torsdag 27 april 2017

Grundvattenbristen skylls på växthusgaser av ”klimataktivister!”

I söndagens Rapport sändes ett inslag om vattenbrist i östra Götaland. Inslaget handlade om vattenbrist i Nässjö. Man intervjuade en person från vattenverket i Nässjö som sade att de hade stora problem med vattentillgången. Det kan bli fråga om vattenransonering om inte det kom mycket regn. Problemet är att grundvattennivån har sjunkit.

I en artikel i Smålands dagblad som tydligen börjar förstå att det inte är koldioxidutsläppen som är problemet skriver de:
”Det finns mycket som tyder på att klimatet förändras på ett sätt som gör vattenförsörjningen osäkrare. Samhället måste därför ta större hänsyn till vattenförsörjningen i den fysiska planeringen.”Vi har fått höra av de gröna profeterna att det skall bli varmare och mer nederbörd i Sverige , nu har vi vattenbrist i större delen av vårt land . Våra medier skriver om spå domarna som om det vore fakta.

SMHI gick för något år sedan ut med prognoser som säger att det ska bli mer nederbörd i nästan alla län. Anledningen är uppvärmning orsakad av växthusgasutsläpp. I stället verkar det nu ha blivit mindre nederbörd i nästan alla län. Och genast är klimataktivisterna där och skyller på klimatförändringar, orsakade av växthusgasutsläpp!

Dubbelfel, är vad det är.
 

Dels är mindre nederbörd i ett par år väder, och inte klimatförändringar. Dels är det så, att om den mindre nederbörden skulle hålla i sig så länge att det är klimatförändring, visar det att växthusgasutsläpp inte ligger bakom. De skulle ju leda till mer nederbörd!

Nu förstår Foliehatten ingenting. Först hotas det med översvämningar och allt hemskt som det medför, om vi inte beskattar koldioxid. Nu ska översvämningar uppmuntras.

Förslag är ingalunda politiskt neutralt det är vänstern ständiga jakt på mer skatter, att omfördela pengarna.


Utbildningsväsendet slutar förmedla kunskap för att istället indoktrinera fram nästa generation undersåtar oförmögna till analys och eget tänkande. All högre utbildning strömlinje formas för att producera den nya ”sanningen” om klimathotet.
Hela arbetsmarknaden för akademiker förvandlas till ”Lustiga Huset”, komplett med meningslösa labyrinter och förvridna skrattspeglar.

Detta politiska dårhus som utgör den moderna civilisationen skulle förmodligen kunna utraderas av ett gäng beslutsamma stenåldersmänniskor som undgått hjärntvätten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar