onsdag 26 april 2017

Upphör tigandet?

Martin Valfridsson var tidigare Sveriges nationella samordnare för utsatta EU-medborgare. Då motsatte han sig ett tiggeriförbud, men nu har han ändrat sig. I ett inslag i SVT Aktuellt förra veckan påstod Valfridsson att han ändrat uppfattning nyligen, på grund av norska nyhetsrapporteringen. Tydligen var det något väldigt speciellt med just den rapporteringen, än all den exakt likadana rapportering i övriga Europas massmedier, i dokumentärfilmer, i rapporteringen från europeiska polismyndigheter, i forskningsarbeten från seriösa europeiska forskare o.s.v. under ett par årtionden.
 
Hela poängen med Valfridssons resonemang är att det är synd om tiggarna, inte om svenskarna. Helt bakvänt med andra ord.
En av de giftigaste frågorna som varit under senaste års debatter, som kännetecknats av medvetet mörkande från såväl medier och politiker. Men nu verkar godhetskrigarna vara tvungna att sänka svärdet och retirera.
http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=6680403
Det är hyckleri av våra politiker,att säga sig vara för social och ekonomisk jämlikhet men samtidigt tillåta tiggeri. Sverige är alltid så otroligt sena med den här typen av politiska beslut.

Man kan notera att SR:s Jörgen Huitfeldt i en intervju pressade Walfridsson hårt med frågan om vilka det är man vill skydda. Huitfeldt fick som han ville när Walfridsson lydigt erkände, att det var romerna det var synd om och dem man ska skydda. Att det är svenskarna som utsätts för de här brotten som sker i kölvattnet av tiggeriet skiter Huitfeldt i fullständigt. Rån, stölder, inbrott och nedskräpning är det svensken som ska tåla.
 
Egentligen behövs det inget nytt förbud. Det är redan förbjudet i lag för utlänningar att befinna sig i Sverige mer än 3 månader utan egen försörjning. Det juridiska regelverk som finns, gör att vi kan skicka hem tiggarna omedelbart. Om vi vill.
3 månaders regeln, regeln om att man måste ha jobb innan man kommer hit, man måste kunna uppvisa svensk skattsedel o.s.v
Ingen av dessa romer uppfyller dessa krav och just därför kan man i EU:s namn åtala dessa romer för bedrägeri mot EU:s lagar. Meningen med Schengen var väl att alla skulle söka jobb som inte har det. Så varför inte bussa arbetsförmedlingen på samtliga? Märkligt att man diskuterar tiggeriförbud när det inte är förbjudet att prostituera sig! Där har vi de stora pengarna....
 
Samtidigt kan vi inte ”blunda för att 3 månaders regeln inte är säker!
3-månadersregeln är värdelös av flera skäl:
Problem: Det finns ingen registrering av när en EU-medborgare reser in i Sverige, eller för den delen icke EU-medborgare som tagit sig in i Schengen-området
Lösning 1: Återupprätta gränskontroller och registrera alla som åker in. EU måste inse att dagens system är ohållbart. EU måste tillåta länder att återinföra gränskontroller.
Lösning 2: Sverige lämnar Schengen-samarbetet

Problem: Även om man lyckas visa att en EU-medborgare har vistats längre än de tillåtna 3 månaderna och saknar medel till sin försörjning, och man lyckas förpassa personen till dess hemland, så kan personen enligt regelverket återvända till Sverige nästa dag, och då påbörjas en ny 3 -månaders period.
Lösning: Inför ett minst 1-årigt förbud att resa in i Sverige för den som förpassats till sitt hemland enligt ovan

Problem: 3-månadersregeln kan lätt kringgås genom att man lämnar Sverige för en kort period. EU-migranter i Malmö kan åka över till Danmark, EU-migranter i Stockholm tar en tripp till Åland.
Lösning: Kortare utfärder över svenska gränsen till ett närliggande land ska inte räknas som att man har avbrutit 3-månadersgränsen.

Problem: Många EU-migranter och även andra har oklar identitet. Det finns falska pass och ID, pass som används av fel person, dubbla eller flerdubbla identiteter. Detta är allmänt känt.
Lösning: Fingeravtryck och foto tas på alla som reser in i landet. Det är fullt möjligt, jreser du till Kina, USA och Australien, får du gör detta. Svenska pass innehåller numera fingeravtryck och det bör alltid kollas att fingeravtryck från personen som har passet stämmer. Uppgiven identitet ska alltid samköras med samtliga register som finns i Sverige: passregister, körkort, ID-kort, svensk polis, EU-polis, Interpol, Säpo, skattemyndighet, brottsregister. Sociala myndigheter ska ta fingeravtryck eller andra biometriska data och de ska samköras med alla myndigheter, alltså a-kassa, försäkringskassa, sjukvård, skola etc.

Personer med icke bestyrkt identitet ska aldrig få normala ID-handlingar. Det ska framgå av deras pass, körkort, ID-kort etc att identiteten inte är styrkt, så att man kan vara särskilt uppmärksam på dem.

Tidigare kunde personer med oklar identitet inte få svenskt medborgarskap. Det ändrades i mitten av 90-talet så att om man bor åtta år i Sverige kan man få svenskt medborgarskap. Ändringen motiverades med att somalier och andra som kom från stater som brutit samman, inte kunde få några riktiga papper från dem. Jag tycker att man i sådana fall kan låta dem få främlingspass, ID-kort och körkort om de klarar körkortskraven, men att det ska framgå att identiteten inte är styrkt. Många är tveksamma till att man ska bevilja medborgarskap, så länge det inte kan upphävas. Man kan leva utmärkt som utländsk medborgare i Sverige, om man är laglydig.

Men det vågar inte vår politiskt styrda ”bullbakar polis.”
Kontrollera identitet och att en EU-medborgare skall kunna försörja sig själv. Det är redan förbjudet med människohandel. Allt som behövs för att stoppa tiggeriet är att polisen skulle göra sitt jobb. Vem ska upprätthålla tiggarförbudet och med vilka tvångsmedel? Dan Eliassons polis är upptagen med annat.

Sverige med sina ”öppna dörrar” kom det importerat tiggeri och har skapat mer onytta än nytta. Problematiken har förskjutits - Sverige får ta hand om utländskt socialt och ekonomiskt utsatta människor. Sen tror Foliehatten att det vore överflödigt att betona all den organiserade kriminalitet, som tidigare bedömdes som myt, har kunnat bedrivas för att för många "goda" svenskar har blundat för tiggeriet och trott att det har hjälpt människor.
 
Många begriper inte hur man kan tillåta en individ att uppta en plats utanför en affär, under flera års tid med ett avbytarsystem, och beskyddaravgifter. Att det fortfarande idag finns folk som ger pengar är faktiskt skrämmande. Foliehatten med hustru har bevittnat överlämnade av pengar till en "fet" boss i en "fet" Mercedes!
Ännu mer patetiskt är att skylla problemet på Rumänien och Bulgarien, när problemet är 100% svenskt.

Många anser att det borde ha förbjudits för länge sedan. Det romska tiggeriet är något man borde ”knacka” ner på riktigt hårt, det är ju inget annat än grovt organiserad brottslighet. Inte nog med att de har bostad och möjligheter till försörjning i Rumänien, de misshandlar och hotar svenskar som tigger eftersom de tar anser sig ha rätt till sina "revir", bajsar ner offentliga utrymmen.
Problemen med tiggeri är resultatet av en för liberal hållning till EU från svensk sida.
 
Många förstår inte problemet med att tillämpa befintliga lagar. Utländska tiggare kom hit förr också, men skickades omedelbart tillbaka dit de kom ifrån.
Hela tiggeriproblemet exploderade ju när godhetsvänstern satte stopp för REVA..
Det borde aldrig ha blivit någon diskussion från första början. När den första rumänska tiggaren satte sig i Malmö eller var det nu kan ha varit, borde man snabbt och diskret ha lagstiftat bort problemet. Det är det enda rimliga. Det är det enda naturliga. Det enda humana.
Men en bred politisk majoritet såg genast en chans att värna om fattiga människor från andra länder. Man kom på den befängda idén att det skulle vara rasism att tycka illa om tiggare. Och att andra länders medborgare skulle få svenska socialbidrag och låta barnen gå i skolan medan mamma och pappa satt utanför ICA med en pappersmugg i handen.
Och sedan den märkliga slogan: det går inte att förbjuda fattigdom. Nej, det går inte att förbjuda hunger heller, men det betyder inte att jag har rätt att stjäla mackor i affären. Det går inte att förbjuda kissnödighet, men det betyder inte att jag har rätt att pissa på trottoaren.

Göran Persson, före detta socialdemokratisk statsminister hade som barn sett skyltar i trappuppgången "bettleri undanbedes". Han fattade ingenting. Den tysta massan fattade ingenting. Men den som skrek högst hade rätt åsikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar