onsdag 27 januari 2021

Den humanitära stormakten skall hjälpa tredje världen med vaccin!

I Statens medicinsk-etiska råds (Smer) rapport "Etiska vägval vid en pandemi" som publicerades våren 2020 rekommenderade man: ”Sverige bör särskilt arbeta för att stötta fattiga länder med eventuell framtida vaccination. För länder med stora brister i sjukvården kan vaccin vara den bästa och nästintill enda chansen att skydda utsatta människor.”

Den svenska prioriteringsplattformen för hälso- och sjukvård utgår från människovärdesprincipen. Principen innebär att varje människoliv är lika mycket värt oavsett ursprung, förmåga och etnicitet. Varje människoliv är givetvis lika mycket värt oavsett var i världen man bor. Varje människa har därmed samma rätt till vaccinering. Utöver denna viktiga rättviseprincip har vi i höginkomstländer också ett egenintresse av att skyndsamt vaccinera människor globalt, då det kommer att bidra till att snabbare få stopp på pandemin och minska risken för ytterligare mutationer av viruset.

Det märkliga har nu inträffat att i en debattartikel i Göteborgs-Posten framförs det att Sverige borde stötta Indiens och Sydafrikas förslag att slopa patenten för Covid-19 vaccin, så att fattiga länder snabbt får tillgång till dem. Vad är poängen med artikeln och det visar att kunskapen är låg för de som skrivit under artikeln.

Serum Institute of India licenstillverkar redan Oxford/AstraZenecas vaccin som visserligen verkar vara mindre effektivt än Pfizers/Modernas men å andra sidan inte kräver extrem kylförvaring som U-länder inte har tillgång till.
Man tappar hakan när man ser argumenten i artikeln. Här säger de att eftersom svensk sjukvård ser varje människoliv som lika mycket värt oavsett ursprung, förmåga och etnicitet så bör det även gälla oavsett om patienten bor i Sverige eller i tredje världen.

Är det inte lika bra att lägga ned svensk offentligt finansierad sjukvård och skeppa den till Afrika som behöver den bättre. Vid flyktingkrisen 2015 hörde man vänsternissarna prata om orättvisan, att vi har välfärd i Sverige när den inte finns i tredje världen. En tankegång som ingen verkade vilja kännas vid efteråt. Foliehatten blir mer än förvånad över att den dyker upp i en debattartikel skriven av etablerade personer. Återigen visar Sverige att man är den humanitära stormakten medan andra länder i väst värnar i första hand om sin egen befolkning. Några av debattörerna lär dock ha vistats mer i U-länder än i Sverige. 

Ett av problem är att de stora medicinbolagen bara ser till att tjäna så mycket pengar det bara går och vara humanitär finns inte på deras karta! Det man kan tycka är att medicinbolagen kan sälja Covid-19 till självkostnadspris till tredje världen så att Covid-19 kan utrotas.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar