fredag 7 april 2017

Förtroendekris hos SVT och SR!

I en undersökning i Förtroendebarometern tappar både SVT och SR allmänhetens förtroende sedan föregående år och hamnar på nya rekordlåga nivåer. Kan de ha att göra med den pinsamma rapporteringen kring USA-valet eller att SVT värvade den ”ökände” Jan Helin? Man tappar ytterligare 6%. Göteborgs Universitet och Sifo är de som sammanställt undersökningen.

2010 låg S
VT på 75%, måste svida för dom men så blir det med Helin och andra aktivister i leden.

Här finns alla gamla mätningar.
Det är dock förvånande att så många ändå besitter ett förtroende för SVT och SR. Otroligt att vissa fortfarande tror på propagandan! " Svensson" ifrågasätter inte uppgifter de ser eller hör i dessa media. De glömmer snabbt och kopplar inte ihop fällningar i Granskningsnämnden med det de hört/läst tidigare. Men när man påtalar hur dessa förmedlar "fakta" så börjar de flesta tänka efter och förstår att det kanske inte är så bra ändå. 
 Många bevis om undanhållandet av fakta finns i FB-sidan: Granskning av SVT och SR.


Det stora tappet på SVT beror på att de bara sänder vänsterextrema kommunistprogram förutom kanske programmet "Jag är nästan lika smart som en femteklassare". Men även detta program börjar spåra ur! Det var inte länge sen Kronér spred flyktingpropaganda i det programmet, så tentaklerna letar sig in precis överallt.
Förut kunde man se Rapport och Aktuellt med en viss behållning, men numera så får man blodstörtning av vänsterpropagandan. Tvåan visar vissa dagar någon sorts helgmålsbön hela dagen, vem vill se sådana program mer än farmor Agda?

Vinklar man med statistiken?
Det går bra för Annie Lööf. En av de mest markanta förändringarna. Från 10% till 30% förtroende från 2013 till 2017. Rätt så anmärkningsvärt. MP rasar i ungefär samma takt. Frågan är kan man lita på denna statistik. Efter att Annie blivit media ”älskling” ser man till att hon får all möjlig uppbackning!
Det som förvånar är att att SD bara har 16% och ligger i botten visar ju vilket urval de gjort i utfrågningen. Troligtvis har SVT och SR hälften av förtroendet som är redovisat i undersökningen. Runt 30%. Om de nu inte viktat ned SD vilket inte heller skulle vara förvånande.

SR verkar ju säga emot sig själva i sin redovisning, eller är väldigt inkonsekventa med vad de redovisar som "botten på listan", eftersom det uppenbarligen finns flera aktörer under kategorin "svenska medier" som borde ligga i botten på listan. Det skulle ju kunna förklaras med att man särredovisar svenska medier och att de därför inte är med i bottenlistan, men i sådana fall är det märkligt inkonsekvent att man väljer att redovisa dem med högst förtroende i toppenlistan.
http://www.svt.se/kultur/medier/publ...endebarometern

Än märkligare blir det ju om man jämför med SVT:s lista, där det förefaller vara så att hela deras bottenlista ligger sämre till förtroendemässigt än vad SD, som toppar SR:s "bottenlista" i förtroende, gör.

Inte ens om man försöker förklara med att den inkonsekventa förklaringen ovan var för handen, att man rensat ut medierna ur bottenlistan men inte toppenlistan, så går det ihop. Man har ju dessutom "råkat" glömma bort Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Arbetsförmedlingen, F!, Facebook, "Partierna" & Migrationsverket!

På något förunderligt sätt har precis alla som ligger under SD:s 16% försvunnit ur deras bottenlista. Och då är det ju ändå riksdagspartier och statliga myndigheter som man rensat bort, trots att man väljer att representera dessa kategorier i övrigt, om de ligger över 16% då.

Nästan så man blir lite konspiratorisk av sig, men någonting är ju definitivt inte helt riktigt här!
Tyvärr har SVT och SR spelat ut sin roll i det samhälle som Sverige utvecklats till. De har försökt bibehålla sin legitimitet genom att ta en politisk position (moralistisk, godhet) istället för att verka som en universell kunskapsalstrande samhällsinstitution. Det har tyvärr blivit en identitetspolitisk smörja som enbart försöker hitta sin roll i en konkurrensutsatt media bransch.

Det blir en för stor klyfta mellan "vanligt folk" och den moraliskt riktiga eliten, som mer eller mindre försöker påpeka för sin "hjärndöda befolkning" vad den skall tycka politiskt. Svensk Public Service är snart död.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar