onsdag 29 juli 2020

Angela Merkel fullbordade Adolf Hitlers plan på att styra Europa!

Covid-19 väckte Angela Merkel – nu vill hon bli hela EU:s Mutti! Inget annat land i EU, har på så kort tid tjänat mer på Euro än Tyskland. Det återspeglas i Tysklands gigantiska handelsöverskott som är större än Kinas i absoluta tal och leder till underskott i andra länder eftersom alla inte kan ha överskott på samma gång. Visst finns det en känsla av stöveltramp!

" Ministry of Finance [in Germany] expects catastrophic consequences for German economy after possible collapse of the Euro."

Merkel tillsammans med Macron såg till att rädda Euro och EU, genom att tvinga de andra länderna att köpa deras förslag. Hade inget stödpakt genomförts, skulle vi sett slutet på EU!

Världshälsoorganisationen
(WHO) uttrycker oro över Covid-19 virusets framfart i Europa. En icke-namngiven talesperson för WHO säger till AFP att nya viruskluster som har dykt upp i vissa länder är oroväckande.
”Om situationen kräver det kan det behövas ett återinförande av striktare och riktade åtgärder som har samhällets fulla engagemang.”
I faktiska tal syns dock ingen ökning. Antalet bekräftade nya fall för Europa som helhet har legat stabilt omkring 20 000 fall om dagen sedan den 20 maj.

Stödpaketet som kanske ska rädda EU:s ekonomi landade till slut på 750 miljarder Euro= 7 700 miljarder kronor. För första gången någonsin ska EU gemensamt låna pengar och det blir medlemsländerna som gemensamt ansvarar för att pengarna betalas tillbaka.

John Hassler, professor i makroekonomi vid Stockholms universitet: ”Det gör att långivarna i mycket större utsträckning än annars kan lita på att pengarna kommer tillbaka, än om exempelvis bara Italien skulle låna.”

Den sista versen blir alltid samma när det gäller EU - Sverige måste skicka pengar. Denna gång till Medelhavsländerna för att stötta Euro.
Britterna lämnar och knyter sig förmodligen till USA. Sverige blir kvar i träsket som kommer att slås sönder av massinvandring, klimatfonder, Covid-19 paket, skuldsättning, feminism, självhat etc och kontrolleras av EU. Polis och brandkår slåss med varandra på Paris gator, i hjärtat av EU.

Det blir kommande generationer som kommer tvingas ikläda sig bojor för att Glufs Glufs ska ha mera pengar och själva leva i lyx.
Bara de skattefria dags traktamenterna ger varje EU-parlamentariker cirka 57.000 Skr/mån.

Land efter land förklarar och är glada, att de är de stora vinnaren på uppgörelsen, medan eurozonens grundläggande problem fortfarande förblir totalt olösta. Stödpaket är bara till för att täppa till den värsta blödningen. Det märkliga är att Stefan Löfven ”krökte rygg” för att vi ska skjuta till 150 miljarder kronor, för att stötta den valuta Euro som svenska folket tackat nej till. Stödpaketet är i själva verket till för, att rädda Euro och att Sverige därför inte borde behöva bidra.

Det kanske allra märkligaste är att det är de korrumperade länder som får mest. Inte heller har de drabbats av en jättestor utebliven Medelhavsturism eller höga sjukvårdskostnader på grund av Covid-19. Ändå lyckas de båda kapa åt sig en mer än dubbelt så kraftig stimulans som Italien. Ett Italien som redan har 130% i statsskuld. Detta är en bailout. Italien bryter mot Lissabonavtalet och makten i Bryssel blundar!

SR Ekot rapporterar att korruptionsexperter befarar att EU-miljarderna till Bulgarien istället kan hamna i fickan på aktörer nära den bulgariska premiärministern Bojko Borísov – för att han ska kunna behålla makten.

En annan gåta: Om man bredvid varandra lägger Transparency International's index över Europas mest korrumperade länder och kommissionens rangordning av de länder som ska få allra mest som andel av BNP visar det sig det sig att listorna stämmer rätt bra överens.

Problemet som kommit upp på bordet, är att Medelhavsländerna med Euro inte kan devalvera Euro som de kunde, när de hade egna valutor. Detta är den verkliga orsaken till att vi nu måste skicka tusentals miljarder kronor till dem. I så fall kan deras tal om att "vi har inget Europa" handla om att de vill lämna Euro. Det verkar vara så det fungerar och tyskarna tar hem spelet, genom att inte ha en egen valuta som skulle bli för stark.

Europeiska centralbanken (ECB) vill att bankerna i eurozonen i stället för att dela ut pengar använder kapital och likviditet till att hantera kreditförluster och fortsätta låna ut pengar till företag och hushåll trots kärvare tider. Tidigare IMF-chefen kritiserade grekernas oförmåga att betala skatt – men själv bidrar hon inte med en enda skattekrona. Trots sin monsterlön.

Intressant är att EU-parlamentet är missnöjt med budgetuppgörelsen och de hotar att blockera medlemsländernas uppgörelse om unionens nya budget och Coronafond som stats- och regeringscheferna nådde, om man inte får igenom sina krav. Uppgörelsen måste godkännas av EU-parlamentet. I förra veckan röstade de om en åsiktsyttring om den uppgörelse om unionens nästa flerårsbudget och coronafond.

Europaparlamentet godtar inte den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen 2021–2027 i sin nuvarande form”, heter det i resolutionen som stöddes av 465 ledamöter mot 150 som röstade nej.

Av de 21 svenska EU-parlamentarikerna röstade sex för resolutionen som kritiserade stats- och regeringschefernas uppgörelse (L, C och MP). Tio röstade mot (KD, SD, M och V).
Ms Tomas Tobé: ”Vi motsätter oss Europaparlamentets nya krav. Vi vill inte se en ännu högre EU-budget och vi säger bestämt nej till nya EU-skatter och vidlyftig bidragspolitik.”
So
ssarnas fem ledamöter lade ned sina röster. Undrar om de är nöjda eller missnöjda, det borde de åtminstone redovisa för de som röstat på dem.

Det man kan fundera över är den grundläggande frågan, om Sverige alls skall vara skyldigt att bidra till återhämtningsplanen. Många anser, att stödpaket inte var till för att hjälpa särskilt hårt Covid-19 drabbade EU-länder, utan syftet var att rädda Euroländer som drabbats hårt av valutaunionens negativa följder. Det gäller främst Italien, Grekland och Spanien!

Som lök på laxen kan från och med årsskiftet EU kräva, att Sverige slopar dagens skattebefrielse på flytande biodrivmedel. Det skulle bli ett hårt slag för alla som kör med HVO100 i tanken, literpriset kan plötsligt stiga med över 6 kronor och det kan slå sönder mycket av den gröna satsning regeringen håller på med!
Hör Foliehatten ordet "kompetens och uppföljning" sägas?


1 kommentar:

  1. "Hör Foliehatten ordet "kompetens och uppföljning" sägas?"
    JAG hör det inte..
    Däremot hör jag från em mängd olika håll ord som förnekelse, inkompetens, ignorans, naivitet, okunskap, nonchalans, fördröjning m fl..

    SvaraRadera