onsdag 20 januari 2021

Anders Ygeman och sossarna spelar ett högt spel om 5 G utbyggnaden i Sverige!

Huawei ville stoppa den planerade auktionen av 5G-licenser medan man inväntar bolagets överklagan i frågan som lämnades in till Förvaltningsrätten i Stockholm förra veckan. Detta efter att Post- och telestyrelsen antagit villkor i auktionen som Huawei anser utesluter dem från auktionen och därmed den svenska marknaden. Planen var att genomföra auktionen den 19 januari som också genomfördes igår. Huawei hade begärt att inhibition, så att auktionen inväntar den rättsliga prövningen.

Huawei i ett pressmeddelande: "Förutom att försvåra och fördyra den svenska 5G-utbyggnaden, gör en framstressad auktion dessutom att flera viktiga marknadsaktörer inte kan bygga ut 5G omedelbart och på sedvanligt sätt. Detta riskerar i själva verket att försena 5G-utbyggnaden i flera år."

Digitaliseringsminister Anders Ygeman har ansvar för att auktionen genomfördes och han inväntade inte vad Förvaltningsrätten skulle säga. Till och med Huaweis konkurrent Ericsson anser att uteslutningen av Huawei och ZTE bygger på falska premisser.

5G. auktionen gav 2,3 miljarder och fort gick det. Efter en dags auktion
och fyra budrundor är PTS auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden avslutade. 

Tre budgivare vann tillstånd i 3,5 GHz-bandet och en budgivare vann hela 2,3 GHz-bandet. Den totala auktionslikviden uppgår till 2,3 miljarder kronor, som tillfaller statskassan. Auktionerna innebär att förutsättningar nu finns för en bred 5G-utbyggnad i Sverige. – I och med att dessa frekvenser nu tilldelats finns förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster och för utveckling av sakernas internet i Sverige. Tilldelningen kommer att vara central för den svenska 5G-utvecklingen, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör, i ett pressmeddelande.

Hi3G  Vinnare av 100 MHz i frekvensutrymmet 3400-3500 MHz
Net4Mobility HB 100 MHz i frekvensutrymmet 3620-3720 MHz
Telia Sverige AB  120 MHz i frekvensutrymmet 3500.3620 MHz
Teracom AB 80 MHz i frekvensutrymmet 2300-2380 MHz

I gårdagens
SVT Rapport satt en säkerhetsexpert från KTH och uttalade sig om att kineserna kunde misstänkas ha en "bakdörr" till systemen. Vad denna expert inte talade om är att alla tillverkare tillhandahåller "bakdörrar" för respektive landets myndigheter/säkerhetstjänster för att bedriva brottsbekämpning. Det finns också bakdörrar för att serva systemen.

Fakta är att svenska myndigheters tillåter amerikanska myndigheter att avlyssnas all datatrafik som går genom Sverige, främst NSA. Tips läs: Edward Snowdens bok på Leopard förlag.

Uppgifterna om att Huawei/ZTE skulle ha någon särskild bakdörr som inte andra tillverkare har bygger på anonyma uppgifter av amerikanska talesmän. De amerikanska professionella journalisternas etiska kommitté fördömer detta. Läs länken

Rapports inslag var väldigt avslöjande och vinklat. I inslaget påstår de att "kinesisk teknik inte får användas!" Tydligen passar inte EU:s lagstiftning Public Service!
EU:s lagstiftning förbjuder all särbehandling på nationell grund. I Rapport upprätthålls inte ens fiktionen att diskrimineringen endast gäller två enskilda företag.

Väldigt få inser idag, att Kina idag tillverkar i stort sett alla tekniska produkter som väst behöver. Apple har lagt hela sina produktion i Kina och nu försöker de få Indien att ta över en del av produktionen.

Australien genomförde samma sanktioner mot Huawei som Sverige gjorde igår. Det var på direkta order från ”deep state” och frågan är om inte Anders Ygeman fått samma order om att stoppa Huawei i Sverige!

Hur gick då för Australien? Kina stoppade all import av kinesiska varor och även export. Australien har nu en ekonomi som är den sämsta på 30 år!
Det ingen förstår är
att utan kinesisk teknik skulle Sverige drabbas av total blackout för svensk industri och inte bara den mentala blackout vi upplever varje dag av den feministiska regeringen!

Foliehatten vill
”starkt” påpeka att ovanstående är fakta och inget annat! Det ingen riktigt har förstått, att väst sålde ut sig till Kina och lätt dem producera billigt och efterhand har Kina blivit det ledande landet för teknisk utveckling! Väst får nu skörda sin egen enorma dumhet!


Auktionslikvid (SEK)
491 250 000
665 500 000
760 250 006
400 000 000Inga kommentarer:

Skicka en kommentar