lördag 9 januari 2021

Skulden för elkaoset i Sverige är den vansinnga gröna politik som Centerns, Miljöpartiet och Sossarnass för!

Igår inträffade det som många varnat för, när det inte blåser och med Ringhals 1 nedstängning vid årsskiftet, att vind inte levererar.  Sverige får återigen importera el för 80 öre kWh som är 4 gånger mer än vad Ringhals 1, producerade el för!
Det var vid strax efter 8.00 igår som Svenska kraftnäts Kontrollrummet meddelade detta.

Att politiker i C, MP och S inte kan få in i sin skallar, att när svenska folket trycker på strömbrytaren, förväntas de sig tillgång till el 100% av tiden. Det är inte möjligt med vindkraft! Redan för 100 år sedan kastade man denna teknik skräphögen som inte lönsam.

Tillverkarna och leverantörerna av vindkraftverk är enormt beroende av fossila bränslen för tillverkning, leverans, montage, underhåll och den balanserande backup-driften. Verkligheten är att vindkraft låser fast oss i vårt beroende av fossila bränslen.
Räknar man in de enorma subventionerna, i synnerhet elcertifikatsystemet, stora överföringskostnader och förluster vilket resulterar i låg elkvalit
é -spänningsövertoner och frekvensvariationer. Dessutom är vindkraft betydligt dyrare än någon annan kraftkälla vi har idag.
Sanningen är att ingen så kallad ”vindkraftspark” kan producera el till en enda villa, än mindre till Sveriges basindustri, tjugofyra timmar om dygnet,
om det inte blåser jämt och ständigt.
Bara för 20 år sedan hade vi världens bästa elproduktion och nät. Det var så bra att smärre misstag inte märktes. Då började de gröna politikerna med sin lekstuga, ideologi och okunskap slå sönder alltsammans, till det svindyra kaos vi nu har.
Hittills har alla konsumenter fått bidra med långt över 100 miljarder via elräkningen till vind.

Kom ihåg att Danmarks och Tysklands (Energiewende) omställning till förnybart har inneburit att dessa länder har de högsta elpriserna i Europa vilket konsumenterna fått känna av.

Anders Ygeman och Stefan Löfven har sagt att vi har aldrig haft så stort elöverskott som nu i Sverige och det stämmer när det blåser hårt och om man bortser från överföringskapacitet.

Ygeman i dec: ”Till att börja med kan jag konstatera att det inte råder någon brist på el, såsom Anders Hansson vill framhålla, utan att tillgången till el är god i Sverige. Under 2019 nettoexporterade Sverige rekordmycket el med mycket låga utsläpp av koldioxid och även under 2020 har nettoexporten varit mycket stor."

Det Ygeman inte vill säga, att vi istället har en obalans, felsatsning och resursslöseri. I synnerhet som priserna sjunker, när det finns för mycket el på marknaden.Priser på, 5 öre kWh och tom negativt är inte sällsynt,

Ygeman och många andra pro-vindkraftpolitiker verkar varken förstå skillnaden mellan elektrisk energi och elektrisk effekt eller hur ett växelströmsnät fungerar – med kravet på effektbehovs matchning för att tillräckligt mycket el ska kunna uppnås i nätet.

Idag har vi nätkapacitetsbrist för södra Sverige och det är ett stort problem och den ger effektbrist när effekten behövs som bäst. Det här är ett slående exempel på att den politiska sidan inte prioriterar långsiktigt rätt, utan bara ser kortsiktigt. När skiten träffar fläkten kan de ta krafttag, slå sig för bröstet och skylla på den förra regeringen.

MP är så skruvade att när de talar om det svenska elöverskottet att de indirekt påstår att om 120% av Sveriges årliga elbehov produceras under första halvåret och Sverige är helt nedsläckt under andra halvåret så har Sverige ett elöverskott på 20%.

Ett elöverskott betyder obalans i energisystemet och det är inget att skryta med. Speciellt som vissa delar av Sverige har överföringsbrist. Vindkraften ska inom några år stå för en tredjedel av produktionen, när det blåser vill säga. Hoppas Ygeman har en plan. Han kan boka ett mötesrum, så att han kan delge den.

Vilken tur att vi får några fler serverhallar till Sverige. så att vi hamnar i ännu större underskott.

Elbristen vid vindstilla är en effekt av övergången till signalpolitik. MP sitter och snidar på nästa signalpolitiska seger. De vill inte se, diskutera eller utvärdera denna totalfadäs. Det är en signalpolitisk framgång. S vet mycket väl vad det handlar om, men det är ju så skönt med regeringsmakten.

C, MP och S är politiska virus som vi behöver vaccineras mot.
S skiter
i vilket, så länge de får behålla makten och ”spela” ansvarstagande politiker.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar