lördag 16 januari 2021

Skolan skall nu påverkas av DN!

Wolodarski är en av de allra skickligaste socialliberala mediekrigarna i Sverige. Han brukar nästan alltid lyckas med att sätta sin agenda, en agenda nu som så ofta annars är en gemensam agenda som spänner över hela det liberala imperiet och dess lydstater.

Den här gången handlar det liberala imperiets agenda om att synen på yttrandefrihet som princip och medial objektivitet är något som hör till en svunnen tid. En tid då dessa dygder behöves för att flytta fram mänskliga rättigheter och minoriteters intressen. Idag när den liberala hegemonin är manifest så blir dessa dygder i stället
"dålig optik" och något som hotar 75 år av progressiva framgångar och särskilt hotas kanske den lilla progressiva minoriteten som farit så illa genom historien varje gång då människor börjat göra sig redo för en reaktion.

För vem vill vara nazist och framförallt kommer liberaler och konservativa som ser som en ära i att värna den lilla minoriteten, att dra öronen åt sig.

Påverkanskampanjen flyttar in i våra skolsalar, eftersom DN bjuder in våra ungdomar till sin värld.

Inför riksdagsvalet 2018 erbjöd Dagens Nyheter gratis prenumerationer till alla förstagångsväljare. När gymnasieskolorna stängde i våras fick alla elever gratis inloggning till DN. Nu tar tidningen nästa steg och erbjuder alla högstadie- och gymnasieelever fri tillgång till Dagens Nyheter.

DN: ”Vi vet att många ungdomar är väldigt intresserade av de samhällsfrågor vi bevakar. Vi lever i en tid då det är oerhört viktigt att ha tillgång till kvalitetsjournalistik. I grunden är detta en demokratifråga – att lära sig förstå hur samhället fungerar och att granska och hantera information och medieflöden.”

Lärare står tydligen i kö för att anmäla sin klass/skola. Är det ens tillåtet? Vad säger skollagen?

Bonnier och Wolodarski vet hur unga sinnen skall formas i tid. Om lärare reagerat är det konstigt, eller inte, att SvT/SR inte tagit upp det. Man kunde nämnt det i ett inslag någon gång och försökt få igång en debatt. Det handlar om klar agendasättande indoktrinering av elever som Bonnier sedan räknar med att till viss procent knyta till sig som prenumeranter till ordinarie pris.

Skollagen: ”Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.”

Om du har barn i skolan kan du hävda detta; ”Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. (s. 6)”

PW borde fundera över vad han publicerar i DN! DN har missat det mest grundläggande:” "Journalistik ska vara saklig och allsidig. Alla medborgare ska med samma förtroende kunna ta del av mediebevakningen som erhåller presstöd, förvissade om att de inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen" till sitt barn och fråga om de tror att det fungerar så.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar