söndag 5 juli 2020

Det har börjat komma statistik på döda i Covid-19.

I en studie har man kommit fram till: Stora skillnader i överdödlighet i Covid-19.
För medelålders personer födda i Irak, Somalia och Syrien ligger överdödligheten på 220% under våren 2020.
För personer födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika ligger den på minus 1. Även i åldersgruppen 65+, där majoriteten av dödsfallen i
Covid-19 återfinns, är det enorma skillnader. Där ligger överdödligheten på 205% bland personer födda i Irak, Somalia och Syrien, jämfört med 19% för de födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika.
I Finland såg det riktigt eländigt ut för somalierna: "The City had confirmed 200 cases among somali speakers, out of just over 1,000 cases in Helsinki.”

Aftonbladet skriver den 24 april: ”Dödssiffrorna skjuter i höjden i Borlänge.
Orsaken är Covid-19. Men de anhöriga har ofta inte fått veta vad mormor eller morfar dött av."
En titt på demografin ser vi att de sex största ursprungsländerna i Borlänge kommun 2017-12-31:
Somalia, 3 225
Finland, 1 570
Syrien, 1249
Irak, 1062
Turkiet, 895
Eritrea, 435

De 5 kommuner med flest antal personer födda i Somalia 31 december 2018.
Göteborgs kommun 9 089
Stockholms kommun 8 069
Linköpings kommun 2 424
Malmö kommun 2 422
Borlänge kommun 2 361
Vi kan notera:
Relativt sett inte så mycket somalier i Malmö - Malmö har klarat
Covid-19 bra.
Mycket somalier i Borlänge och Linköping - städer som klarat
Covid-19 dåligt.

Invandrargrupper tar inte till sig myndigheternas råd på samma sätt som etniska svenskar, vilket ter sig naturligt då många inte ens kan svenska. Att det dör så många somalier är överraskande. Enligt tillgänglig statistik är det den grupp där arbetslösheten är allra störst(över 70%).

Yrkesgruppen med flest antal Covid-19 fall är städare, följt av taxiförare, pizzabagare och buss- och spårvagnsförare, vårdanställda, restaurangpersonal och brandmän.
De
flesta yrken är typiska invandrarjobb. Inga jobb som man sköter hemifrån.

Expressen skriver i en artikel: ”Kropparna begravs enligt muslimsk sed inom två dygn. Begravningarna med hundratalet deltagare kan ha fungerat som en tidig smittokatalysator i Rinkeby, innan regeringen – på Folkhälsomyndighetens inrådan – sänkte högsta tillåtna antalet deltagare från 500 till 50 personer.”

I artikel konstateras, att även att attityder och beteenden hos svenskar respektive invandrare är ganska annorlunda. Om man direkt hade insett att detta problem, är ett invandringsproblem, så hade man givetvis kunnat agera helt annorlunda och fått färre döda eller…?

Trångboddheten är en självklarhet när man tar in mer folk i landet än man har bostäder till, så det misstaget gjorde man redan för länge sedan. Ett favoritbegrepp bland Stockholmspolitiker har t o m varit att "förtäta Stockholm". "Vi blir allt fler stockholmare" har man stolt konstaterat.

Informationsproblem pga språkligt och kulturellt utanförskap kommer ovanpå detta och beror också på för stor invandring. När invandrargrupper når över en viss kritisk massa så upphör integrationen och ersätts av ett parallellsamhälle. "En ny i klassen" innebär integration, "tio nya i klassen" innebär segregation.

Brist på skyddsutrustning när invandrare arbetar i vården eller kollektivtrafiken är också ett problem för dessa grupper. Invandrare gör nästan allt "skitjobb" i en stad som Stockholm. Bekvämt tycker den oheliga alliansen av sossar och moderater. Sossarna har blivit hittepå-tjänstemän och "kulturarbetare" med hög lön från det offentliga och moderaterna har fått sitt tjänstefolk.
Genetiska problem som D-vitaminbrist. När man pratar om D-vitaminbrist hos invandrare är det konstigt att nästan bara män avlidit av Covid-19. Det är ju kvinnorna som är får minst sol på sig. Kan det inte vara rökningen? Det är sällan man ser kvinnor som röker från de länderna.

Kristina Jakobsson genomförde en studie där hon valde ut ett stort antal invandrare från Irak, Somalia och Syrien som anlänt till Sverige efter 2000, men själva födelselandet är inte orsaken till överdödligheten anser Kristina.
Kristina: ”Det handlar inte om att personer från just Irak, Somalia och Syrien drabbats för att de kommer därifrån, säger hon till GP och tillägger: ”Det handlar snarare om att man har en ökad risk att bli smittad på grund av sociala strukturer.”
Endast sociala strukturer kan vara förklaringen. Hur vet hon att arvet inte har något med saken att göra? Har man verkligen kontrollerat för ekonomisk situation hos de undersökta? Sociala strukturer kan också vara kulturellt relaterade dåliga vanor och dålig hälsa pga efterbliven hälsovård i hemlandet. Menar hon det?
Kan det vara så, att begreppet "sociala strukturer" eller "socioekonomiska orsaker" är bara hittepå som journalister, politiker, socionomer och andra socialarbetare använder för att friskriva invandrare från ansvar?

Lägg märke till att det man mäter inte är dödlighet utan överdödlighet.
P.g.a. ökade hygienrutiner och social distansering som leder till färre sociala aktiviteter utomhus allmänt för svenskar, så är det färre som dött i influensan än normalt, detta ger alltså ett minus jämfört med tidigare år (när det gäller "överdödlighet").
Invandrare, framför allt de som nämns i artikeln, har inte brytt sig på samma sätt om att följa sunt förnuft eller myndigheternas uppmaningar och smittades i stor mängd i början efter att Irakresenärerna tog med sig smittan hem till förorterna och det sedan hölls stora muslimska begravningar där närvarande smittades i stor mån.

Det är märkligt att man pratar om överdödlighet i Sverige när man kan jobba hemifrån, minska sociala interaktioner och att isolera gamla allmänt leder till färre dödsfall än tidigare år. Det är uppenbart att Covid-19 dödsfall inte bara kan motsvara de som dör utöver de mängder som brukar dö.

Det framgår att i Rinkeby har livet återvänt till det normala igen: ”Nu, i slutet av juni, är loppmarknaden på en tvärgata från torget öppen igen. Uteserveringen på torget är överfull av gäster, hela torget är fullt av folk.”
”Ingen pratar längre om corona, nu pratar alla om pedofilen”, säger Ali Awal, 44, när vi träffar honom på torget."

Det är egentligen "otroligt", att det är tillåtet att presentera dessa sanningar. Makten har hela tiden på alla sätt försökt dölja sanningar om invandringen som är negativt! Fantastiskt så klart, men likväl lite överraskande. Men detta är ett faktum som de flesta av oss på något vis sett, så antagligen går det inte att dölja. Ändå vågar man inte fullt gå ut med att dessa grupper i mångt och mycket ”skiter” fullständigt i lagar och regler, utan man skyller på social struktur. Skulden ligger så klart på samhället som inte från början givit alla stora invandrargrupper stora lägenheter eller stora villor. Självklart är det inte invandrarnas fel, att de föder en massa barn trots att de bor trångt. De måste säkerhets ställa att så många som möjligt föds med svenskt pass så man gjuter en grund, för att få stanna. Det skulle inte alls förvåna om PK-folket får mycket dåligt samvete för vad som hänt, att man snarast måste gottgöra det hela, med att ge dessa utsatta grupper första tjing på samtliga nybyggda stora lägenheter.

Den stora anledningen att man vågar tala öppet om dödligheten bland invandrarna är att somalierna själva tidigt gick ut och påtalade sin utsatthet. Den 24 mars gick
läkarförening ut och larmade: ”Flera svensksomalier bland coronadödsfall i Stockholmsområdet. Minst sex av de 15 som dött av coronaviruset i Stockholmsområdet är svensksomalier. Det konstaterar svensksomaliska läkarföreningen."
Denna lilla indikation, redan den 24 mars, avslöjade alltså varthän vi var på väg. Frågan är om svensk media hade sagt något, om det inte vore för att somalierna själva larmade. Förmodligen skulle PK-media varit livrädda för att "peka ut enskilda grupper". Men ett stort och tydligt utpekande kanske hade räddat livet på många...
Masstestning av somalier i hela landet hade kanske varit det som räddat Sverige och somalierna i det läget. Men hade diskrimineringslagstiftningen klarat det?
Istället visade
Anders Tegnell, dag efter dag, samma diagram, för samma svenska publik.

Intressant är att Läkartidningen skriver: ”Överdödligheten är högst i april och avtar sedan något. Ett undantag är gruppen 40–64 år med låg sannolik etableringsgrad, som ligger kvar på en hög nivå.”
Här ser vi PK träda in i artikeln. De vågar inte skriva, att gruppen som är mindre väl etablerad i Sverige = utomeuropeisk, så ligger dödligheten fortfarande kvar på samma höga nivå som i april. Foliehatten tycker att det är skandal att artikeln inte på något sätt förklarar varför det finns en överdödlighet. Vad är det som gör att utomeuropeiska invandrare 40-64 år gamla dör? Det pratas om trångboddhet men det är inte en dödsorsak utan möjligen en förklaring till varför man får smittan. Ämnet är kanske för känsligt.

Argumentet trångboddhet är märkligt. Vi har rejält många smittade nu bland svenskar och ändå ökar inte antalet döda särskilt mycket, det kan alltså inte vara smittspridningen som avgör, utan det måste vara något hos invandrarna. Det kan vara underliggande sjukdomar som tuberkulos och diabetes, men höga dödstal bland pakistanska läkare i England talar för att det inte handlar om socioekonomiska faktorer eller tidigare sjukdomar.

Statistik och undersökningar bekräftar bara den verklighet som många som jobbar inom vård och omsorg har noterat i flera år. Vården går på knäna för att belastning från utrikesfödda är så påtaglig. Gruppen är allmänt översjuklig och kräver sedan mer resurser inte minst på grund av språksvårigheter eller helt enkel totalt avsaknad av utbildning kunskap och förståelse.
I dagarna när MP förespråkar en helt okontrollerad invandring måste denna statistik ändå vara ett talande bevis för att
MP och S politik driver landet i total kollaps.

I en intressant artikel i DN avslöjar några pikanta detaljer!
En somalisk man blev media-kändis eftersom hans pappa dött i Covid-19
och det gav oss en liten fingervisning hur flata myndigheterna är!
Skattebetalarna betalade för pappans lägenhet.
Pappan flyttade hem till sonens familj, medan skattebetalarna fortsatte betala för pappans lägenhet - vem bodde där under tiden?
Pappan tillbringade dagarna genom att sitta på ett kafé med landsmännen.
Blev han sjuk för att vi trängde ihop honom eller för att familjen trängde ihop sig själv? Är det verkligen den vite mannens fel att han blev sjuk och dog?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar