måndag 24 april 2017

Partistöd ”en het potatis för socialdemokraterna!”

Återigen kan vi höra, likt vi hör varje år vid beslut om utbetalningar av partistöd, klagomål och försök att stoppa utbetalningar till Sverigedemokraternas olika lokalavdelningar ute i landet. 

I nästan alla fall är det socialdemokraterna som är pådrivande i försöken att hindra andra partiers politiska verksamhet.
http://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=6587560
  
Partistöd med skattemedel är den i särklass viktigaste intäkten för alla politiska partier. Stödet utdelas demokratiskt utifrån storlek på partiet ifråga. Socialdemokraterna får varje år till skillnad från alla andra partier, dessutom miljoner från fackavgifterna!

De flesta partier i Sverige har under lång tid gjort mycket generösa tolkningar av reglerna för partistöd. Det har handlat om hur mycket av pengar på kommun- och landstingsnivå som slussas vidare till riksorganisationen, om vad pengarna konkret har använts till och om bidrag som betalats ut för tomma stolar. Alla partier har tjänat på att det varit så och därför har man “tigit och tummat”.
 
En nyordning infördes förra året och nu måste alla partier i kommunerna redovisa vad de gjort för bidragspengarna och socialdemokraterna fick backa från sitt tidigare krav på en särskild kommission för att granska övrig partifinansiering.
Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som beslutar om stöd som ska betalas ut. Foliehatten som sitter i KF och på dagordningen för april, skall redovisning från flera partier finns med på agendan.

Foliehatten som är nyfiken av sig, söker uppgifter om partistödet och intressanta fall att skriva om! Han upptäcker först en artikel i Dagens samhälle om partistöd, men att ett visst parti har svårt med demokratiska spelregler och försöker på alla sätt med odemokratiska medel försvåra för SD, att få partistöd. 
SD har kommit bli en verklig ”vagel” i ögat hos socialdemokraterna. När man hör Löfvén i debatter tala om nazister förstår man varför! Är vänster/kommunism ett motsats ord till demokrati?

I vissa fall har man stoppat partistödet tillfälligt, men fått fel av jurister hos förvaltningsrätten. I Borlänge i somras när kommunrevisorn och presidiet i kommunfullmäktige stoppade utbetalningarna, men fick sedan godkänna utbetalningarna. Tidigare har det handlat om Vilhelmina och den här gången har turen kommit till Kristianstad. Med andra ord pågår dessa försök, att hindra demokratin i hela landet.

I Dagens Samhälles artikel framgår det att drygt 40 lokala partiorganisationer blir utan skattepengar i år. Men granskning visar också, att långt fler fått partistöd trots att reglerna inte följts.

Korruptionsforskaren Gissur Erlingsson vid Linköpings universitet:
”Det är direkt svagt att inte klara att leva upp till så enkla regler, det borde vara en självklarhet. Att blunda för brister och ge stöd i alla fall sänder signaler till medborgarna, det ger bilden av att politikerna håller varandra om ryggen.”

SD är det parti som har nekats flest partistöd, och i sex fall handlar det om att man inte lyckats fylla sina platser. Det tuffaste beslutet har tagits i Essunga. Där blir sju partier utan kommunalt partistöd 2017. Det enda partiet som skött sig enligt regelboken är SD!

Skattepengar ska användas med respekt för skattebetalarna, för det ändamål de är avsedda för och med sådan transparens att detta går att kontrollera!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar