni själva får se hur verkligheten ser ut.

Ta reda på hur mycket koldioxid det finns i atmosfären. Ta reda på hur mycket koldioxid alla världens bilar släpper ut under ett år. Beräkna sedan hur stor del bilarnas utsläpp är, av all koldioxid i atmosfären. Tror man sedan att bilarnas utsläpp kan påverka något klimat, även om koldioxid skulle kunna påverka den globala temperaturen, då vet jag inte hur sunt förnuft skulle kunna definieras.

Hybridbilar som inte är laddbara med batterikapacitet på 1-2 KWh verkar många tillverkare ha på gång. I stadstrafik drar en hybridbil runt 30% mindre bränsle. Någonstans kring 5 000 – 7 000 mil i stadstrafik måste köras, för att hybriden skall kostnadsmässigt nå break even. Kör man nästan bara landsvägskörning, så kommer man kostnadsmässigt inte gå att räkna hem merkostnaden för hybrid som prisbilden ser ut idag.

I en mycket intressant artikel om kolväten från bilar i Los Angeles som visar enormt intressanta fakta. LA har fått en tredubbling av bilar och kolväten minskar inte.
Det framgår i artikeln:
” För att förbättra luften är det mycket viktigt att veta var föroreningarna kommer ifrån. Ni kan se oss som detektiver som letar efter ledtrådar som ifrågasätter den vedertagna sanningen att trafiken är den största boven. Och vi fann överväldigande bevis på, att användningen av vardagsprodukter bidrar med en stor andel, säger Brian McDonald. Det är flaskorna du har under diskbänken, i badrummet och i garaget. De innehåller en rad olika lösningsmedel. ”

Elmotorn är suverän tack vare sitt vridmoment, problemet ligger i elförsörjningen av den. Dagens batterier är fortfarande för klumpiga och långsamma att ladda oavsett batteriteknik. Effekttörstiga snabbladdare kommer att kräva stora upprustningar i de lokala elnäten när rena elbilar blir fler än de bränsledrivna.

Ett annat problem som man talar tyst om, är de tonvis av uttjänta batterier. Vem skall ta hand om dom? Är talar vi verkligen om ett stort miljöproblem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar