fredag 1 januari 2021

MPs klimatpolitiska talesperson Tovatt anser att bilar kan gå på hästskift därför läggs Ringhals 1 ner!

I natt stängdes Ringhals 1 och i SVT Rapport hade man ett inslag att Sydsverige kan få elbrist, eftersom det inte finns el så det räcker till.
Skälen till att Ringhals 1 stängdes uppges vara “affärsmässiga”, men den egentliga anledningen är att sossarna har krökt rygg för MP:s fixa idéer. Att sossarna fullständigt kapitulerat inför MPs fantasier och tillåter att ett extremistparti diktera avgörande frågor för Sveriges framtid, är mer än ofattbart.

En bra elförsörjning är en av grundpelarna för att utveckla och skapa nya jobb i samhället, då kan naturligtvis inte ideologisk övertygelse om att förnybart är framtiden. När ideologi bortser från vetenskapen och verkligheten blir det samhällsskadligt. Nu är 100 % förnybart som är den nya ideologin. Med väderberoende elproduktion, måste efterfrågan anpassa till produktionen som med vind och sol bara är 9% av effekten. Tur är att vattenkraft finns kvar, men den betraktas numera av EU som inte "miljövänlig!" 

SVT Rapport hade också ett inslag från Belgien där man också lagt ner kärnkraft och nu ökar utsläppen av koldioxid, eftersom Belgien istället använder gas. Den gröna kvinnliga energiministern intervjuades och Foliehatten skulle utan vidare slå en slägga i huvud på henne, så att hon vaknar. Att höra hennes argument om att vind kan ersätta kärnkraft visar bara, att de gröna befinner sig i en helt annan värld. Foliehatten undrar om de gröna har huvuden som kålrötter?
När Ringhals 1 stängs förlorar vi ca 900 MW. Motsvarar ca 450 normalstora vindkraftverk på maxeffekt 2 MW som de aldrig kan uppnås mer än på papperet. Enligt flera undersökningar levererar de ca 9-10 % av sin effekt. Håll hårt i tummarna, att vi inte får några fler riktigt kalla vintrar. Då får vi problem och kommer att få frysa!
Lorentz Tovatt applåderar nedläggningen på Twitter.: ”Idag är en bra dag för idag stänger ytterligare en kärnkraftsreaktor! Ringhals 1 kommer aldrig öppnas igen. Farlig kraftproduktion ut, vind och sol in!"
Sveriges miljöpolitik drivs på av det lilla tokiga  MP. MPs klimatpolitisk talesperson är Lorentz Tovatt. En person som gillar att förlöjliga och tramsa på twitter. Hans högsta utbildning är gymnasiet och hans förebild är Greta Thunberg. Han har också lagt en riksdagsmotion om att bilar kan drivas av hästskit. Var och en får dra sina egna slutsatser efter bästa förmåga, över hans begåvning!
I Rapport intervjuades också geniet Anders Ygeman som kan allt om energiförsörjning. Ygeman är som vanligt inte ett dugg orolig, något som brukar betyda, att vi alla står inför en katastrof!

Elbristen i södra Sverige riskerar stoppa nyetableringar i Stockholm och Malmö. Energiminister Anders Ygeman är inte orolig: ”Vi kommer kunna öka den lokala kraftproduktionen.
Jag tror vi kommer kunna öka transmissionen och vi kommer kunna öka den lokala kraftproduktionen. Elnätsägarna i södra Sverige säger också att de har den kapacitet som krävs för att ansluta nya förbrukare och öka effektuttaget i södra Sverige.”

Anders Ygeman tror att södra Sverige klarar elförsörjningen även
om elleveransen från norra Norrland kan vara slut år 2027, eftersom LKABs nya projekt om fossilfri framställning av stål kommer att ”sluka” minst 30% av all el i Sverige.
Bara höra LKABs ordförande Göran Perssons uttalande visar att denna man inte har en susning om vad han talar om.

Ygeman: ”Det vore givetvis en väldigt lycklig utveckling om vi kunde gå från att exportera stora mängder energi till att importera arbetstillfällen som hamnar i den norra delen av Sverige. I takt med att behoven av energi ökar så kommer investeringarna i ny produktion att öka. Det är så energimarknaden fungerar.”
Vad menar egentligen Ygeman när han säger att vi” kommer att kunna öka den lokala kraftproduktionen i Malmö och Stockholmsområdet tillräckligt för att kunna undvika elbristsituationer?
Vad menar Ygeman när han påstår att vi kommer att kunna öka transmissionen så blackout kan undvikas? Tänker han möjligen på Sydvästlänken vars datum för driftsättning är ytterst osäkert p,ga stora problem?

Ygeman verkar anse att
Sydsverige kommer att klara sig helt på egen hand utan norrländsk el.
År 2027 beräknas energikrävande industriprojekt lik
nande batterifabriken Northvolt, Hybrit flera servicehallar till IT-jättar sätter stopp för exporten söderut för att istället ersättas av ett importbehov, för höga priser. Skulle det bli kallt i Europa står Sverige med rumpan bar och kan inte få någon el.

Hur kan Ygeman vara så obekymrad när han som energiminister påstår sig veta hur energimarknaden fungerar?
Förstår inte ”
knallkorken” Ygeman att detta faktum nullifierar betydelsen av ett utbyggt stamnät eftersom det inte kommer att finnas någon norrländsk el som kan gå till elkunder i syd efter år 2027?

Sveriges svajiga, väderberoende elproduktion kommer dessutom bidra till att de arbetstillfällen som Ygeman fantiserar om i slutet av artikeln kommer att utebli.
Att Sverige inte längre kan erbjuda företag något så grundläggande som en stabil elförsörjning kommer att slå hårt mot vår välfärd och även mot S och MP som lyckats förstöra ett av världens mest driftsäkra och miljövänliga elnät på lite mer än en mandatperiod.

Det är även uppseendeväckande att se en S-politiker som är villig att helt överlämna ansvaret för landets elproduktion till marknadskrafterna. Ygeman är bakbunden
av den politik som sossarna har ingått med MP och han säger vad han är tillsagd att säga, av Löfven och MP och han har inte så mycket annat alternativ, då får han söka annat jobb!

Att elmarknaden måste styras upp och om, är nog för de flesta uppenbart. Men med den avreglerade elmarknaden är det just nu upp till marknadskrafterna att fixa bekymren som finns och kommer uppstå.  Vattenfall får
inte av regeringen investera i något som inte är ekonomiskt försvarbart och grönt, enligt deras politiska agenda och självklart gör inga privata företag det heller.
Hade fler reaktorer varit aktiva så hade aldrig elbristen uppstått. Dessutom så var det kärnkraften i samverkan med det oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn som räddade landet från total kollaps i somras, när samtliga vindsnurror stod stilla.

Hur mycket producerade vindkraften under perioden med elbrist för en dryg månad sedan? Ynka 1.6% vilket tydliggör att om man stänger planer bar kärnkraft som har en snittillgänglighet på 90% och ersätter den med vindsnurror som enbart i snitt ger 11% (9% under höglasttimmen) så står man inför garanterad elbrist, för att inte tala om total blackout som omnämns i SVK:s hemligstämplade rapport!

Varför vill socialister/kommunister så gärna förstöra Sveriges välfärd genom att verka för att elförsörjningen blir väderberoende, driftosäker och intermittent?
De verkar inte förstå att kärnkraften beräknas ha en tillgänglighet på 90 procent. Detta antagande bygger på en analys av marknadsmeddelanden och historisk produktion. Baserat på statistik antas vindkraften ha en tillgänglighet på 9 procent under topptimmen. Det baseras på medianvärdet av tionde percentilen för vindkraftens produktion under åren 2007–2018. Vindkraftens tillgänglighet är högre under vintertid jämfört med resten av året men under perioder med sträng kyla, just när förbrukningen i Sverige oftast är som högst, avtar tillgängligheten.
Sverige närmar sig med stormsteg Kalifornien och deras blackouts som sker minst en gång i veckan!

2 kommentarer:

 1. Ygeman, en person som har en överlägsen attityd och är mer än lovligt dryg. Dessutom synnerligen obegåvad. Tvi!
  Och så har vi dåren Tovatt, det hörs ju redan på namnet att denna person saknar all form av vett. Dubbelt tvi!
  Resterande personer i regeringen är inte ett dugg bättre. En samling dårar som styr landet ner i bottenlös dy. Tvi!

  SvaraRadera
 2. Märkligt detta att så många korkade beslut tas av våra folkvalda, alltid utan att redovisa konsekvens analyser.
  Det lär vara 4000 anställda på regeringskansliet. Vi får välutgå ifrån att de inte bara värmer kontorsstolen.
  Alltså kan man dra slutsatsen att regeringen struntar i konsekvenserna av sin politik

  Utopisterna i MP har drabbats av miljöhybris där verkligheten är oväsentlig i kombination med sossarnas maktbegär har skapat en utveckling som kommer att stå oss dyrt.
  Den väl maskerade invandringen som fortfarande pågår för fullt onämnd.

  SvaraRadera