fredag 3 juli 2020

Vi har ett fattig- Sverige enligt Nyamko Sabuni!

I en intervju i gårdagens DN skriver Nyamko Sabuni: ” Vilken fråga ska politiker behöva svara på varje år tills integrationsskulden är avbetald? Samhällsekonomiskt fångas integrationsmisslyckandet väl av skillnaden i medianinkomst mellan utrikes födda och samhället i stort. Bakom sådana siffror döljer sig arbetsmarknadsetablering och humankapital men också pensionsutsikter, arbetsplats*gemenskap och ekonomiska möjligheter i vardagen. Räknat på detta sätt tydliggörs hur Sverige sticker ut från viktiga jämförbara länder. EU-gemensamma definitioner visar att gruppen utrikes födda med oroande låga inkomster (under 60 procent av median*inkomsten) uppgår till cirka 560.000 personer. Det motsvarar 7 procent, var femtonde person, av den totala vuxna befolkningen i Sverige. Dessa personer måste få förutsättningar att bli delaktiga och lyckas.
I nya siffror från riksdagens utredningstjänst, som på Liberalernas uppdrag har bearbetat data från Eurostat, jämförs dessa 7 procent med övriga Europa. EU-snittet för utrikes födda med risk för fattigdom är 4,3 procent. I Norge och Danmark är siffran 4,6 respektive 4,9 procent. Tyskland utmärker sig likt Sverige med ett generöst flyktingmottagande under åren runt flyktingkrisen 2015. Trots detta är motsvarande siffra i Tyskland 4 procent av befolkningen.”

Nyamko fortsatte sedan i P1-morgon och hon presenterar Ls nästa "stora liberala projekt" för samhället. ”Det är att motverka att Fattigsverige fortsätter att växa. Vi är på väg tillbaka till ett Fattigsverige där 560.000 människor, utrikesfödda, idag lever i fattigdom eller risk för fattigdom. Det är lika många människor som Göteborg. Här måste vi vidta åtgärder för att motverka den trenden.”

Foliehatten ”ruskar” på huvudet och undrar om NS inser verkligheten. NS är ett skämt som politiker, trodde mer om henne men hon bevisar än en gång att hon har noll koll på allt. NS vill inte heller gå med på minskad invandring. Idag fick vi höra en "lyrisk" Löfven som är stolt över MP:s politik som som går ut på, att fortsätta med helt öppna gränser.

Det är svenska samhällets fel i den meningen att svenska politiker och tjänstemän under lång tid satsat hårt på att importera asyl- och anhöriginvandrare från de mest dysfunktionella länderna som vi sedan tidigare vet, har allra svårast att integreras. Svenska folket har i sin tur fortsatt rösta på dessa politiker och av allt att döma backa hela den politiken fram tills precis nyligen, då det skett en viss tillnyktring.

Till massinvandringen av lågutbildade människor från världens mest dysfunktionella länder har man sedan ansett att det varit klokt att dels ignorera eller misstänkliggöra alla försök att diskutera problem relaterade till detta, vilket gjort det mycket svårare att skapa och sprida kunskap och därmed vidta adekvata åtgärder. Vidare har man i all sin vishet ansett att det är en bra strategi att inpränta i dessa människor att det är svenskens rasism som är problemet, inte invandrarnas låga utbildning, språkproblem och aparta sociala och kulturella bakgrund.
Repatriering en masse vore förmodligen det bästa för alla men istället lär det väl bli en etnifierad arg underklass som frivilligt kommit till Sverige men som ändå anammar samma narrativ och offerkultur som slavättlingarna i USA med samma ilska mot den vita majoritetsbefolkningen. Påhejade av den svenska
liberalvänstern för vilka detta är ytterligare ett tillfälle att vältra sig i destruktiv godhetsporr som missgynnar alla utom extremister.

Om vi inte hade tagit emot de invandrare som är analfabet
er, utan utbildning, dålig arbetsmoral och sämst genbank som dessutom inte någonsin blir gångbara på arbetsmarknaden, så hade det inte sett ut som NS beskriver det. Man kan börja med att ta bort alla med eftergymnasial utbildning från den svenska snittlönen så blir det mer jämförbart.

Är det svenska samhället som har en skuld till att så många flyktinginvandrare får leva ett fattigare liv än medelsvensken? Kan det inte vara så, att Sverige ställer så låga (inga) krav på flyktingarna (språkkrav, försörjningskrav m.m) så att vi får ta de sämst utbildade och sämst motiverade att anstränga sig?
Det borde vara en självklarhet för alla, att det blir så här när man tar emot så många
invandrare med låg eller ingen utbildning ö.h.t. och ger dem egen bostad och bidrag som medför en materiell standard som vida överstiger den de är vana med från sina hemländer. Det enda sättet att "lösa orättvisan" är att höja deras bidrag så att de blir i nivå med medelsvenskens inkomster eller så inser man, att situationen är ohållbar och att politiken måste stramas åt så att Sverige blir oattraktivt för personer som saknar eftersökt språkkunskaper och utbildning/kompetens. Med "dagens Löfven" är det business as usual!"

Svenska samhället via liberalvänstern har sett till att denna skuld uppstått, eftersom de har låtit invandrare bosätta sig här. Att människor vill ha det så bra som möjligt och söker sig till länder där man får bostad och bidrag är inget konstigt och inget man kan lasta dem för. De som skall lastas är politiker som sett till att de får Europas bästa och största bidrag! De får pengar hela tiden via våra skattemedel. Nu vill politiker ge invandrarna mer och större bidrag.
Ekonomiska faktorer är inte allenarådande. Helt otroligt att man fortfarande driver denna universallösning när man vet att problemet består av en uppsjö av variabler ...
Invandrare med stora familjer är redan välförsedda med bidrag så det räcker och blir över. De har ingen hög standard, men det är väl inte meningen heller att de ska leva som en relativ välbärgat medelsvensson. Förorterna får redan extra stöd via skattsedeln som går till förskolan, skola och fritids.

Vi kan sammanfatta det hela:
Sverige har lockat hit dom med färgglada sidor på deras hemlands språk, där vi beskriver alla finfina bidrag och rättigheter dom får om dom kommer hit - men också att dom inte har några skyldigheter.
För att försörja dessa flera miljoner aggressiva oanställbara arbetsovilliga analfabeter, har vi hittills klarat ekonomin genom hårda besparingar inom bland annat beredskap, försvar och sjukvård och brutalt höga skattehöjningar för alla som arbetar.
Covid-19 visar att skattehöjningarna och sparåtgärderna inte längre räcker till, så nu vi tvingas ta till enorma utlandslån för att hålla samhället flytande..

Det svenska
vänstersamhället har gjort allt för att servera flyktingar allt de behöver. Tak över huvudet, mat på bordet, sjukvård och högskola .
Egentligen om man tänker efter, ligger integrationsskulden hos de som önskade bo här. Vi övriga har gjort allting rätt. Tycker att NS kan ta sina uttalanden och kasta dem på soptippen. Hon skall inte komma och skylla liberalvänsterns politiska misslyckanden på "samhället."

Tur att L är ett parti som ingen lyssnar på. NS gnäll om att en massa invandrare inte har jobb och lever i dåliga områden, är väl i så fall politikernas fel. Dessa människor har invandrat till Sverige och sedan behandlats som "flyktingar" istället för vilken invandrare som helst som måste göra rätt för sig. Man har helt enkelt gjort fel från början och inte krävt något ifrån vissa grupper av invandrare. Invandrar du från Ungern eller Vietnam t.ex. så kommer du ha krav ställda på dig. Invandrar du ifrån länder som Somalia eller Irak, så kan du luta dig tillbaka och inkassera stora bidrag som inte ens många svenskar kan drömma om. Dessa grupper är alla invandrare som medvetet har tagit sig till Sverige för att bosätt sig just i Sverige. De har hela tiden vetat vad de håller på med. Det är inte att somalier och irakier bara har råkat hamna av en slump i just Sverige, man har tittat på bidragens storlek!

Det är alltså ett relativt nytt ord som Liberalerna och Sabuni använder för att beskriva hur Sverige står i skuld till de som invandrat för att de inte fått rätt förutsättningar från samhället att lyckas.

Språktidningen ger intressant nog bakgrunden och betydelsen till ordet integrationsskuld.
Det går förstås att lägga in lite av varje i vad "rätt förutsättningar" är, det kan ju t ex vara låga skatter, men i stort får nog sägas att det är en grundmurat socialistisk idé att det är samhället som skall se till att alla medborgare lyckas genom att utföra en massa åtgärder som ser till att detta sker. En alternativ tolkning av ordet skulle vara att invandrare som bott en längre tid i landet utan att vare sig lära sig språket eller ordnat en egen försörjning har en skuld.

Liberalerna inte ett riktigt liberalt parti utan grundmurat socialistiskt. "Liberalerna" är enligt Bard en samling tanter som skriker på varandra och är nedlusat med interna maktstrider. Bra att Nyamko Sabuni tar L ur riksdagen 2022! Svensken är ”så” trött på att höra om skuld! Det enda som kanske kan rädda L från ”exit” riksdagen är att Nyamko Sabuni ”sparkas!” Genom att agera stödhjul åt S så har L tappat sin själ.2 kommentarer:

  1. Liberalerna behövs inte inom svensk politik....slätsstruken partiledare som inger 0 förtroende

    SvaraRadera
  2. Det allra värsta med henne tycker jag är att hennes röstfrieri till utlandsfödda är så starkt och panikartat att hon fullständigt ignorerar de 300 000 svenska pensionärer som också sedan många år lever på mindre än fattigdomsgränsen.

    Hon som centralpolitiker vet naturligvis om detta såväl som alla andra av samma sort.
    Det är skamligt av henne att komma med ett utfall som bara handlar om en redan privilegierad grupp som inte själva gjort ett handtag.

    SvaraRadera