måndag 6 juli 2020

Kommer de partier som är kvar i migrationskommittén och förhandlar, att lyssna på folkviljan?

Igår presenterade SVT en undersökning om svenskarnas inställning till asylsökande. Undersökningen visade, att en stor ökande majoritet vill att Sverige ska ta emot färre asylsökande, medan en mycket krympande minoritet vill att Sverige tar emot fler. Det är resultatet av en opinionsmätning som Novus har gjort för SVT.

En undersökning som borde/ska vara normgivande för samtliga partier. Politikerna bör lyssna på folkets vilja. Trots allt är politikerna valda av folket och ”bör/ska” följa” folkviljan. Det enda parti som idag kan uppfylla detta krav i undersökningen är – SD!

På en presskonferens idag vid lunchtid meddelade SD att de inte kommer ingå i den eventuella migrationspolitiska överenskommelsen.

Jimmie Åkesson: ”Utifrån de bud som ligger på bordet ser vi inga förutsättningar till en bred överenskommelse. Det räcker inte med vaga målsättningar. När vi såg S förhandlingsbud insåg vi att det inte räcker.

Enligt Jimmie Åkesson är den punkt där S
D står längst ifrån de andra partierna är anhöriginvandring. SD vill inte att uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter ska få införas. Dessutom sägs ett krav vara att asyl framöver ska ske i stängda asylcentra i anslutning till Sveriges gränspassage.
Ett annat förslag
som SD hade i förhandlingarna är att de som utvisas men har ”verkställighetshinder” inte ska släppas fritt i landet, vilket sker idag. Vid grov brottslighet ska utvisning ändå ske men går det inte av någon anledning tas alltså brottslingen i förvar.

SD kommer nu att ägna tiden åt att ta fram ett alternativ till det som kommittén kan tänkas komma fram till. Klokt av Åkesson att inte riskera förknippas med den unkna brygd som nu kokas ihop.

Åkesson: ” Jag ser ingen poäng med en bred överenskommelse. Detta blir inte långsiktigt utan en kompromiss mellan ganska extrema ståndpunkter där mycket av det som sker är en återgång till den gamla politiken som gett den situation som vi ser idag. Vi behöver precis motsatt riktning i politiken. De andras förhandlingar kan braka ihop och då finns vårt förslag som en ny utgångspunkt för nya förhandlingar och dessutom kommer vårt förslag finnas med till alla remissinstanser.”

Efter presskonferensen säger Åkesson: ”Invandringen har varit "massiv" och i princip förstört landet. Därför måste det nu ske en tydlig återvandring och permanenta uppehållstillstånd, PUT, behöver slopas helt."

Om M och KD är smarta ser de till att kräva mycket i migrationskommittén och därefter hoppa av. Det skulle innebära att JÖKen partierna står kvar och med M och KDs avhopp bäddar de för en valvinst 2022. Dessutom skulle det sätta sossarna rejält på pottkanten, eftersom de är medvetna om, att det behövs en stramare invandringspolitik, men de prioriterar makten istället! S verkar vilja göra upp politiskt om att få andra att bejaka MP-linjen (i annan språkdräkt). Att ge samma saker nya namn.

Idag ägnar sig dom flesta partier åt att vara "innovativa" och försöka uppfinna något nytt som mer än ofta leder till misslyckanden. Det här är mer typiskt för progressiva partier. MP vill sätta sin plats i historien genom att vara först eller lova mest, men historieböckerna kommer att berättat om kapitalförstöring och straff gentemot medborgarna, en viljans seger över förnuftet.
Troligtvis beror misslyckanden på en övertro på en ideologisk, stereotypisk människa samt sin egna förmåga.

Asyl ska ske i närmaste säkra land enligt FNs flyktingkonvention. Framförallt borde Stefan Löfven tvingas lära sig detta utantill. Han är den största missbrukaren av begreppet "asyl." Afrika och Mellanöstern gränsar inte till Sverige.

Sverige har inte haft en migrationspolitik - Sverige har haft en folkutbytespolitik.
Svensk migrationspolitik handlar inte om asylinvandring, utan om ren islamisering av landet. De muslimska ledarna skrattar i sina hemländer, när dom ser hur deras anhängare forsar in i Sverige och kan bygga upp moskéer, sina egna kalifat och parallellsamhällen, för att sedan ta över hela landet. I flera kommuner ser vi detta redan om 5-6 år!


Tillägg:
M meddelade bara 1 timme senare att man avbryter förhandlingarna i migrationskommittén. Enligt M har S valt att prioritera MPs åsikter framför en bred överenskommelse. Löfven meddelar att förhandlingarna fortsätter utan SD och M.

Statsministern meddelar att förhandlingarna fortsätter trots SD:s och M:s avhopp för vad han kallar ’en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten."
Sanningen är att den politik som S och MP bedriver med hjälp av V, C, L och KD är en nationell katastrof som leder till Sveriges avskaffande och uppgående i en världsfederation.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar